İş eğitimi (BETA)

Bir sonraki pozisyonları için pazarlanabilir beceriler kazanmak isteyen iş arayanlar ve potansiyel öğrenciler genellikle program bulmakta, fiyatları karşılaştırmakta ve hangi işlere rağbet olduğunu anlamakta zorlanırlar. Google Arama'daki iş eğitimi deneyimi, kişilerin yeni bir kariyer rotası keşfetmelerine ve bir sonraki işleri için beceri kazanmalarına yardımcı olur. Google'daki iş eğitimi deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Programınızın web sayfalarına yapılandırılmış veri ekleyerek iş eğitimi deneyimini entegre edebilirsiniz. Yapılandırılmış veriler Google'ın sayfanızın içeriğini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Böylece Google, iş eğitimi programlarını kullanıcılara daha iyi gösterebilir. Yapılandırılmış verileri yeni kullanmaya başlıyorsanız Yapılandırılmış verinin işleyişini anlama ile ilgili kılavuzumuzu okuyun.

Arama sonuçlarındaki iş eğitimi örneği

Özelliğin kullanılabilirliği

Kullanıcılara iyi bir deneyim sunmak için özelliği ABD'de aşamalı olarak kullanıma sunuyoruz. Bu özellik şu anda geliştirme aşamasında olduğundan gereksinimlerde ya da yönergelerde değişiklikler olabilir. Sonuçları hemen Google Arama’da göremeyebilirsiniz. Güçlü bir kapsam sağlamak ve kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermek için bu özellik şu anda yalnızca ABD'deki iş eğitimi sağlayıcıların kullanımına sunulmuştur.

Örnekler

Eğitim Kurumu

İş eğitimi veren eğitim kurumu örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

Birden fazla ders sunan ücretsiz program

Birden fazla ders sunan ve programa katılım karşılığında herhangi bir ücret ödemeyen program örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

İş tabanlı program

İş eğitimi veren ve ödeme yapan program örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

Yönergeler

Google’da iş eğitimi deneyiminde görünmeye uygun olmak için bu yönergeleri izlemelisiniz.

Programa uygunluk

Programa katılmaya uygun olmak için aşağıdaki kriterleri yerine getirmeniz gerekir:

 • Web sayfanız gerekli tüm yapılandırılmış veri özelliklerini içermelidir.
 • Uygun programlar, lisans derecesinden daha düşük seviyede eğitim gerektiren mesleklere yönlendirmelidir. Buna sertifika programları, ön lisans dereceleri ve öğrencilerin ücret ödeyerek katıldığı, yaklaşık iki yıl boyunca tam zamanlı kayıt gerektiren diğer programlar dahildir. Örneğin, bölge üniversitesi programları, özel üniversite programları, işveren tarafından verilen eğitimler, STK'ların önderliğindeki eğitimler ve mesleğe özgü eğitimler.
 • Ücret ödeyen programların uzunluğuyla ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Örneğin, işveren tarafından verilen çıraklık eğitimleri, iş başında eğitimler, sendika ve STK'lar tarafından verilen çıraklık eğitimleri.
 • Program, bulunduğunuz bölgede rağbet gören mesleklere uygun olmalıdır.
 • Program yalnızca en yüksek derecesi lise diploması olan adayları kabul etmelidir.
 • Programı tamamlayan öğrenciler bir mesleğe hazırlanmış olurlar. Hazırlık kursları kabul edilmez.
 • Program, bölgede fiziksel bir varlığa sahip olmalıdır. Yalnızca internet üzerinden eğitim veren programlar kabul edilmez.
 • Öğrencilerin katılım için ücret ödemesini gerektiren programlar, tam zamanlı kayıtlı öğrencilerin yaklaşık iki yıl veya daha kısa süre boyunca devam edeceği şekilde planlandıkları sürece uygundur.
 • Bir işe yönelik eğitim veren ancak kredi sağlamayan veya derece kazandırmayan programlara izin verilir.
 • ABD Eğitim Bakanlığı'na göre program akreditasyonu olan küçük iş alt kümesi için programlar, program akreditasyonuna sahip olmalıdır (örneğin, fizik tedavi asistanı).

Her ne kadar bu özellik pozisyonların alt kümesine odaklansa da, bu özellik veya diğer özellikler tarafından gelecekte kullanılabileceğinden, işaretlemeyi tüm programlarınızda gerçekleştirebilirsiniz.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Bu bölümde, Google'daki iş eğitimi deneyimiyle ilgili yapılandırılmış veri türleri açıklanmaktadır. Programlar, program türüne göre aşağıdaki türlerden birini eklemelidir:

Kurumunuzun bir sertifikasyon kurulundan akreditasyonu varsa EducationalOrganization özelliklerini kullanın. EducationalOrganization özelliğini sitenizdeki üst düzey bir sayfaya veya belirli bir programın sağlayıcı alanı olarak ekleyebilirsiniz.

İçeriğinizin geliştirilmiş Arama sonuçlarında görüntülenmeye uygun olması için zorunlu özellikleri eklemeniz gerekir. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

EducationalOccupationalProgram

EducationalOccupationalProgram öğesinin tam tanımı schema.org/EducationalOccupationalProgram adresinde mevcuttur. Hem ücretli hem de ücretsiz programlar için aşağıdaki özelliklerin eklenmesi zorunludur. Program iş tabanlıysa bunun yerine WorkBasedProgram özelliklerini ekleyin.

Zorunlu özellikler
identifier

PropertyValue

İki giriş içeren bir özellik değeri:

CIP2010

ABD Eğitim Bakanlığı'nın 2010 yılına ait şartnamesinde yayınladığı 6 haneli CIP kodu.

ProgramID

Kurum tarafından kullanılan program kimliği (varsa).

Örneğin:

"identifier": [
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "CIP2010",
 "value": "12.3456"
 },
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "ProgramID",
 "value": "CS-101"
 }
]
contactPoint

ContactPoint

Potansiyel öğrencilerin başvuru için arayabileceği ana telefon numarası. contactType öğesini Admissions olarak ayarlayın.

"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "contactType": "Admissions",
 "telephone": "+15551234567"
}
name

Text

Programın adı.

offers

Offer

Programın tahmini maliyeti (varsa). Tahmini maliyet, programın toplam maliyeti olabilir ya da öğrenim ücreti, diğer ücretler ve diğer masraflara göre ayrıştırılabilir. Maliyet, ikamet edenlerin yardım almadan ödeyeceği maliyet olmalıdır.

Ek kurallar:

 • offers.priceSpecification.price bir sayı olmalıdır (başka metin kabul edilmez).
 • Yalnızca programla ilgili ücretleri ekleyin. Örneğin: Önlükler, gerekli ders kitaplarının tahmini maliyeti, alışveriş sepetinde eklenen ücretler.
 • Programı tamamlamak için gerekli olmayan ücretleri eklemeyin. Örneğin, mezuniyet sonrası sınavlar, giriş öncesi sınavlar, sınıf ve tahta, sağlık hizmetleri, çocuk bakımı.
offers.availabilityEnds

DateTime

Programa son katılım tarihi (programın geçerliliğini yitirme tarihi). Program bir takvim yılında birden fazla kez sunuluyorsa özelliği birden çok kez belirtin.

provider

EducationalOrganization veya EducationalOrganization özelliğinin alt türleri

Programı sunan eğitim kurumu.

provider.address

PostalAddress

Öğrencilerin programa katılmak için gittiği fiziksel adres. Program birden fazla konumda sunuluyorsa her konumun adresini aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi listeleyin.

provider.contactPoint

ContactPoint

Potansiyel öğrencilerin daha fazla bilgi almak için arayabilecekleri telefon numarası. contactType öğesini Admissions olarak ayarlayın.

"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "contactType": "Admissions",
  "telephone": "+15551234567"
 }
}
timeToComplete

Text

Tam zamanlı bir öğrencinin programı kaç hafta, ay veya yılda tamamlayacağının ISO-8601 süresi cinsinden ifadesi. Tam zamanlı bir öğrencinin programı tamamlayacağı ortalama süreyi ifade eder. Örneğin:

2 yıllık program P2Y
2 aylık program P2M

Süreyi bilmiyorsanız, kredi sayısı ile beklenen tam zamanlı öğrenci iş yükünün çarpımından elde edilen sayıyı kullanmanızı öneririz. Örneğin: Tam zamanlı bir öğrenci için dönem başına beklenen 48 ünite bölü 12 x dönem başına 4 ay = 16 ay ya da 1,5 yıldan az.

url

Text

Programın ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı web sayfasının URL'si.

Önerilen özellikler
hasCredential

EducationalOccupationalCredential

Programın program akreditasyonu. Bu alan yalnızca ABD Eğitim Bakanlığı'ndan programa özel akreditasyonu olan programlarda gösterilir.

occupationalCredentialAwarded

EducationalOccupationalCredential

Program tamamlandıktan sonra verilen unvan veya belge. Örneğin: Ön Lisans Derecesi, Sertifika.

offers.availabilityStarts

DateTime

Programın başlangıç tarihi. Program bir takvim yılında birden fazla kez sunuluyorsa özelliği birden çok kez belirtin.

offers.inventoryLevel

Number

Program her sunulduğunda programa kaydedilebilen maksimum kapasite (öğrenci sayısı).

programPrerequisites

EducationalOccupationalCredential

Programa katılmanın ön koşulları.

Programınız için lise diploması gerekiyorsa credentialCategory öğesini HighSchool olarak ayarlayın.

WorkBasedProgram

WorkBasedProgram özelliğinin tam tanımını schema.org/WorkBasedProgram adresinde bulabilirsiniz. İş tabanlı programlar için aşağıdaki özelliklerin eklenmesi zorunludur. Programa katılım ücretliyse bunun yerine EducationalOccupationalProgram özelliklerini ekleyin.

Zorunlu özellikler
description

Text

Programın açıklaması.

name

Text

Programın adı.

provider

EducationalOrganization

Programı sunan eğitim kurumu.

provider.address

PostalAddress

Öğrencilerin programa katılmak için gittiği fiziksel adres. Program birden fazla konumda sunuluyorsa her konumun adresini aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi tekrarlayın.

url

Text

Programın ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı web sayfasının URL'si.

Önerilen özellikler
provider.contactPoint

ContactPoint

Potansiyel öğrencilerin daha fazla bilgi almak için arayabilecekleri telefon numarası. contactType öğesini Admissions olarak ayarlayın.

"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "contactType": "Admissions",
  "telephone": "+15551234567"
 }
}
occupationalCredentialAwarded

EducationalOccupationalCredential

Program tamamlandıktan sonra verilen unvan veya belge. Örneğin: Ön Lisans Derecesi, Sertifika.

offers

Offer

Programın tahmini maliyeti (varsa). Tahmini maliyet, programın toplam maliyeti olabilir ya da öğrenim ücreti, diğer ücretler ve diğer masraflara göre ayrıştırılabilir. Maliyet, ikamet edenlerin yardım almadan ödeyeceği maliyet olmalıdır.

Ek kurallar:

 • Offer.price_specification.price bir sayı olmalıdır (başka metin kabul edilmez).
 • Yalnızca programla ilgili ücretleri ekleyin. Örneğin: Önlükler, gerekli ders kitaplarının tahmini maliyeti, alışveriş sepetinde eklenen ücretler.
 • Programı tamamlamak için gerekli olmayan ücretleri eklemeyin. Örneğin, mezuniyet sonrası sınavlar, giriş öncesi sınavlar, sınıf ve tahta, sağlık hizmetleri, çocuk bakımı.
 • Program kapasitesi sınırlıysa Total Cost veya Tuition teklifinde gerektiği gibi inventoryLevel kullanın.
offers.availabilityEnds

DateTime

Programa son katılım tarihi (programın geçerliliğini yitirme tarihi). Program bir takvim yılında birden fazla kez sunuluyorsa özelliği birden çok kez belirtin.

offers.availabilityStarts

DateTime

Programın başlangıç tarihi. Program bir takvim yılında birden fazla kez sunuluyorsa özelliği birden çok kez belirtin.

occupationalCategory

Text

2010 SOC kılavuzunda yayınlanan BLS soc-8 kodu.

programPrerequisites

EducationalOccupationalCredential

Programa katılmanın ön koşulları.

Programınız için lise diploması gerekiyorsa credentialCategory öğesini HighSchool olarak ayarlayın.

salaryUponCompletion

MonetaryAmountDistribution

Stajyerin eğitimi başarıyla tamamlamasının ardından alacağı asıl veya tahmini saatlik ücret. Süreyi P1H olarak belirtin.

"salaryUponCompletion": {
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1H",
 "median": 20.00"
}
timeToComplete

Text

Tam zamanlı bir öğrencinin programı kaç hafta, ay veya yılda tamamlayacağının ISO-8601 süresi cinsinden ifadesi. Tam zamanlı bir öğrencinin programı tamamlayacağı ortalama süreyi ifade eder. Örneğin:

2 yıllık program P2Y
2 aylık program P2M
2 ay, 2 yıl "P26M" "P2Y2M"

Süreyi bilmiyorsanız, kredi sayısı ile beklenen tam zamanlı öğrenci iş yükünün çarpımından elde edilen sayıyı kullanmanızı öneririz. Örneğin: Tam zamanlı bir öğrenci için dönem başına beklenen 48 ünite bölü 12 x dönem başına 4 ay = 16 ay ya da 1,5 yıldan az.

trainingSalary

MonetaryAmountDistribution

Stajyerin programın ilk gününde alacağı saatlik ücret. Süreyi P1H olarak belirtin.

"trainingSalary": {
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1H",
 "median": 16.00"
}

EducationalOrganization

EducationalOrganization özelliğinin tam tanımını schema.org/EducationalOrganization adresinde bulabilirsiniz. Kurumunuzun bir sertifikasyon kurulundan akreditasyonu varsa EducationalOrganization özelliğini kullanın. EducationalOrganization özelliğini sitenizdeki üst düzey bir sayfaya veya belirli bir programın sağlayıcı alanı olarak ekleyebilirsiniz.

Zorunlu özellikler
address

PostalAddress

Ana kampüsün adresi. Mümkün olduğunca çok adres özelliği ekleyin. Ne kadar çok özellik sağlarsanız kullanıcılarımıza sunulan programın kalitesi o kadar yüksek olur. Örneğin:

"address": {
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "123 Elm Street",
 "addressLocality": "Amherst",
 "addressRegion": "MA",
 "postalCode": "01002"
}
contactPoint

ContactPoint

Potansiyel öğrencilerin başvuru için arayabileceği ana telefon numarası. contactType öğesini Admissions olarak ayarlayın.

"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "contactType": "Admissions",
 "telephone": "+15551234567"
}
name

Text

Kurumun adı.

Önerilen özellikler
Kimlik

AdministrativeArea

Aşağıdaki özelliklerden birini veya herhangi bir kombinasyonunu kullanarak kurumu tanımlayabilirsiniz:

leiCode

Text

Kurumun Tüzel Kişi Kimlik Kodu.

taxID

Text

Kurumun ABD'deki vergi kimlik numarası.

hasCredential

EducationalOccupationalCredential

ABD Eğitim Bakanlığı akreditasyon kuruluşlarına dayanarak kuruma verilen ulusal veya bölgesel akreditasyon.

"hasCredential": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "Accreditation",
 "recognizedBy": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Accrediting Commission of Career Schools and Colleges"
 }
}
subOrganization

EducationalOrganization

Kurum bünyesindeki ikincil kampüsler (varsa). Bu, birden fazla kampüs olması halinde geçerlidir.