Thay đổi đối với tính năng bản đồ

Bảng sau đây cho biết vị trí để tìm các tính năng bản đồ quen thuộc trong hệ phân cấp mới. Để xem toàn bộ hệ phân cấp mới, hãy xem phần Những nội dung bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ.

Để biết thông tin chi tiết về cách cập nhật kiểu cũ, vui lòng xem phần Cập nhật kiểu bản đồ lên phiên bản mới nhất.

Hệ phân cấp cũ Vị trí cần tìm trong hệ thống phân cấp mới
Hành chính Chính trị
Quốc gia
Tỉnh
Thành phố
Vùng lân cận
Thửa đất
Chính trị>Quốc gia
Chính trị>Tiểu bang hoặc tỉnh
Chính trị>Thành phố
Chính trị>Khu vực lân cận
Chính trị>Thửa đất
Ngang Tự nhiên>Lớp phủ đất hoặc Cơ sở hạ tầng
Hành lang thương mại
Hành lang thương mại
Toà nhà
Tự nhiên
Lớp phủ đất
Địa hình
Cơ sở hạ tầng>Hành lang kinh doanh
Cơ sở hạ tầng>
Cơ sở hạ tầng>Toà nhà
Tự nhiên>Đất bao phủ
Tự nhiên>Lớp phủ đất
Chưa được hỗ trợ
Địa điểm yêu thích Địa điểm yêu thích
Điểm tham quan
Doanh nghiệp
Mua sắm
Thực phẩm và đồ uống
Trạm xăng
Cho thuê ô tô
Nhà nghỉ
Chính phủ
Y tế
Công viên
Nơi thờ cúng
Trường học
Khu phức hợp thể thao
Địa điểm yêu thích>Giải trí hoặc vui chơi
Địa điểm yêu thích>Bán lẻ hoặc dịch vụ
Địa điểm yêu thích>Bán lẻ>Mua sắm
Địa điểm yêu thích>Ẩm thực và đồ uống
Địa điểm yêu thích>Dịch vụ>Trạm xăng
Địa điểm yêu thích>Dịch vụ>Cho thuê ô tô
Địa điểm yêu thích>Nhà nghỉ
Địa điểm yêu thích>Khác>Chính phủ
Địa điểm yêu thích>Công viên khẩn cấp>Trường học HOẶC >Khu giải trí
Địa điểm yêu thích khác>Công viên khẩn cấp>Trường học HOẶC >Khu giải trí
Địa điểm yêu thích>

Đường Cơ sở hạ tầng>Mạng lưới đường
Đường cao tốc
Đường có kiểm soát
Đường huyết mạch
Địa phương
Đường mòn có thể lái xe
Cơ sở hạ tầng>Mạng lưới đường bộ>Đường>Đường cao tốc
Chưa được hỗ trợ
Cơ sở hạ tầng>Mạng đường bộ>Đường>Chính mạch
Cơ sở hạ tầng>Mạng đường bộ>Đường bộ>Địa phương
Cơ sở hạ tầng>Mạng đường bộ>Đường>Địa phương
Cơ sở hạ tầng>Không có giao thông>Đường mòn
Phương tiện công cộng Cơ sở hạ tầng>Trạm phương tiện công cộng
Tuyến
Đường sắt
Phà
Tuyến đường
Ga
Sân bay
Xe buýt
Đường sắt
Cơ sở hạ tầng>Đường ray xe lửa
Cơ sở hạ tầng>Đường ray xe lửa
Phà cho ô tô có dạng Mạng lưới đường bộ, phà đi bộ theo kiểu Đường cấm xe cộ.
Chưa được hỗ trợ
Cơ sở hạ tầng>Trạm phương tiện công cộng
Địa điểm yêu thích>Phương tiện công cộng>Sân bay
Chưa được hỗ trợ
Cơ sở hạ tầng>Trạm phương tiện công cộng>Trạm đường sắt
Nước Tự nhiên>Nước