Przykłady

Ta sekcja zawiera przykłady i narzędzia programistyczne wykorzystujące interfejs Apps Script API.

Przepisy kulinarne

'Przepis' przykłady wymienione w tej sekcji pokazują, jak wyrazić typowe działania w Apps Script jako żądania do interfejsu API Apps Script.

Te przykłady są podawane w formie żądań HTTP neutralnych dla języka. Więcej informacji o wdrażaniu protokołów żądania Apps Script API w określonym języku za pomocą bibliotek klienta interfejsu API Google znajdziesz w przewodniku Wykonywanie funkcji.

Przepisy w tej sekcji są podzielone na te kategorie:

  • Wykonywanie funkcji Apps Script – przepisy, które pokazują, jak zdalnie wywoływać funkcje Apps Script z innych aplikacji.
  • Zarządzanie projektami – przepisy, które pokazują podstawowe działania związane z projektem, takie jak tworzenie nowych projektów, pobieranie plików skryptów i aktualizowanie treści projektu.

Materiały dla programistów

Narzędzie wiersza poleceń clasp dla Apps Script umożliwia tworzenie i obsługę projektów Apps Script na komputerze lokalnym. clasp to projekt typu open source dotyczący środowiska Node.js, który używa interfejsu Apps Script API do zarządzania projektami. Wywołanie interfejsu API możesz zobaczyć w repozytorium GitHub clasp.