Nguyên tắc sử dụng tính năng dịch trên thiết bị Bộ công cụ học máy

Để sử dụng Translation API trên thiết bị trong ứng dụng của mình, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau. Các nguyên tắc này có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm mà không cần thông báo trước của Google. Việc bạn tiếp tục sử dụng Translation API trên thiết bị sẽ tuỳ thuộc vào việc bạn có tuân thủ những nguyên tắc này hay không. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ nguyên tắc sử dụng thương hiệu nào trong số này, hãy ngừng sử dụng API và liên hệ với chúng tôi để cho biết mối lo ngại của bạn.

Phân bổ

Một ứng dụng dùng API Dịch trên thiết bị của Bộ công cụ học máy phải tuân thủ các yêu cầu phân bổ của API Dịch của Google Cloud, trong phạm vi áp dụng cho các ứng dụng. Những yêu cầu này bao gồm các nguyên tắc về cách ứng dụng của bạn phải xử lý bố cục, thuộc tính của Google và hoạt động xây dựng thương hiệu.

Quy định hạn chế

Bạn không được sử dụng Translation API trên thiết bị của Bộ công cụ học máy trong bất kỳ ứng dụng nào dành cho mọi thiết bị được nhúng như ô tô, TV, thiết bị gia dụng hoặc loa khi chưa được Google cho phép bằng văn bản trước đó. Dịch vụ này chỉ có thể được tích hợp với các ứng dụng của các thiết bị điện toán cá nhân sau: điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính để bàn.