Bir kullanıcıyı veya Google Chat uygulamasını alandan kaldırma

Bu kılavuzda, alandan kullanıcı veya Chat uygulamasını kaldırmak için üyelik silme olarak da bilinen Google Chat API'nin membership kaynağında delete yönteminin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Bir alandaki tek alan yöneticisi olan alan yöneticileri kaldırılamaz. Bu üyelikleri kaldırmadan önce başka bir kullanıcıyı alan yöneticisi olarak atayın.

Membership kaynağı, bir insan kullanıcının veya Google Chat uygulamasının bir alana davet edildiğini, bir alanın bir parçası olduğunu ya da bir alanda bulunmadığını belirtir.

Ön koşullar

Python

 • Python 3.6 veya sonraki sürümler
 • pip paket yönetimi aracı
 • Python için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek veya güncellemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Google Chat API'nin etkin ve yapılandırılmış olduğu bir Google Cloud projesi. Adımlar için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleye göz atın.
 • Yetkilendirme, Chat uygulaması için yapılandırıldı. Üyeliğin silinmesi için, belirtilen üyeliği silme izni olan bir kullanıcının chat.memberships veya chat.memberships.app yetkilendirme kapsamıyla Kullanıcı kimlik doğrulaması yapması gerekir.

Alandan kullanıcı veya Chat uygulaması kaldırma

Bir kullanıcıyı veya Chat uygulamasını alandan kaldırmak için:

 • Bir kullanıcıyı kaldırmak için chat.memberships yetkilendirme kapsamını belirtin. Bir Chat uygulamasını kaldırmak için chat.memberships.app yetkilendirme kapsamını belirtin (uygulamalar yalnızca kendi üyeliğini silebilir, diğer uygulamaların üyeliğini silemez). En iyi uygulama olarak, uygulamanızın çalışmasına izin veren en kısıtlayıcı kapsamı seçin.
 • membership kaynağında delete yöntemini çağırın.
 • Silinecek üyeliğin name değerini iletin. Üyelik, alandaki tek alan yöneticisine aitse bu üyeliği silmeden önce başka bir kullanıcıyı alan yöneticisi olarak atayın.

Üyelik silme işlemi için:

Python

 1. Çalışma dizininizde chat_membership_delete.py adında bir dosya oluşturun.
 2. chat_membership_delete.py içine şu kodu ekleyin:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then deletes the specified membership.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
          'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().members().delete(
  
      # The membership to delete.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MEMBER with a membership name.
      # Obtain the membership name from the memberships resource of
      # Chat API. To delete a Chat app's membership, replace MEMBER
      # with app; an alias for the app calling the API.
      name='spaces/SPACE/members/MEMBER'
  
    ).execute()
  
    # Print Chat API's response in your command line interface.
    # When deleting a membership, the response body is empty.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Kodda aşağıdakileri değiştirin:

  • SPACE: Chat API'deki spaces.list yönteminden veya bir alanın URL'sinden edinebileceğiniz bir alan adıdır.

  • MEMBER: Chat API'de spaces.members.list yönteminden alabileceğiniz üyelik adıdır. Bir uygulamanın üyeliğini silmek için MEMBER değerini app ile değiştirin.

 4. Çalışma dizininizde örneği derleyip çalıştırın:

  python3 chat_membership_delete.py
  

Başarılı olursa yanıt gövdesi, 'state': 'NOT_A_MEMBER' içeren üyeliği döndürür ve üyenin artık alanda olmadığını belirtir.

{
  "name": "spaces/SPACE/members/MEMBER",
  "state": "NOT_A_MEMBER"
}