Tổng quan về API Lịch Google

API Lịch Google là một API RESTful có thể truy cập được thông qua các lệnh gọi HTTP rõ ràng hoặc sử dụng Thư viện ứng dụng của Google. API này hiển thị hầu hết các tính năng có trong giao diện web của Lịch Google.

Sau đây là danh sách các thuật ngữ thường dùng trong API Lịch Google:

Sự kiện
Một sự kiện trên lịch chứa các thông tin như tiêu đề, thời gian bắt đầu và kết thúc cũng như người tham dự. Các sự kiện có thể là sự kiện đơn lẻ hoặc sự kiện định kỳ. Một sự kiện được biểu thị bằng một tài nguyên Sự kiện.
Lịch
Tập hợp các sự kiện. Mỗi lịch đều có siêu dữ liệu liên kết, chẳng hạn như nội dung mô tả lịch hoặc múi giờ mặc định của lịch. Siêu dữ liệu của một lịch được biểu thị bằng một tài nguyên Lịch.
Danh sách lịch
Danh sách tất cả các lịch trên danh sách lịch của người dùng trong giao diện người dùng của Lịch. Siêu dữ liệu của một lịch xuất hiện trên danh sách lịch được biểu thị bằng một tài nguyên CalendarListEntry. Siêu dữ liệu này bao gồm các thuộc tính người dùng cụ thể của lịch, chẳng hạn như màu sắc hoặc thông báo cho các sự kiện mới.
Cài đặt
Lựa chọn ưu tiên của người dùng trên giao diện người dùng của Lịch, chẳng hạn như múi giờ của người dùng. Một lựa chọn ưu tiên của người dùng được biểu thị bằng Cài đặt tài nguyên.
ACL
Quy tắc kiểm soát quyền truy cập cấp cho người dùng (hoặc một nhóm người dùng) cấp truy cập được chỉ định vào lịch. Một quy tắc kiểm soát quyền truy cập duy nhất được biểu thị bằng một tài nguyên ACL.
Bạn muốn xem API Lịch Google trong thực tế?
Kênh nhà phát triển Google Workspace cung cấp video về các mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.