Thư viện video bổ sung

Các video sau đây cho thấy nhiều ứng dụng bổ sung mẫu. Mỗi video thường cung cấp một ứng dụng mẫu ngắn để bạn có thể bắt đầu thử các tính năng cụ thể của nền tảng.

Tiến hành báo cáo chi phí bằng Tiện ích bổ sung dành cho Gmail

Tiện ích bổ sung cho phép bạn mở rộng Gmail cũng như tích hợp chức năng từ ứng dụng của bạn vào giao diện người dùng Gmail. Trong video này, hãy tìm hiểu về ExpenseIt! Tiện ích bổ sung của Gmail giúp các chuyên gia làm việc xử lý biên nhận trực tiếp từ hộp thư đến thành một Trang tính, tạo ra một nơi để hoàn thành báo cáo chi phí. Tạo tiện ích bổ sung theo từng phần bằng lớp học lập trình tương ứng.

(Thời gian chạy: 5:18)

Tính năng này cũng được mô tả trong bài đăng trên blog “Khung tiện ích bổ sung của Gmail hiện có sẵn cho tất cả nhà phát triển”.

Tiến trình (thanh) bằng Tiện ích bổ sung của Trang trình bày

Google Trang trình bày không có thanh tiến trình. Liệu đây có phải là một tính năng hữu ích cho cả người trình bày lẫn khán giả không? Trong video này, nhà phát triển sẽ tìm hiểu cách triển khai các thanh tiến trình đơn giản bằng cách sử dụng dịch vụ Trang trình bày để tạo một tiện ích bổ sung. Với tiện ích bổ sung này, người dùng có thể bật hoặc ẩn các thanh tiến trình trong bản trình bày của mình. Bạn có thể xem mã và nội dung mô tả đầy đủ về tiện ích bổ sung này trong tài liệu làm Ví dụ nhanh.

(Thời gian chạy: 4:12)

Tính năng này cũng được mô tả trong bài đăng trên blog “Nâng cao tiến độ (thanh) bằng Tiện ích bổ sung của Trang trình bày”.