<GCKCastDeviceStatusListener> Protokol

<GCKCastDeviceStatusListener> Protokol Referansı

Genel bakış

Yayın cihazı durum değişikliği bildirimlerini almak için bir dinleyici protokolü.

yılından beri
3,0

<GCKSessionNSObject> öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - castSession:didReceiveActiveInputStatus:
 Yayın cihazının etkin giriş durumu değiştiğinde çağrılır. Diğer...
 
(void) - castSession:didReceiveStandbyStatus:
 Yayın cihazının bekleme durumu değiştiğinde çağrılır. Diğer...
 
(void) - castSession:didReceiveMultizoneStatus:
 Yayın cihazının çoklu bölge durumu değiştiğinde çağrılır. Diğer...
 
(void) - castSession:didAddMultizoneDevice:
 Çoklu alt bölgeli cihaz eklendiğinde çağrılır. Diğer...
 
(void) - castSession:didUpdateMultizoneDevice:
 Çoklu alt bölgeli cihaz güncellendiğinde çağrılır. Diğer...
 
(void) - castSession:didRemoveMultizoneDeviceWithID:
 Çoklu alt bölgeli bir cihaz kaldırıldığında çağrılır. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (void) castSession: (GCKCastSession *)  castSession
didReceiveActiveInputStatus: (GCKActiveInputStatus)  activeInputStatus 
optional

Yayın cihazının etkin giriş durumu değiştiğinde çağrılır.

Parameters
castSessionThe Cast session.
activeInputStatusThe new active input status.
- (void) castSession: (GCKCastSession *)  castSession
didReceiveStandbyStatus: (GCKStandbyStatus)  standbyStatus 
optional

Yayın cihazının bekleme durumu değiştiğinde çağrılır.

Parameters
castSessionThe Cast session.
standbyStatusThe new standby status.
- (void) castSession: (GCKCastSession *)  castSession
didReceiveMultizoneStatus: (GCKMultizoneStatus *)  multizoneStatus 
optional

Yayın cihazının çoklu bölge durumu değiştiğinde çağrılır.

Parameters
castSessionThe Cast session.
multizoneStatusThe new multizone status.
- (void) castSession: (GCKCastSession *)  castSession
didAddMultizoneDevice: (GCKMultizoneDevice *)  device 
optional

Çoklu alt bölgeli cihaz eklendiğinde çağrılır.

Parameters
castSessionThe Cast session.
deviceThe newly-added multizone device.
- (void) castSession: (GCKCastSession *)  castSession
didUpdateMultizoneDevice: (GCKMultizoneDevice *)  device 
optional

Çoklu alt bölgeli cihaz güncellendiğinde çağrılır.

Parameters
castSessionThe Cast session.
deviceThe updated multizone device.
- (void) castSession: (GCKCastSession *)  castSession
didRemoveMultizoneDeviceWithID: (NSString *)  deviceID 
optional

Çoklu alt bölgeli bir cihaz kaldırıldığında çağrılır.

Parameters
castSessionThe Cast session.
deviceIDThe deviceID of the removed multizone device.