Bộ phận chăm sóc khách hàng của Nền tảng Google Maps

Đơn giản hoá và sắp xếp hợp lý dịch vụ hỗ trợ nhờ dịch vụ Chăm sóc khách hàng của Nền tảng Google Maps. Đây là những dịch vụ linh hoạt và có thể mở rộng, được xây dựng dựa trên nhu cầu kinh doanh của bạn. Chọn dịch vụ phù hợp với tổ chức của bạn.

Danh mục dịch vụ chăm sóc khách hàng của Nền tảng Maps

Dịch vụ hỗ trợ thông thường được áp dụng cho tất cả khách hàng của Nền tảng Google Maps và cung cấp quyền truy cập vào tài liệu, Đề xuất hỗ trợ đang hoạt động, hỗ trợ cộng đồng cũng như Thanh toán và hỗ trợ kỹ thuật cho Nền tảng Google Maps.

Tính năng và dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ thông thường

Nên dùng cho tải công việc không quan trọng đối với doanh nghiệp hoặc tải công việc đang được phát triển. Bắt đầu hành trình Google Cloud cùng với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật không giới hạn. Khắc phục sự cố, kiểm tra và khám phá.

Dịch vụ hỗ trợ nâng cao

Được thiết kế cho khối lượng công việc trong thực tế, với thời gian phản hồi nhanh và các dịch vụ bổ sung để tối ưu hoá trải nghiệm của bạn với sự hỗ trợ mạnh mẽ và chất lượng cao.

Liên hệ với bộ phận bán hàng

Mức giá Đã bao gồm 500 USD/tháng + 3% phí hằng tháng trên Nền tảng Google Maps.
Thời gian phản hồi ban đầu Các trường hợp ưu tiên 1: 1 giờ vào các ngày trong tuần

Các trường hợp ưu tiên 1: 1 giờ

Các yêu cầu ưu tiên 2: 4 giờ

Thời gian phục vụ Phản hồi 24/5, trừ các ngày lễ ở khu vực Ứng phó 24/7 cho các vấn đề có tác động lớn và nghiêm trọng
Tạo trường hợp Console (email, trò chuyện) Console (email, trò chuyện)
Độ phân giải của trường hợp Email Email. Theo yêu cầu: hội nghị thoại hoặc hội nghị truyền hình và không gian trò chuyện nhóm trực tiếp. Cộng tác với các chuyên gia được chọn cho trường hợp của bạn và đưa nhóm của bạn vào các kênh cộng tác.
Chuyển lên cấp trên để hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ giải quyết vấn đề về chất lượng dữ liệu bản đồ
Báo cáo sự cố theo yêu cầu

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu? Hãy đăng ký dịch vụ Chăm sóc khách hàng của Nền tảng Google Maps ngay hôm nay.

Liên hệ với bộ phận bán hàng