API Google Maps Platform theo Nền tảng

Bạn không chắc chắn mình cần API nào? Dùng thử bộ chọn API.

Android

SDK Maps dành cho Android. Bản đồ dành cho ứng dụng Android gốc.

SDK Địa điểm dành cho Android. Kết nối người dùng của bạn với thông tin về hàng triệu địa điểm.

iOS

SDK Maps dành cho iOS. Maps dành cho ứng dụng iOS gốc của bạn.

SDK Địa điểm dành cho iOS. Kết nối người dùng của bạn với thông tin về hàng triệu địa điểm.

API web

API Nhúng của Maps. Thêm Google Maps vào trang web của bạn mà không có giới hạn về mã hoặc hạn mức.

API JavaScript của Maps. Tuỳ chỉnh bản đồ bằng nội dung và hình ảnh của riêng bạn.

Thư viện Địa điểm, API JavaScript của Maps. Thông tin cập nhật về hàng triệu địa điểm.

API tĩnh của Maps. Hình ảnh bản đồ đơn giản, có thể nhúng với mã tối thiểu.

API tĩnh của Chế độ xem đường phố. Hình ảnh và ảnh toàn cảnh trong thế giới thực.

Web Service API (API Dịch vụ web)

API chỉ đường. Đường đi giữa nhiều vị trí.

API ma trận khoảng cách. Thời gian và khoảng cách di chuyển cho nhiều điểm đến.

Elevation API. Dữ liệu độ cao cho bất kỳ điểm nào trên thế giới.

API mã hoá địa lý. Chuyển đổi giữa địa chỉ và toạ độ địa lý.

API vị trí địa lý. Dữ liệu vị trí từ các trạm phát sóng và nút Wi-Fi.

API Địa điểm. Thông tin cập nhật về hàng triệu địa điểm.

Roads API (API Đường đi). Chức năng bám theo đường để theo dõi chính xác đường dẫn GPS.

Time Zone API (API múi giờ). Dữ liệu múi giờ cho mọi nơi trên thế giới.

Nhiều nền tảng

URL của Maps. Chạy Google Maps và bắt đầu một hành động, chẳng hạn như tìm kiếm hoặc chỉ đường, bằng cách sử dụng một lược đồ URL phổ biến trên nhiều nền tảng.