Chọn một URL có bộ nhớ dùng chung

Chọn một URL dựa trên dữ liệu được thu thập trong Bộ nhớ dùng chung và hiển thị nội dung trong một khung bảo vệ.

Với API Bộ nhớ dùng chung, bạn có thể chọn URL để hiển thị vào khung bảo vệ bằng cách sử dụng dữ liệu trên nhiều trang web. Dùng JavaScript để đọc và ghi dữ liệu trên nhiều trang web, sau đó chọn một URL trong danh sách được cung cấp dựa trên dữ liệu bạn đã lưu trữ. Bạn có thể kết xuất URL đó trong một khung bảo vệ.

Lựa chọn URL có thể bao gồm bất kỳ loại nội dung nào: quảng cáo, bài viết, hình ảnh, HTML, lời kêu gọi hành động (chẳng hạn như nút), v.v.

Ví dụ: giả sử bạn chạy một trang web du lịch và đang chạy một chiến dịch quảng cáo với 3 mẫu quảng cáo khác nhau. Bạn muốn sắp xếp các mẫu quảng cáo này theo trình tự dựa trên hoạt động tương tác của người dùng (xem hoặc nhấp).

Ba mẫu quảng cáo được hiển thị cho người dùng dựa trên hoạt động tương tác trước đó của họ.
Mẫu quảng cáo đầu tiên dành cho một người xem mới có nội dung: "Hãy tham gia cuộc phiêu lưu tiếp theo của bạn". Chỉ cần một lượt xem và không nhấp vào quảng cáo, người dùng sẽ thấy "Khám phá những chuyến đi chơi xa cuối tuần". Sau khi xem hoặc nhấp vào, mẫu quảng cáo thứ ba khuyến khích người dùng "Nhấp để nhận ưu đãi giảm giá cho khách sạn". Nếu người dùng nhấp vào quảng cáo đầu tiên, quảng cáo tiếp theo họ sẽ thấy là mẫu quảng cáo thứ ba.

Khi người dùng lần đầu quan sát thấy không gian quảng cáo hiệu quả nhất, bạn có thể lưu trữ mã nhận dạng và trạng thái lượt nhấp cho mẫu quảng cáo đó trong Bộ nhớ dùng chung. Điều này có nghĩa là khi bạn thắng phiên đấu giá quảng cáo trên các trang web khác mà người dùng này truy cập, bạn có thể hiển thị một quảng cáo khác dựa trên dữ liệu đó.

Hướng dẫn từng bước về Bộ nhớ dùng chung với ba mẫu quảng cáo và tương tác của người dùng.

JavaScript của bạn chạy trong một worklet để truy xuất thông tin này, nhưng mã của bạn không thể tương tác hoặc giao tiếp bên ngoài iframe hoặc khung bảo vệ trên trang gốc.

Hãy xem một ví dụ khác. Giả sử bạn muốn kiểm thử xem bài viết nào sẽ hoạt động tốt hơn trong ngữ cảnh được nhúng. Bạn có thể chỉ định người dùng vào một nhóm thử nghiệm khi thấy người dùng đó trên trang web của mình, sau đó lưu trữ mã nhóm đó trong Bộ nhớ dùng chung để có thể truy cập trong ngữ cảnh nhiều trang web. Trên một trang web khác, khung bảo vệ của bạn có thể chọn một URL dựa trên nhóm thử nghiệm của người dùng đó như được lưu trữ bằng Bộ nhớ dùng chung.

Bộ nhớ dùng chung giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu trên nhiều trang web mà không cần chia sẻ thông tin người dùng (chẳng hạn như nhật ký duyệt web hoặc các thông tin cá nhân khác) với trang web đang nhúng hoặc trích xuất dữ liệu sang máy chủ của riêng bạn.

Trường hợp sử dụng

Tính năng lựa chọn URL với Bộ nhớ dùng chung hỗ trợ các trường hợp sử dụng sau:

  • Xoay vòng mẫu quảng cáo: Bạn có thể lưu trữ dữ liệu (chẳng hạn như mã mẫu quảng cáo và lượt tương tác của người dùng) để xác định mẫu quảng cáo mà người dùng nhìn thấy trên các trang web.
    • Một trường hợp sử dụng xoay vòng mẫu quảng cáo là tần suất. Hệ thống có thể lưu trữ số lượt xem trên trình duyệt trong Bộ nhớ dùng chung và dùng để quyết định mẫu quảng cáo nào sẽ hiển thị cho người dùng.
  • Chạy thử nghiệm A/B: Bạn có thể chỉ định người dùng cho nhóm thử nghiệm, sau đó lưu trữ mã nhóm đó bằng Bộ nhớ dùng chung để có thể truy cập trên nhiều trang web.
  • Tuỳ chỉnh trải nghiệm người dùng cho khách hàng đã biết: Bạn có thể chia sẻ nội dung tuỳ chỉnh và lời kêu gọi hành động dựa trên trạng thái đăng ký của người dùng hoặc các trạng thái khác của người dùng.

Thử lựa chọn URL

Bạn có thể kiểm thử lựa chọn URL bằng API Bộ nhớ dùng chung trong Chrome Canary/Dev/Beta M105 trở lên. Để kiểm tra lựa chọn URL, hãy bật tất cả các API về quyền riêng tư trong quảng cáo trong chrome://settings/adPrivacy.

Thử nghiệm bản minh hoạ

Có bản minh hoạ và bạn có thể xem lại mã này trên GitHub.

Bản minh hoạ này được xây dựng từ góc độ của một nhà quảng cáo, công nghệ quảng cáo, nhà phân phối nội dung hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba muốn lưu trữ thông tin trên các trang web của các nhà xuất bản khác nhau. Trong bản minh hoạ, cùng một mã của bên thứ ba chạy trên cả trang web của Nhà xuất bản A và Nhà xuất bản B cho từng trường hợp sử dụng. Hãy truy cập trang của từng nhà xuất bản để xem cách dữ liệu được chia sẻ trong ngữ cảnh nhiều trang web.

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi

Đề xuất về Bộ nhớ dùng chung đang được thảo luận và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn dùng thử API này và có ý kiến phản hồi, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.