Omówienie rozwiązywania problemów

Ta strona pomoże Ci wyświetlać, debugować i naprawiać błędy aplikacji Google Chat, kart i okien dialogowych.

Jak wyświetlają się błędy

Gdy aplikacja Google Chat zwraca błąd, wygląda to tak:

  • Pojawia się komunikat taki jak „Aplikacja nie odpowiada”., Pojawi się komunikat „Coś poszło nie tak” lub „Nie udało się przetworzyć żądania”.
  • Aplikacja nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
  • Nie wyświetla się żaden komunikat, a aplikacja nie odpowiada.

Gdy karta zwróci błąd, będzie to wyglądać tak:

  • Część karty, np. widżet lub komponent, nie wyświetla się lub nie wyświetla w nieoczekiwany sposób.
  • Nie pojawi się cała karta.
  • Okno zamyka się, nie otwiera się lub nie wczytuje.

Mimo że komunikat o błędzie może nie wyświetlać się w interfejsie Google Chat, dostępne są opisowe komunikaty o błędach i dane dziennika, które pomogą Ci naprawić błędy występujące po włączeniu logowania błędów w aplikacjach do obsługi czatu.

Debugowanie i rozwiązywanie problemów z błędami w Google Chat

  1. Włącz rejestrowanie błędów, aby aplikacja Google Chat zapisywała błędy, gdy się pojawią.
  2. Wysyłanie zapytań do dzienników błędów Google Chat, aby odczytywać dzienniki błędów, sprawdzać, jak często występują błędy, oraz odczytywać opisowe komunikaty o błędach i dane dziennika, które pomagają w rozwiązywaniu problemów.
  3. Dowiedz się, jak naprawiać typowe błędy:
  4. Zdebuguj aplikację do obsługi czatu, aby wykonać ją krok po kroku.