Grafikli işaretçiler oluşturma

Gelişmiş işaretçiler API'si, varsayılan işaretçi simgesinin özel bir grafik görüntüsüyle değiştirilmesini destekler. Glifi bir resim dosyasıyla da değiştirebilirsiniz. Bu sayfada şunları nasıl yapacağınız gösterilmektedir:

Gelişmiş işaretçiler, PNG, JPEG, GIF, SVG ve TIFF gibi tüm yaygın resim dosyası türlerini destekler.

Özel grafik dosyası kullanma

AdvancedMarkerElement.content seçeneğine, grafik dosyasına referans veren bir img öğesi (ör. PNG) geçirerek özel bir resim kullanarak işaretçi oluşturun:

TypeScript

// A marker with a with a URL pointing to a PNG.
const beachFlagImg = document.createElement('img');
beachFlagImg.src = 'https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/beachflag.png';

const beachFlagMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: { lat: 37.434, lng: -122.082 },
  content: beachFlagImg,
  title: 'A marker using a custom PNG Image',
});

JavaScript

// A marker with a with a URL pointing to a PNG.
const beachFlagImg = document.createElement("img");

beachFlagImg.src =
 "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/beachflag.png";

const beachFlagMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: { lat: 37.434, lng: -122.082 },
 content: beachFlagImg,
 title: "A marker using a custom PNG Image",
});

Satır içi SVG kullanma

Bazı senaryolar satır içi SVG kullanımını gerektirebilir. AdvancedMarkerElement.content seçeneğine SVG XML öğesi geçirerek satır içi SVG resmi kullanan bir işaretçi oluşturun:

TypeScript

const parser = new DOMParser();

// A marker with a custom inline SVG.
const pinSvgString = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="56" height="56" viewBox="0 0 56 56" fill="none"><rect width="56" height="56" rx="28" fill="#7837FF"></rect><path d="M46.0675 22.1319L44.0601 22.7843" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M11.9402 33.2201L9.93262 33.8723" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M27.9999 47.0046V44.8933" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M27.9999 9V11.1113" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M39.1583 43.3597L37.9186 41.6532" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M16.8419 12.6442L18.0816 14.3506" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M9.93262 22.1319L11.9402 22.7843" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M46.0676 33.8724L44.0601 33.2201" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M39.1583 12.6442L37.9186 14.3506" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M16.8419 43.3597L18.0816 41.6532" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M28 39L26.8725 37.9904C24.9292 36.226 23.325 34.7026 22.06 33.4202C20.795 32.1378 19.7867 30.9918 19.035 29.9823C18.2833 28.9727 17.7562 28.0587 17.4537 27.2401C17.1512 26.4216 17 25.5939 17 24.7572C17 23.1201 17.5546 21.7513 18.6638 20.6508C19.7729 19.5502 21.1433 19 22.775 19C23.82 19 24.7871 19.2456 25.6762 19.7367C26.5654 20.2278 27.34 20.9372 28 21.8649C28.77 20.8827 29.5858 20.1596 30.4475 19.6958C31.3092 19.2319 32.235 19 33.225 19C34.8567 19 36.2271 19.5502 37.3362 20.6508C38.4454 21.7513 39 23.1201 39 24.7572C39 25.5939 38.8488 26.4216 38.5463 27.2401C38.2438 28.0587 37.7167 28.9727 36.965 29.9823C36.2133 30.9918 35.205 32.1378 33.94 33.4202C32.675 34.7026 31.0708 36.226 29.1275 37.9904L28 39Z" fill="#FF7878"></path></svg>';

const pinSvg =
  parser.parseFromString(pinSvgString, 'image/svg+xml').documentElement;

const pinSvgMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: { lat: 37.42475, lng: -122.094 },
  content: pinSvg,
  title: 'A marker using a custom SVG image.',
});

JavaScript

const parser = new DOMParser();
// A marker with a custom inline SVG.
const pinSvgString =
 '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="56" height="56" viewBox="0 0 56 56" fill="none"><rect width="56" height="56" rx="28" fill="#7837FF"></rect><path d="M46.0675 22.1319L44.0601 22.7843" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M11.9402 33.2201L9.93262 33.8723" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M27.9999 47.0046V44.8933" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M27.9999 9V11.1113" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M39.1583 43.3597L37.9186 41.6532" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M16.8419 12.6442L18.0816 14.3506" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M9.93262 22.1319L11.9402 22.7843" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M46.0676 33.8724L44.0601 33.2201" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M39.1583 12.6442L37.9186 14.3506" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M16.8419 43.3597L18.0816 41.6532" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M28 39L26.8725 37.9904C24.9292 36.226 23.325 34.7026 22.06 33.4202C20.795 32.1378 19.7867 30.9918 19.035 29.9823C18.2833 28.9727 17.7562 28.0587 17.4537 27.2401C17.1512 26.4216 17 25.5939 17 24.7572C17 23.1201 17.5546 21.7513 18.6638 20.6508C19.7729 19.5502 21.1433 19 22.775 19C23.82 19 24.7871 19.2456 25.6762 19.7367C26.5654 20.2278 27.34 20.9372 28 21.8649C28.77 20.8827 29.5858 20.1596 30.4475 19.6958C31.3092 19.2319 32.235 19 33.225 19C34.8567 19 36.2271 19.5502 37.3362 20.6508C38.4454 21.7513 39 23.1201 39 24.7572C39 25.5939 38.8488 26.4216 38.5463 27.2401C38.2438 28.0587 37.7167 28.9727 36.965 29.9823C36.2133 30.9918 35.205 32.1378 33.94 33.4202C32.675 34.7026 31.0708 36.226 29.1275 37.9904L28 39Z" fill="#FF7878"></path></svg>';
const pinSvg = parser.parseFromString(
 pinSvgString,
 "image/svg+xml",
).documentElement;
const pinSvgMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: { lat: 37.42475, lng: -122.094 },
 content: pinSvg,
 title: "A marker using a custom SVG image.",
});

Glif olarak grafik dosyası kullanma

Varsayılan glifi, bir grafik dosyası kaynağına veya satır içi SVG kaynağına referans veren img öğesini PinElement.glyph seçeneğine geçirerek değiştirin:

TypeScript

// A marker with a custom SVG glyph.
const glyphImg = document.createElement('img');
glyphImg.src = 'https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/google_logo_g.svg';

const glyphSvgPinElement = new PinElement({
  glyph: glyphImg,
});

const glyphSvgMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: { lat: 37.425, lng: -122.07 },
  content: glyphSvgPinElement.element,
  title: "A marker using a custom SVG for the glyph.",
});

JavaScript

// A marker with a custom SVG glyph.
const glyphImg = document.createElement("img");

glyphImg.src =
 "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/google_logo_g.svg";

const glyphSvgPinElement = new PinElement({
 glyph: glyphImg,
});
const glyphSvgMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: { lat: 37.425, lng: -122.07 },
 content: glyphSvgPinElement.element,
 title: "A marker using a custom SVG for the glyph.",
});

Karakter olarak bir yer simgesi kullanın

Yer Ayrıntıları ile bir yer simgesi ve arka plan rengi isteyebilirsiniz. Bunları işaretçilere uygulayabilirsiniz. PinElement.background seçeneğine place.icon_background_color ve place.icon_mask_base_uri ile PinElement.glyph seçeneğine URL geçirerek yer verilerini kullanarak bir işaretçiyi özelleştirin. URI'ya .png veya .svg dosya türü uzantısını ekleyin. İşaretçiyi doğru konuma yerleştirmek için place.geometry.location özelliğini kullanın. Bu örnekte, place.name işaretçisi de işaretçi başlığında gösterilmektedir.

TypeScript

// A marker customized using a place icon and color, name, and geometry.
const place = new Place({
  id: 'ChIJN5Nz71W3j4ARhx5bwpTQEGg',
});

// Call fetchFields, passing the desired data fields.
await place.fetchFields({ fields: ['location', 'displayName', 'svgIconMaskURI', 'iconBackgroundColor'] });

const pinElement = new PinElement({
  background: place.iconBackgroundColor,
  glyph: new URL(String(place.svgIconMaskURI)),
});

const placeIconMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: place.location,
  content: pinElement.element,
  title: place.displayName,
});

JavaScript

// A marker customized using a place icon and color, name, and geometry.
const place = new Place({
 id: "ChIJN5Nz71W3j4ARhx5bwpTQEGg",
});

// Call fetchFields, passing the desired data fields.
await place.fetchFields({
 fields: [
  "location",
  "displayName",
  "svgIconMaskURI",
  "iconBackgroundColor",
 ],
});

const pinElement = new PinElement({
 background: place.iconBackgroundColor,
 glyph: new URL(String(place.svgIconMaskURI)),
});
const placeIconMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: place.location,
 content: pinElement.element,
 title: place.displayName,
});

Simge yazı tiplerini kullanma

Simge adını ve stilini bir HTML <i> etiketine CSS sınıfları olarak ekleyip bunları <div> etiketine ekleyerek, işaretçilerle Font Awesome gibi simge yazı tiplerini kullanın. Aşağıdaki örnekte simge, glifin yerine kullanılmıştır:

TypeScript

// A marker using a Font Awesome icon for the glyph.
const icon = document.createElement('div');
icon.innerHTML = '<i class="fa fa-pizza-slice fa-lg"></i>';
const faPin = new PinElement({
  glyph: icon,
  glyphColor: '#ff8300',
  background: '#FFD514',
  borderColor: '#ff8300',
});

const faMarker = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: { lat: 37.412, lng: -122.095829650878 },
  content: faPin.element,
  title: 'A marker using a FontAwesome icon for the glyph.'
});

JavaScript

// A marker using a Font Awesome icon for the glyph.
const icon = document.createElement("div");

icon.innerHTML = '<i class="fa fa-pizza-slice fa-lg"></i>';

const faPin = new PinElement({
 glyph: icon,
 glyphColor: "#ff8300",
 background: "#FFD514",
 borderColor: "#ff8300",
});
const faMarker = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: { lat: 37.412, lng: -122.095829650878 },
 content: faPin.element,
 title: "A marker using a FontAwesome icon for the glyph.",
});

Yukarıdaki örnekte, gerekli Font Awesome komut dosyası, HTML dosyasının script öğesi aracılığıyla yüklenmiştir:

<script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.2.0/js/all.js"></script>

Sonraki adımlar

Özel HTML ile işaretçi oluşturma