Kullanmaya başlama ve kurulum

Platform seçin: Android iOS JavaScript Web Hizmeti

Bulut tabanlı harita stilinin bu son sürümü, eski stile kıyasla daha fazla harita özelliği ve stil seçeneğinin yanı sıra yeni harita stillerini güncellemeden veya kullanmadan önce bilmeniz gereken bazı değişiklikler içerir. Bu sürümü kullanma hakkında bilgi edinmek için Bilinen Sorunlar'ı ve aşağıdaki bölümleri inceleyin.

Faturalandırma

Bulut tabanlı harita stilini kullanmak için harita kimliği gerekir. Android için Haritalar SDK'sı, iOS için Haritalar SDK'sı ve JavaScript'te harita kimliği kullanımı Dinamik Haritalar SKU'su için ücretlendirilir. Maps Static API'de harita kimliği kullanıldığında Static Maps SKU'su üzerinden ücret alınır.

Uygulama ve web sitesi gereksinimleri

Harita stillerini görüntülemek için web sitelerinizin ve uygulamalarınızın aşağıdaki platform sürümlerinin olması gerekir:

Başlamaya hazır mısınız? Eğitimi inceleyin.

Eski stilleri güncelle

Sıra ve hiyerarşi değiştiği için bu sürümü kullanmak için mevcut stillerinizde veya sürecinizde değişiklik yapmanız gerekebilir. Örneğin, Su stilini belirlemek için Doğal>Su altına bakın. Yeni hiyerarşinin tamamını görmek için Haritada stil özelliklerini ayarlayabileceğiniz öğeler başlıklı yardım makalesine bakın.

Mevcut harita stillerinin yeni özelliklerin kullanılabilmesi için güncellenmesi veya yeniden oluşturulması gerekir. Mevcut hiyerarşinin bu sürümle karşılaştırması için Özellik değişikliklerini eşleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Eski harita stillerini güncellemeniz gerekiyorsa En son sürüme güncelleme bölümüne bakın.