Masz 5 minut? Pomóż nam ulepszyć dokumentację Google Workspace Marketplace, wypełniając krótką ankietę online.

Poznaj szczegóły dotyczące instalowania i licencjonowania aplikacji

W tym przewodniku znajdziesz przykładowe żądania wysyłane z interfejsu Google Workspace Marketplace API i odpowiedzi na nie, z tego przewodnika dowiesz się, jak uzyskać informacje o instalowaniu i licencjonowaniu aplikacji z Google Workspace Marketplace.

Aplikacja nie została jeszcze zainstalowana

Żądanie licencji NotificationNotification.list

To żądanie wywołuje metodę licenseNotification.list, aby pobrać listę powiadomień dotyczących określonych aplikacji.

GET /appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

Treść odpowiedzi

Ponieważ aplikacja nie została jeszcze zainstalowana, odpowiedź na to żądanie nie zawiera żadnych powiadomień o licencjach.

{
 "kind": "appsmarket#licenseNotificationList",
 "nextPageToken": ""
}

Aplikacja jest instalowana indywidualnie

Użytkownik, użytkownik1@domena1.com, osobno zainstalował aplikację z Google Workspace Marketplace.

Żądanie licencji NotificationNotification.list

To żądanie wywołuje metodę licenseNotification.list i pobiera listę powiadomień dotyczących licencji na aplikację zainstalowaną przez użytkownika.

GET /appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

Treść odpowiedzi

Ponieważ użytkownik1@domena1.com zainstalował aplikację, odpowiedź zawiera jedno powiadomienie o licencji. Powiadomienie o licencji zawiera powiadomienie o obsłudze administracyjnej, ponieważ podczas instalowania aplikacji dla użytkownika użytkownik1@domena1.com została udostępniona nowa licencja.

{
 "kind": "appsmarket#licenseNotificationList",
 "notifications": [
  {
   "kind": "appsmarket#licenseNotification",
   "id": "{LICENSE_NOTIFICATION_ID}",
   "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
   "customerId": "user1@domain1.com",
   "timestamp": "1641318266998",
   "provisions": [
    {
     "kind": "appsmarket#provisionNotification",
     "editionId": "default_edition",
     "seatCount": "1"
    }
   ]
  }
 ],
 "nextPageToken": "{NEXT_PAGE_TOKEN}"
}

Aplikacja została zainstalowana przez administratora

Administrator domeny domena1.com zainstalował aplikację dla wszystkich w organizacji.

Żądanie userlicense.get

To żądanie wywołuje metodę userLicense.get, aby uzyskać stan licencji użytkownik1@domena1.com i określić, czy ma uprawnienia do korzystania z aplikacji.

GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/user1@domain1.com

Treść odpowiedzi

Ponieważ aplikacja domena1.com ma zainstalowaną aplikację, odpowiedź zwraca licencję użytkownika dla użytkownika 1@domena1.com, gdzie enabled to true, co oznacza, że administrator domeny domena1.com aktywował aplikację dla tej domeny, a state to ACTIVE.

{
 "kind": "appsmarket#userLicense",
 "enabled": true,
 "state": "ACTIVE",
 "editionId": "default_edition",
 "customerId": "user1@domain1.com",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "id": "{USER_LICENSE_ID}",
 "userId": "user1@domain1.com"
}

żądanie dotyczące licencjiKlienta.get

To żądanie wywołuje metodę customerLicense.get, aby uzyskać stan licencji domena1.com. Dzięki temu można sprawdzić, czy mają dostęp do aplikacji.

GET /appsmarket/v2/customerLicense/{applicationId}/{customerId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/customerLicense/{applicationId}/domain1.com

Treść odpowiedzi

Odpowiedź zwraca licencję klienta domeny 1.com, gdzie state to ACTIVE, co oznacza, że klient ma ważną licencję.

{
 "kind": "appsmarket#customerLicense",
 "id": "{CUSTOMER_LICENSE_ID}",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "customerId": "domain1.com",
 "state": "ACTIVE",
 "editions": [
  {
   "editionId": "default_edition",
   "seatCount": -1
  }
 ]
}

Aplikacja jest instalowana tylko przez administratora w określonej jednostce organizacyjnej danego użytkownika

Aplikacja jest teraz zainstalowana tylko dla administratora jednostki organizacyjnej użytkownik2@domena1.com. Nie jest już zainstalowany dla wszystkich w organizacji.

Żądanie userlicense.get

To żądanie wywołuje metodę userLicense.get, aby uzyskać stan licencji użytkownika3@domena1.com i określić, czy ma uprawnienia do korzystania z aplikacji.

GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/user3@domain1.com

Treść odpowiedzi

Ponieważ aplikacja jest zainstalowana tylko dla administratora w domenie użytkownik2@domena1.com, w odpowiedzi wyświetlana jest licencja użytkownika dla konta użytkownik3@domena1.com, gdzie enabled to false, co oznacza, że administrator domeny 1.com nie aktywował aplikacji, a state to ACTIVE, co oznacza, że użytkownik ma ważną licencję i może korzystać z aplikacji.

{
 "kind": "appsmarket#userLicense",
 "enabled": false,
 "state": "ACTIVE",
 "editionId": "default_edition",
 "customerId": "domain1.com",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "id": "{USER_LICENSE_ID}",
 "userId": "user3@domain1.com"
}

Żądanie userlicense.get

To żądanie wywołuje metodę userLicense.get, aby uzyskać stan licencji użytkownika2@domena1.com. Dzięki temu można sprawdzić, czy użytkownik ma uprawnienia do korzystania z aplikacji.

GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/user2@domain1.com

Treść odpowiedzi

Ponieważ aplikacja jest zainstalowana tylko przez administratora w domenie użytkownik2@domena1.com, w odpowiedzi wyświetla się licencja użytkownika dla konta użytkownik2@domena1.com, gdzie enabled to true, a state to ACTIVE.

{
 "kind": "appsmarket#userLicense",
 "enabled": true,
 "state": "ACTIVE",
 "editionId": "default_edition",
 "customerId": "domain1.com",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "id": "{USER_LICENSE_ID}",
 "userId": "user2@domain1.com"
}

Aplikacja zostanie usunięta dla wszystkich osób w organizacji

Aplikacja została usunięta dla wszystkich osób w organizacji. Użytkownik użytkownik1@domena1.com nadal ma dostęp do aplikacji, ponieważ wcześniej zainstalował ją osobno.

Żądanie userlicense.get

To żądanie wywołuje metodę userLicense.get, aby uzyskać stan licencji użytkownika2@domena1.com. Dzięki temu można sprawdzić, czy użytkownik ma uprawnienia do korzystania z aplikacji.

GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/user2@domain1.com

Treść odpowiedzi

Ponieważ aplikacja została usunięta dla wszystkich osób w organizacji, odpowiedź będzie zwracać licencję użytkownika na użytkownik2@domena1.com, gdzie enabled to false, a state to UNLICENSED. Oznacza to, że administrator domeny tego użytkownika nie przypisał miejsca do korzystania z aplikacji temu użytkownikowi.

{
 "kind": "appsmarket#userLicense",
 "enabled": false,
 "state": "UNLICENSED",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "id": "{USER_LICENSE_ID}",
 "userId": "user2@domain1.com"
}

Żądanie userlicense.get

To żądanie wywołuje metodę userLicense.get, aby uzyskać stan licencji użytkownik1@domena1.com i określić, czy ma uprawnienia do korzystania z aplikacji.

GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/user1@domain1.com

Treść odpowiedzi

Ponieważ użytkownik1@domena1.com miał wcześniej zainstalowaną aplikację, nadal ma uprawnienia do korzystania z niej. Odpowiedź zwraca licencję użytkownika, gdzie enabled to true, a state to ACTIVE.

{
 "kind": "appsmarket#userLicense",
 "enabled": true,
 "state": "ACTIVE",
 "editionId": "default_edition",
 "customerId": "user1@domain1.com",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "id": "{USER_LICENSE_ID}",
 "userId": "user1@domain1.com"
}

Powiadomienia o licencji dotyczące wszystkich powyższych działań

Żądanie licencji NotificationNotification.list

Żądanie wysyłane do metody licenseNotification.list pobiera wszystkie powiadomienia o licencji.

GET /appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

Treść odpowiedzi

Odpowiedź zawiera listę powiadomień dotyczących licencji dla wszystkich działań wymienionych powyżej.

{
 "kind": "appsmarket#licenseNotificationList",
 "notifications": [
  {
   "kind": "appsmarket#licenseNotification",
   "id": "{LICENSE_NOTIFICATION_ID}",
   "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
   "customerId": "user1@domain1.com",
   "timestamp": "1641318266998",
   "provisions": [
    {
     "kind": "appsmarket#provisionNotification",
     "editionId": "default_edition",
     "seatCount": "1"
    }
   ]
  },
  {
   "kind": "appsmarket#licenseNotification",
   "id": "{LICENSE_NOTIFICATION_ID}",
   "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
   "customerId": "domain1.com",
   "timestamp": "1641318351038",
   "provisions": [
    {
     "kind": "appsmarket#provisionNotification",
     "editionId": "default_edition",
     "seatCount": "-1"
    }
   ]
  },
  {
   "kind": "appsmarket#licenseNotification",
   "id": "{LICENSE_NOTIFICATION_ID}",
   "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
   "customerId": "domain1.com",
   "timestamp": "1641318858349",
   "deletes": [
    {
     "kind": "appsmarket#deleteNotification",
     "editionId": "default_edition",
    }
   ]
  },
 ],
 "nextPageToken": "{NEXT_PAGE_TOKEN}"
}