Hỗ trợ hệ điều hành và phần mềm của Nền tảng Google Maps

Chính sách hỗ trợ phiên bản hệ điều hành dành cho thiết bị di động

Khi hệ điều hành dành cho thiết bị di động phát triển, và khi ra mắt các tính năng và bản cập nhật của Nền tảng Google Maps, chúng tôi sẽ bắt đầu thường xuyên hỗ trợ phiên bản hệ điều hành trên thiết bị di động cũ và đặt phiên bản hệ điều hành tối thiểu mới được hỗ trợ theo lịch biểu dự đoán. Việc căn chỉnh này quan trọng vì một số lý do:

 • Việc khoanh vùng hỗ trợ hệ điều hành theo lịch biểu có thể dự đoán sẽ giúp nhà phát triển lập kế hoạch cập nhật ứng dụng trước ngày kết thúc hỗ trợ hệ điều hành, đồng thời cho họ biết phiên bản ứng dụng cũ sẽ được hỗ trợ trong bao lâu và trên thiết bị nào.
 • Việc miễn phí hỗ trợ phiên bản SDK nền tảng Google Maps cho các phiên bản Android và iOS cụ thể giúp Google xác định phạm vi và mở rộng quy mô thử nghiệm SDK.

Phần này mô tả chính sách hỗ trợ của Nền tảng Google Maps dành cho nền tảng di động. Chính sách này chỉ áp dụng cho các sản phẩm Chung (GA).

Việc tạm ngưng hỗ trợ hệ điều hành không được coi là "Ngừng sử dụng đáng kể" như quy định trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Chủ sở hữu dự án có địa chỉ email được giám sát sẽ nhận được thông báo chủ động về những thay đổi ảnh hưởng đến từng dự án của họ. Cập nhật thông tin về các nội dung cập nhật chính, ngừng sử dụng và các thay đổi khác.

Thuật ngữ

Chính sách hỗ trợ của hệ điều hành Android

Các bản phát hành mới của SDK nền tảng Google Maps dành cho Android sẽ hỗ trợ phiên bản hệ điều hành Android (API cấp chẳng hạn như 29 và 30) trong 6 năm kể từ bản phát hành chính ban đầu.

Ví dụ: đối với phiên bản Android được phát hành vào năm 2020, các bản phát hành mới của SDK Địa điểm dành cho Android sẽ hỗ trợ phiên bản đó cho đến năm 2026. Hoặc, từ góc độ thời gian ngược lại, khi Android phát hành một hệ điều hành vào năm 2020, Nền tảng Google Maps sẽ hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành được phát hành từ năm 2014. Góc nhìn về thời gian đảo ngược này sẽ hữu ích hơn trong việc tìm hiểu các chi tiết sau đây trong chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Vào quý 3 của mỗi năm:

 • Google sẽ dừng hỗ trợ phiên bản hệ điều hành Android 6 năm trước, biến phiên bản mới hơn thành phiên bản hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ trong các bản phát hành mới của SDK dành cho Android.

  Ví dụ: vào quý 3 năm 2022, vào khoảng thời gian thông thường của bản phát hành Android mới, Google sẽ dừng hỗ trợ Android 7 (API cấp 25, phát hành 2016), biến Android 8 (API cấp 26) trở thành hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ trong các phiên bản mới của SDK Nền tảng Google Maps dành cho Android. Phiên bản SDK cuối cùng được phát hành trước thời điểm này sẽ là phiên bản hỗ trợ cuối cùng của API Android cấp 25.

 • Do đó, các nhà phát triển ứng dụng sẽ cần quyết định xem có nên tăng hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ cho các phiên bản mới của ứng dụng hay không và chỉ định phiên bản phần phụ thuộc của bản dựng cho phù hợp.

  Tiếp tục ví dụ ở trên, các phiên bản ứng dụng được tạo bằng phiên bản SDK cũ sẽ tiếp tục chạy trên thiết bị chạy Android 7 và phiên bản ứng dụng được tạo bằng phiên bản SDK được phát hành sau thời điểm này sẽ không thể chạy trên thiết bị chạy Android 7. Sau khi phần phụ thuộc bản dựng của ứng dụng được nâng cấp lên phiên bản SDK mới, người dùng sẽ phải nâng cấp thiết bị của họ lên Android 8 (API cấp 26) trở lên để có thể chạy các phiên bản mới của ứng dụng.

Ngoại lệ của lịch biểu đóng băng phiên bản hệ điều hành là SDK Maps dành cho Android, được phân phối dưới dạng một phần của Dịch vụ Google Play.

SDK Maps dành cho Android

SDK Maps dành cho Android không nằm trong chính sách hỗ trợ phiên bản hệ điều hành này. SDK Maps dành cho thời gian chạy Android nằm trong Dịch vụ Google Play (còn gọi là "Dịch vụ di động của Google" hoặc "GMS Core"), cần thiết để chạy các ứng dụng Google trên thiết bị Android. Vì Dịch vụ Google Play tuân theo lịch hỗ trợ Cấp độ API Android riêng (như được minh hoạ trong thông báo này), nên lịch biểu hỗ trợ SDK Maps dành cho Android phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ Hệ điều hành Dịch vụ Google Play. Để biết thông tin về những phiên bản API Android mà Dịch vụ Google Play chạy trên đó, hãy xem nội dung Thiết lập Dịch vụ Google Play.

Tuy nhiên, SDK bản đồ cho thư viện ứng dụng Android (mặt tiền API) hoạt động với thời gian chạy bản đồ trên Dịch vụ Google Play được tạo phiên bản và được hỗ trợ ở các cấp độ Android API cụ thể. Khi xây dựng ứng dụng bằng SDK Maps dành cho Android, nhà phát triển đặt phiên bản thư viện ứng dụng dưới dạng phần phụ thuộc.

Bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng com.google.android.gms.play-services-maps mới nhất. Thư viện này đảm bảo rằng các tính năng và chức năng mới nhất của Nền tảng Google Maps sẽ có trong ứng dụng của bạn, trên các thiết bị chạy phiên bản Dịch vụ Google Play mới nhất.

Nếu một ứng dụng đang dùng phiên bản mới hơn của thư viện ứng dụng nhưng đang chạy trên thiết bị sử dụng phiên bản cũ của Dịch vụ Google Play, thì mọi tính năng mới hơn được gọi là sẽ không hoạt động trên các thiết bị đó. Không có lỗi ứng dụng hoặc ngoại lệ nào xảy ra.

Để biết thêm thông tin về các bản phát hành Android, hãy xem các bản phát hành nền tảng SDK Android.

Chính sách hỗ trợ iOS

Các bản phát hành mới của SDK nền tảng Google Maps dành cho iOS sẽ hỗ trợ phiên bản iOS trong ít nhất 3 năm kể từ bản phát hành chính ban đầu.

Ví dụ: đối với một phiên bản iOS chính được phát hành vào quý 3 năm 2020, Google Maps Platform sẽ hỗ trợ phiên bản đó đến hết năm 2023.

Để minh hoạ thêm:

 • Google sẽ thường xuyên ngừng hỗ trợ phiên bản iOS đã phát hành phiên bản chính ban đầu cách đây hơn 3 năm, khiến phiên bản mới hơn trở thành phiên bản hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ.

  Ví dụ: trong quý 2 năm 2022, Google ngừng hỗ trợ iOS 12 (phát hành ban đầu vào tháng 9 năm 2018), khiến iOS 13 trở thành hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ trong các phiên bản mới của SDK Nền tảng Google Maps dành cho iOS. Phiên bản SDK cuối cùng được phát hành trước thời điểm này sẽ là phiên bản hỗ trợ cuối cùng cho iOS 12.

 • Do đó, các nhà phát triển ứng dụng sẽ cần quyết định xem có nên tăng hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ cho các phiên bản mới của ứng dụng hay không và chỉ định phiên bản phần phụ thuộc của bản dựng cho phù hợp.

  Tiếp tục ví dụ ở trên, các phiên bản ứng dụng được tạo bằng phiên bản SDK cũ sẽ tiếp tục chạy trên thiết bị chạy iOS 12 và phiên bản ứng dụng được tạo bằng phiên bản SDK được phát hành sau thời điểm này sẽ không thể chạy trên thiết bị chạy iOS 12. Sau khi phần phụ thuộc bản dựng của ứng dụng được nâng cấp lên phiên bản SDK mới, người dùng sẽ phải nâng cấp thiết bị của họ lên iOS 13 trở lên để có thể chạy phiên bản mới của ứng dụng.

Hỗ trợ SDK

Khi Google phát hành phiên bản mới của SDK nền tảng Google Maps dành cho thiết bị di động:

 • Google đã kiểm thử phiên bản này so với các phiên bản hệ điều hành từ phiên bản hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ đã nêu.
 • Các bản sửa lỗi SDK trong tương lai trong vòng 12 tháng sau bản phát hành chính ban đầu của phiên bản này sẽ tương thích ngược với phiên bản này.
 • Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành chính của phiên bản này, các bản sửa lỗi SDK có thể không tương thích ngược với phiên bản này.
 • Google sẽ khắc phục các sự cố phụ trợ do dịch vụ Nền tảng Google Maps gây ra cho đến khi phiên bản SDK ngừng hoạt động.

Hỗ trợ IDE

SDK nền tảng Google Maps dành cho iOS tương thích với hoạt động phát triển iOS trong môi trường phát triển tích hợp của Apple. Các phiên bản Xcode khác nhau bao gồm các phiên bản ngôn ngữ lập trình Swift khác nhau cũng như các SDK cho các phiên bản hệ điều hành của Apple khác nhau.

Google tăng định kỳ phiên bản Xcode tối thiểu được hỗ trợ trong các phiên bản chính mới của SDK nền tảng Google Maps dành cho iOS. Hãy kiểm tra ghi chú phát hành và các chủ đề phần mềm được hỗ trợ để xem phiên bản được hỗ trợ tối thiểu của Xcode cho phiên bản SDK mà bạn muốn xây dựng.

Hỗ trợ trình duyệt

API Maps JavaScript và API nhúng của Maps hỗ trợ các trình duyệt web sau:

Máy tính
 • Phiên bản hiện tại của Microsoft Edge (Windows), ngoại trừ chế độ IE.
 • Hai phiên bản ổn định chính mới nhất của Firefox (Windows, macOS, Linux).
 • Hai phiên bản ổn định chính mới nhất của Chrome (Windows, macOS, Linux).
 • Hai phiên bản ổn định chính mới nhất của Safari (macOS).
Android
 • Phiên bản Chrome hiện tại trên Android 4.1 trở lên.
 • Chrome WebView trên Android 4.4 trở lên.
iOS
 • Safari trên thiết bị di động trên các phiên bản chính hiện tại và trước đây của iOS.
 • UIWebView và WKWebView trên các phiên bản chính hiện tại và trước đó của iOS.
 • Phiên bản Chrome hiện tại dành cho iOS.