Tạo thông tin xác thực API REST của Google Wallet

Google Wallet cung cấp một API REST cho phép bạn tạo và quản lý thẻ và vé bằng cách gửi các yêu cầu đến API Google Wallet qua HTTP. Điều này rất hữu ích đối với những ai muốn xây dựng các dịch vụ phía máy chủ để xử lý thẻ và vé theo phương thức lập trình.

Để sử dụng API REST của Google Wallet, bạn phải bật API trong bảng điều khiển Google Cloud, tạo tài khoản dịch vụ Google Cloud, sau đó tạo khoá cho tài khoản dịch vụ.

Khi bạn tạo thẻ và vé bằng API REST, khoá tài khoản dịch vụ dùng để ký các đối tượng được mã hoá bằng mã thông báo web JSON.

Đối với các thao tác khác, chẳng hạn như cập nhật hoặc xoá thẻ và vé, khoá tài khoản dịch vụ sẽ được gửi cùng với yêu cầu xác thực bạn là Bên phát hành thẻ và vé.

1. Bật API REST của Google Wallet

Để bật API REST của Google Wallet, hãy làm như sau:

 1. Nếu bạn chưa có tài khoản Google Cloud, hãy chuyển đến bảng điều khiển Google Cloud rồi làm theo các bước để đăng ký tài khoản mới.
 2. Trên trình đơn thả xuống của dự án ở đầu bảng điều khiển, hãy chọn dự án Google Cloud mà bạn muốn sử dụng hoặc tạo một dự án mới.
 3. Chuyển đến trang chi tiết sản phẩm API Google Wallet trong Marketplace của bảng điều khiển Google Cloud.
 4. Nhấp vào nút "Enable" (Bật). API REST của Google Wallet sẽ có sẵn cho dự án Google Cloud đã chọn sau giây lát.

2. Tạo khoá tài khoản dịch vụ Google Cloud

Để xác thực các yêu cầu tới API REST của Google Wallet, bạn cần tạo tài khoản dịch vụ và tạo khoá tài khoản dịch vụ bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập vào trang "Tạo tài khoản dịch vụ" trong bảng điều khiển Google Cloud.
 2. Điền thông tin chi tiết về tài khoản dịch vụ. Xin lưu ý địa chỉ email của tài khoản dịch vụ xuất hiện bên dưới trường "Mã tài khoản dịch vụ". Bạn sẽ cần điều này sau này khi sử dụng tài khoản dịch vụ để xác thực yêu cầu của mình với API REST của Google Wallet.
 3. Nhấp vào nút "XONG". Bạn không cần hoàn tất các bước tạo tài khoản dịch vụ khác.
 4. Nhấp vào mục trong trình đơn "KHOÁ" ở đầu trang.
 5. Nhấp vào trình đơn thả xuống "THÊM khoá", rồi nhấp vào "Tạo khoá mới".
 6. Chọn loại khoá "JSON".
 7. Nhấp vào "TẠO" để tạo và tải khoá tài khoản dịch vụ xuống.

3. Uỷ quyền tài khoản dịch vụ trong bảng điều khiển Google Wallet

Để xác thực các yêu cầu của bạn với API REST của Google Wallet bằng khoá tài khoản dịch vụ, bạn phải thêm địa chỉ email của tài khoản dịch vụ của bạn với tư cách là người dùng vào tài khoản của công ty phát hành. Để thêm tài khoản dịch vụ làm người dùng, hãy làm như sau:

 1. Truy cập vào trang "Tài khoản dịch vụ" trong bảng điều khiển Google Cloud.
 2. Sao chép địa chỉ email của tài khoản dịch vụ bạn muốn sử dụng để xác thực yêu cầu của bạn với Google Wallet API.
 3. Chuyển đến bảng điều khiển Google Pay và Wallet.
 4. Trong điều hướng bên trái, nhấp vào "Người dùng".
 5. Nhấp vào "Mời người dùng".
 6. Nhập địa chỉ email của tài khoản dịch vụ của bạn.
 7. Trong trình đơn thả xuống "Cấp truy cập", hãy chọn "Nhà phát triển".
 8. Nhấp vào nút "Mời".

Sau khi thêm tài khoản dịch vụ, bạn có thể sử dụng bất kỳ khoá tài khoản dịch vụ nào được tạo cho tài khoản đó để xác thực các yêu cầu đến API REST của Google Wallet. Khi sử dụng khoá tài khoản dịch vụ, xin lưu ý rằng đây là những thông tin xác thực có mức độ nhạy cảm cao chỉ nên được dùng trong môi trường bảo mật phía máy chủ.