Quét mã vạch

Với API quét mã vạch của Bộ công cụ máy học, bạn có thể đọc dữ liệu được mã hoá bằng hầu hết các định dạng mã vạch tiêu chuẩn. Quá trình quét mã vạch diễn ra trên thiết bị và không yêu cầu kết nối mạng.

Mã vạch là một cách thuận tiện để chuyển thông tin từ thế giới thực đến ứng dụng của bạn. Cụ thể là khi sử dụng các định dạng 2D như mã QR, bạn có thể mã hóa dữ liệu có cấu trúc như thông tin liên hệ hoặc thông tin xác thực mạng Wi-Fi. Vì Bộ công cụ máy học có thể tự động nhận dạng và phân tích cú pháp dữ liệu này, nên ứng dụng của bạn có thể phản hồi thông minh khi người dùng quét mã vạch.

iOS Android

Các chức năng chính

Đọc hầu hết các định dạng chuẩn
  • Định dạng tuyến tính: Codabar, Mã 39, Mã 93, Mã 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
  • Định dạng 2D: Aztec, Ma trận dữ liệu, PDF417, Mã QR
Tự động phát hiện định dạng
Quét tìm tất cả định dạng mã vạch được hỗ trợ cùng một lúc mà không phải chỉ định định dạng bạn đang tìm kiếm hoặc tăng tốc độ quét bằng cách hạn chế trình phát hiện chỉ ở những định dạng mà bạn quan tâm.
Trích xuất dữ liệu có cấu trúc
Dữ liệu có cấu trúc được lưu trữ bằng một trong các định dạng 2D được hỗ trợ sẽ tự động được phân tích cú pháp. Các loại thông tin được hỗ trợ bao gồm URL, thông tin liên hệ, sự kiện trên lịch, địa chỉ email, số điện thoại, lời nhắc tin nhắn SMS, ISBN, thông tin kết nối Wi-Fi, vị trí địa lý và thông tin trình điều khiển chuẩn AAMVA.
Hoạt động theo mọi hướng
Mã vạch được nhận dạng và quét bất kể hướng của ứng dụng: lật phải, lật ngược hoặc lệch sang một bên.
Chạy trên thiết bị
Việc quét mã vạch được thực hiện hoàn toàn trên thiết bị và không yêu cầu kết nối mạng.

Xin lưu ý rằng API này không nhận dạng được mã vạch ở các dạng sau:

  • Mã vạch 1D chỉ có một ký tự
  • Mã vạch ở định dạng ITF có ít hơn 6 ký tự và định dạng này được xác định là không ổn định do không có tổng kiểm tra
  • Mã vạch được mã hóa bằng FNC2, FNC3 hoặc FNC4
  • Mã QR được tạo ở chế độ ECI

API này nhận dạng không quá 10 mã vạch cho mỗi lệnh gọi API.

Kết quả mẫu

Kết quả
Góc (49.125), (172.125), (172.160), (49.160)
Giá trị thô 2404105001722
Kết quả
Góc (87,87) (612,87) (612,612) (87,612)
Giá trị thô WIFI:S:SB1Guest;P:12345;T:WEP;;
Thông tin Wi-Fi
SSID SB1Khách
Mật khẩu 12345
Nhập bằng bàn phím WEP