Giảm kích thước tệp APK của ứng dụng Bộ công cụ học máy trên Android

Trước khi triển khai sản xuất một ứng dụng sử dụng mô hình Bộ công cụ học máy trên thiết bị, hãy cân nhắc làm theo lời khuyên trên trang này để giảm kích thước tải xuống của ứng dụng.

Tạo ứng dụng dưới dạng Android App Bundle

Xây dựng và triển khai ứng dụng của bạn dưới dạng Android App Bundle để Google Play có thể tự động tạo các tệp APK cho mật độ màn hình, cấu trúc CPU và ngôn ngữ cụ thể. Người dùng sẽ chỉ phải tải các tệp APK khớp với cấu hình thiết bị của họ xuống và quan trọng nhất là người dùng chỉ tải những thư viện mã gốc phù hợp với cấu trúc thiết bị của họ.

Nâng cao: Di chuyển các tính năng ML (không bắt buộc) sang mô-đun tính năng động

Nếu bạn sử dụng Bộ công cụ học máy trong một tính năng không phải là mục đích chính của ứng dụng, hãy cân nhắc tái cấu trúc ứng dụng để chuyển tính năng đó và các phần phụ thuộc của Bộ công cụ học máy sang một mô-đun tính năng động.

Để các tính năng của Bộ công cụ học máy hoạt động trong mô-đun tính năng theo yêu cầu, trong tệp build.gradle của tệp APK cơ sở, hãy thêm phần phụ thuộc thư viện hỗ trợ tính năng động của Bộ công cụ học máy trên Cửa hàng Play.

dependencies {
  // ...
  implementation 'com.google.mlkit:playstore-dynamic-feature-support:16.0.0-beta2'
}

Bằng cách này, bạn sẽ ngăn người dùng tải các mô hình học máy của ứng dụng xuống một cách không cần thiết (có thể có kích thước lớn).

Nâng cao: Loại trừ các tệp nhị phân của Bộ công cụ học máy không dùng đến

Bộ công cụ học máy được xây dựng với tính năng hỗ trợ cho cả kiến trúc 32 bit và 64 bit. Nếu ứng dụng của bạn chỉ hỗ trợ chế độ 32 bit (ví dụ: vì bạn sử dụng thư viện chỉ cung cấp tệp nhị phân 32 bit), bạn có thể loại trừ các thư viện của Bộ công cụ học máy không dùng đến khỏi bản dựng:

android {
 defaultConfig {
   ndk {
     // Don't package arm64-v8a or x86_64
     abiFilters 'armeabi-v7a', 'x86'
   }
 }
}