Tổng quan về tạo kiểu bản đồ trên đám mây

Bản đồ độc đáo hiển thị bản đồ có Núi Rainier màu xanh dương, xung quanh là màu xanh lục của công viên

Nền tảng Google Maps cung cấp kiểu bản đồ dựa trên đám mây trong Google Cloud Console. Tính năng định kiểu trên đám mây giúp bạn tạo trải nghiệm bản đồ tuỳ chỉnh cho người dùng mà không cần cập nhật mã của ứng dụng mỗi khi thay đổi kiểu bản đồ. Bạn có thể tạo kiểu bản đồ chọn màu và đặt chế độ hiển thị cho các đối tượng trên bản đồ xuất hiện trong ứng dụng JavaScript, iOS và Android.

Lý do bạn nên tạo kiểu bản đồ trên đám mây

Với cách tạo kiểu bản đồ trên đám mây, bạn có thể tạo bản đồ hấp dẫn và cung cấp nhiều thông tin hơn cũng như cập nhật chúng một cách đơn giản hơn:

  • Thêm tính năng bản đồ: Tùy chỉnh gần 100 đối tượng bản đồ riêng lẻ, trong 4 danh mục. Các địa điểm yêu thích bao gồm các tính năng như Giải trí, Giải trí và Dịch vụ. Mỗi nơi cũng có một số tính năng con. Ví dụ: Dịch vụ bao gồm ATM, Ngân hàng, Trạm xăng và Nhà vệ sinh. Để biết danh sách đầy đủ, hãy xem phần Những gì bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ.
  • Thêm nhiều cách để tuỳ chỉnh bản đồ: Kiểu bản đồ trên đám mây giúp bạn tạo kiểu cho bản đồ dễ dàng và trực quan hơn. Các bản cập nhật gần đây giúp bạn có thêm quyền kiểm soát chi tiết đối với giao diện của bản đồ cơ sở với các nhãn và hình học mà trước đây chưa có cho các tính năng của bản đồ. Ví dụ: bạn có thể tuỳ chỉnh các nhãn áp dụng cho điểm tham quan du lịch, nhà hàng, khu giải trí, dịch vụ khẩn cấp, bán lẻ, v.v.
  • Maps tải nhanh sau lần sử dụng đầu tiên: Sau thời gian khởi động ban đầu dưới dạng kiểu bản đồ được tải xuống và lưu vào bộ nhớ đệm, các khung hiển thị và chuyển động kéo/thu phóng tiếp theo của bản đồ sẽ nhanh hơn.
  • Cải thiện giao diện trình chỉnh sửa kiểu bản đồ: Các tuỳ chọn cài đặt bản đồ cho phép bạn xác định các thuộc tính kiểu bản đồ, chẳng hạn như kiểu Toà nhà và mốc và mức mật độ POI. Tất cả các phần tử có thể tạo kiểu đều hiển thị trên một bảng điều khiển duy nhất, giúp bạn dễ dàng nhìn thấy khu vực bản đồ hơn khi tuỳ chỉnh. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy tính năng bản đồ của mình với các danh mục trực quan hơn (mở rộng và thu gọn), cùng với hộp bộ lọc để xác định phạm vi danh sách theo tính năng bản đồ mà bạn cần.

Bạn có thể làm gì với tạo kiểu bản đồ trên đám mây

Bạn có thể làm như sau bằng cách tạo kiểu bản đồ trên đám mây:
  • Sử dụng trình chỉnh sửa kiểu không cần mã: Nhà thiết kế có thể tạo và xem trước một kiểu để phù hợp với mục tiêu và thương hiệu của bạn mà không cần lập trình.
  • Thay đổi kiểu mà không cần thay đổi mã: Soạn thảo và kiểm thử các thay đổi về kiểu bản đồ mà không thực hiện thay đổi nào đối với mã sau khi có mã bản đồ.
  • Tạo kiểu cho các tính năng khác trên bản đồ: Thay đổi chế độ hiển thị và màu sắc của các đối tượng địa lý khác trên bản đồ, chẳng hạn như đường, toà nhà, vùng nước, địa điểm yêu thích và tuyến đường phương tiện công cộng.

Cách hoạt động của việc tạo kiểu bản đồ dựa trên đám mây

Kiểu bản đồ được lưu trữ và chỉnh sửa trong Bảng điều khiển đám mây của Nền tảng Google Maps. Ứng dụng của bạn dùng mã bản đồ để yêu cầu kiểu bản đồ trên Cloud Console, sau đó áp dụng kiểu bản đồ đó cho ứng dụng. Bạn có thể liên kết một số mã bản đồ với cùng một kiểu bản đồ, nhờ đó, bản đồ của bạn có thể hiển thị giống nhau trên các nền tảng ứng dụng.

Hình ảnh minh hoạ cùng một kiểu bản đồ dùng cho ứng dụng JavaScript, iOS và Android sử dụng mã bản đồ

Cách sử dụng tính năng định kiểu bản đồ trên đám mây

1 Bắt đầu Hãy chuyển đến phần Bắt đầu và thiết lập rồi xem Hướng dẫn.
2 Tạo kiểu bản đồ trên đám mây Xem Tạo và sử dụng kiểu bản đồ.
3 Liên kết kiểu bản đồ của bạn với mã bản đồ Tạo hoặc mở mã bản đồ cho loại ứng dụng của bạn và chỉ định kiểu bản đồ cho ứng dụng đó. Bạn có thể tạo mã bản đồ bổ sung cho các ứng dụng trên các nền tảng khác và chỉ định cùng một kiểu bản đồ cho các ứng dụng đó. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Liên kết hoặc xoá mã bản đồ theo kiểu của bạn.
4 Thêm mã bản đồ vào ứng dụng Sau đó, bản đồ của bạn sẽ sử dụng kiểu bản đồ được liên kết với mã bản đồ đó. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Thêm mã bản đồ vào bản đồ.
5 Điều chỉnh kiểu bản đồ trực tuyến Bất cứ khi nào bạn cần thay đổi kiểu bản đồ, hãy chỉnh sửa kiểu bản đồ bằng cách tạo kiểu trên đám mây. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Cập nhật kiểu bản đồ.
6 Xuất bản kiểu bản đồ đã thay đổi Khi bạn đã sẵn sàng cập nhật kiểu bản đồ, hãy xuất bản kiểu bản đồ đó và kiểu bản đồ mới sẽ xuất hiện trong ứng dụng của bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Xuất bản kiểu bản đồ.

Các bước tiếp theo