HTML ve CSS ile işaretçiler oluşturma

Gelişmiş işaretçilerle, etkileşim ve animasyon içerebilen, görsel etkisi yüksek işaretçiler oluşturmak için özel HTML ve CSS kullanabilirsiniz. Tüm AdvancedMarkerElement örnekleri, DOM'ye HTML öğeleri olarak eklenir. Bu öğelere element özelliği aracılığıyla erişebilir ve diğer DOM öğeleriyle aynı şekilde değiştirebilirsiniz. AdvancedMarkerElement bir DOM öğesi olduğundan, CSS stillerini doğrudan varsayılan işaretçiye uygulayabilir, HTML ve CSS kullanarak tamamen sıfırdan özel işaretçiler oluşturabilirsiniz.

Basit HTML işaretçisi

Aşağıdaki örnek harita, basit bir özel HTML işaretçisi oluşturmayı göstermektedir:

Kaynağı görüntüle

Aşağıdaki örnekte yeni bir DIV öğesi oluşturma, DIV öğesine bir CSS sınıfı ve metin içeriği atama, ardından DIV öğesini AdvancedMarkerElement.content değeri olarak iletme işlemi gösterilmektedir:

TypeScript

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 const map = new Map(document.getElementById('map') as HTMLElement, {
  center: { lat: 37.42, lng: -122.1 },
  zoom: 14,
  mapId: '4504f8b37365c3d0',
 });

 const priceTag = document.createElement('div');
 priceTag.className = 'price-tag';
 priceTag.textContent = '$2.5M';

 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: { lat: 37.42, lng: -122.1 },
  content: priceTag,
 });
}
initMap();

JavaScript

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker");
 const map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: 37.42, lng: -122.1 },
  zoom: 14,
  mapId: "4504f8b37365c3d0",
 });
 const priceTag = document.createElement("div");

 priceTag.className = "price-tag";
 priceTag.textContent = "$2.5M";

 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: { lat: 37.42, lng: -122.1 },
  content: priceTag,
 });
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

/* HTML marker styles */
.price-tag {
 background-color: #4285F4;
 border-radius: 8px;
 color: #FFFFFF;
 font-size: 14px;
 padding: 10px 15px;
 position: relative;
}

.price-tag::after {
 content: "";
 position: absolute;
 left: 50%;
 top: 100%;
 transform: translate(-50%, 0);
 width: 0;
 height: 0;
 border-left: 8px solid transparent;
 border-right: 8px solid transparent;
 border-top: 8px solid #4285F4;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Advanced Marker Simple HTML</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

Örneği Deneyin

Etkileşimli işaretçiler

Bu örnekte, tıklandığında kurgusal bilgileri görüntüleyen bir dizi etkileşimli işaretçinin oluşturulması gösterilmektedir. Bu örnekteki işlevlerin çoğu CSS içindedir.

Kaynağı görüntüle

TypeScript

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 const center = {lat: 37.43238031167444, lng: -122.16795397128632};
 const map = new Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  zoom: 11,
  center,
  mapId: "4504f8b37365c3d0",
 });

 for (const property of properties) {
  const AdvancedMarkerElement = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   map,
   content: buildContent(property),
   position: property.position,
   title: property.description,
  });

  AdvancedMarkerElement.addListener("click", () => {
   toggleHighlight(AdvancedMarkerElement, property);
  });
 }
}

function toggleHighlight(markerView, property) {
 if (markerView.content.classList.contains("highlight")) {
 	markerView.content.classList.remove("highlight");
 	markerView.zIndex = null;
 } else {
 	markerView.content.classList.add("highlight");
 	markerView.zIndex = 1;
 }
}

function buildContent(property) {
 const content = document.createElement("div");
 content.classList.add("property");
 content.innerHTML = `
  <div class="icon">
    <i aria-hidden="true" class="fa fa-icon fa-${property.type}" title="${property.type}"></i>
    <span class="fa-sr-only">${property.type}</span>
  </div>
  <div class="details">
    <div class="price">${property.price}</div>
    <div class="address">${property.address}</div>
    <div class="features">
    <div>
      <i aria-hidden="true" class="fa fa-bed fa-lg bed" title="bedroom"></i>
      <span class="fa-sr-only">bedroom</span>
      <span>${property.bed}</span>
    </div>
    <div>
      <i aria-hidden="true" class="fa fa-bath fa-lg bath" title="bathroom"></i>
      <span class="fa-sr-only">bathroom</span>
      <span>${property.bath}</span>
    </div>
    <div>
      <i aria-hidden="true" class="fa fa-ruler fa-lg size" title="size"></i>
      <span class="fa-sr-only">size</span>
      <span>${property.size} ft<sup>2</sup></span>
    </div>
    </div>
  </div>
  `;
 return content;
}

const properties = [{
 address: '215 Emily St, MountainView, CA',
 description: 'Single family house with modern design',
 price: '$ 3,889,000',
 type: 'home',
 bed: 5,
 bath: 4.5,
 size: 300,
 position: {
  lat: 37.50024109655184,
  lng: -122.28528451834352,
 },
}, {
 address: '108 Squirrel Ln &#128063;, Menlo Park, CA',
 description: 'Townhouse with friendly neighbors',
 price: '$ 3,050,000',
 type: 'building',
 bed: 4,
 bath: 3,
 size: 200,
 position: {
  lat: 37.44440882321596,
  lng: -122.2160620727,
 },
},
{
 address: '100 Chris St, Portola Valley, CA',
 description: 'Spacious warehouse great for small business',
 price: '$ 3,125,000',
 type: 'warehouse',
 bed: 4,
 bath: 4,
 size: 800,
 position: {
  lat: 37.39561833718522,
  lng: -122.21855116258479,
 },
}, {
 address: '98 Aleh Ave, Palo Alto, CA',
 description: 'A lovely store on busy road',
 price: '$ 4,225,000',
 type: 'store-alt',
 bed: 2,
 bath: 1,
 size: 210,
 position: {
  lat: 37.423928529779644,
  lng: -122.1087629822001,
 },
}, {
 address: '2117 Su St, MountainView, CA',
 description: 'Single family house near golf club',
 price: '$ 1,700,000',
 type: 'home',
 bed: 4,
 bath: 3,
 size: 200,
 position: {
  lat: 37.40578635332598,
  lng: -122.15043378466069,
 },
}, {
 address: '197 Alicia Dr, Santa Clara, CA',
 description: 'Multifloor large warehouse',
 price: '$ 5,000,000',
 type: 'warehouse',
 bed: 5,
 bath: 4,
 size: 700,
 position: {
  lat: 37.36399747905774,
  lng: -122.10465384268522,
 },
}, {
 address: '700 Jose Ave, Sunnyvale, CA',
 description: '3 storey townhouse with 2 car garage',
 price: '$ 3,850,000',
 type: 'building',
 bed: 4,
 bath: 4,
 size: 600,
 position: {
  lat: 37.38343706184458,
  lng: -122.02340436985183,
 },
}, {
 address: '868 Will Ct, Cupertino, CA',
 description: 'Single family house in great school zone',
 price: '$ 2,500,000',
 type: 'home',
 bed: 3,
 bath: 2,
 size: 100,
 position: {
  lat: 37.34576403052,
  lng: -122.04455090047453,
 },
}, {
 address: '655 Haylee St, Santa Clara, CA',
 description: '2 storey store with large storage room',
 price: '$ 2,500,000',
 type: 'store-alt',
 bed: 3,
 bath: 2,
 size: 450,
 position: {
  lat: 37.362863347890716,
  lng: -121.97802139023555,
 },
}, {
 address: '2019 Natasha Dr, San Jose, CA',
 description: 'Single family house',
 price: '$ 2,325,000',
 type: 'home',
 bed: 4,
 bath: 3.5,
 size: 500,
 position: {
  lat: 37.41391636421949,
  lng: -121.94592071575907,
 },
}];

initMap();

JavaScript

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker");
 const center = { lat: 37.43238031167444, lng: -122.16795397128632 };
 const map = new Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 11,
  center,
  mapId: "4504f8b37365c3d0",
 });

 for (const property of properties) {
  const AdvancedMarkerElement = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   map,
   content: buildContent(property),
   position: property.position,
   title: property.description,
  });

  AdvancedMarkerElement.addListener("click", () => {
   toggleHighlight(AdvancedMarkerElement, property);
  });
 }
}

function toggleHighlight(markerView, property) {
 if (markerView.content.classList.contains("highlight")) {
  markerView.content.classList.remove("highlight");
  markerView.zIndex = null;
 } else {
  markerView.content.classList.add("highlight");
  markerView.zIndex = 1;
 }
}

function buildContent(property) {
 const content = document.createElement("div");

 content.classList.add("property");
 content.innerHTML = `
  <div class="icon">
    <i aria-hidden="true" class="fa fa-icon fa-${property.type}" title="${property.type}"></i>
    <span class="fa-sr-only">${property.type}</span>
  </div>
  <div class="details">
    <div class="price">${property.price}</div>
    <div class="address">${property.address}</div>
    <div class="features">
    <div>
      <i aria-hidden="true" class="fa fa-bed fa-lg bed" title="bedroom"></i>
      <span class="fa-sr-only">bedroom</span>
      <span>${property.bed}</span>
    </div>
    <div>
      <i aria-hidden="true" class="fa fa-bath fa-lg bath" title="bathroom"></i>
      <span class="fa-sr-only">bathroom</span>
      <span>${property.bath}</span>
    </div>
    <div>
      <i aria-hidden="true" class="fa fa-ruler fa-lg size" title="size"></i>
      <span class="fa-sr-only">size</span>
      <span>${property.size} ft<sup>2</sup></span>
    </div>
    </div>
  </div>
  `;
 return content;
}

const properties = [
 {
  address: "215 Emily St, MountainView, CA",
  description: "Single family house with modern design",
  price: "$ 3,889,000",
  type: "home",
  bed: 5,
  bath: 4.5,
  size: 300,
  position: {
   lat: 37.50024109655184,
   lng: -122.28528451834352,
  },
 },
 {
  address: "108 Squirrel Ln &#128063;, Menlo Park, CA",
  description: "Townhouse with friendly neighbors",
  price: "$ 3,050,000",
  type: "building",
  bed: 4,
  bath: 3,
  size: 200,
  position: {
   lat: 37.44440882321596,
   lng: -122.2160620727,
  },
 },
 {
  address: "100 Chris St, Portola Valley, CA",
  description: "Spacious warehouse great for small business",
  price: "$ 3,125,000",
  type: "warehouse",
  bed: 4,
  bath: 4,
  size: 800,
  position: {
   lat: 37.39561833718522,
   lng: -122.21855116258479,
  },
 },
 {
  address: "98 Aleh Ave, Palo Alto, CA",
  description: "A lovely store on busy road",
  price: "$ 4,225,000",
  type: "store-alt",
  bed: 2,
  bath: 1,
  size: 210,
  position: {
   lat: 37.423928529779644,
   lng: -122.1087629822001,
  },
 },
 {
  address: "2117 Su St, MountainView, CA",
  description: "Single family house near golf club",
  price: "$ 1,700,000",
  type: "home",
  bed: 4,
  bath: 3,
  size: 200,
  position: {
   lat: 37.40578635332598,
   lng: -122.15043378466069,
  },
 },
 {
  address: "197 Alicia Dr, Santa Clara, CA",
  description: "Multifloor large warehouse",
  price: "$ 5,000,000",
  type: "warehouse",
  bed: 5,
  bath: 4,
  size: 700,
  position: {
   lat: 37.36399747905774,
   lng: -122.10465384268522,
  },
 },
 {
  address: "700 Jose Ave, Sunnyvale, CA",
  description: "3 storey townhouse with 2 car garage",
  price: "$ 3,850,000",
  type: "building",
  bed: 4,
  bath: 4,
  size: 600,
  position: {
   lat: 37.38343706184458,
   lng: -122.02340436985183,
  },
 },
 {
  address: "868 Will Ct, Cupertino, CA",
  description: "Single family house in great school zone",
  price: "$ 2,500,000",
  type: "home",
  bed: 3,
  bath: 2,
  size: 100,
  position: {
   lat: 37.34576403052,
   lng: -122.04455090047453,
  },
 },
 {
  address: "655 Haylee St, Santa Clara, CA",
  description: "2 storey store with large storage room",
  price: "$ 2,500,000",
  type: "store-alt",
  bed: 3,
  bath: 2,
  size: 450,
  position: {
   lat: 37.362863347890716,
   lng: -121.97802139023555,
  },
 },
 {
  address: "2019 Natasha Dr, San Jose, CA",
  description: "Single family house",
  price: "$ 2,325,000",
  type: "home",
  bed: 4,
  bath: 3.5,
  size: 500,
  position: {
   lat: 37.41391636421949,
   lng: -121.94592071575907,
  },
 },
];

initMap();

CSS

:root {
 --building-color: #FF9800;
 --house-color: #0288D1;
 --shop-color: #7B1FA2;
 --warehouse-color: #558B2F;
}

/*
 * Optional: Makes the sample page fill the window.
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

/*
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map.
 */
#map {
 height: 100%;
 width: 100%;
}

/*
 * Property styles in unhighlighted state.
 */
.property {
 align-items: center;
 background-color: #FFFFFF;
 border-radius: 50%;
 color: #263238;
 display: flex;
 font-size: 14px;
 gap: 15px;
 height: 30px;
 justify-content: center;
 padding: 4px;
 position: relative;
 position: relative;
 transition: all 0.3s ease-out;
 width: 30px;
}

.property::after {
 border-left: 9px solid transparent;
 border-right: 9px solid transparent;
 border-top: 9px solid #FFFFFF;
 content: "";
 height: 0;
 left: 50%;
 position: absolute;
 top: 95%;
 transform: translate(-50%, 0);
 transition: all 0.3s ease-out;
 width: 0;
 z-index: 1;
}

.property .icon {
 align-items: center;
 display: flex;
 justify-content: center;
 color: #FFFFFF;
}

.property .icon svg {
 height: 20px;
 width: auto;
}

.property .details {
 display: none;
 flex-direction: column;
 flex: 1;
}

.property .address {
 color: #9E9E9E;
 font-size: 10px;
 margin-bottom: 10px;
 margin-top: 5px;
}

.property .features {
 align-items: flex-end;
 display: flex;
 flex-direction: row;
 gap: 10px;
}

.property .features > div {
 align-items: center;
 background: #F5F5F5;
 border-radius: 5px;
 border: 1px solid #ccc;
 display: flex;
 font-size: 10px;
 gap: 5px;
 padding: 5px;
}

/*
 * Property styles in highlighted state.
 */
.property.highlight {
 background-color: #FFFFFF;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 10px 10px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
 height: 80px;
 padding: 8px 15px;
 width: auto;
}

.property.highlight::after {
 border-top: 9px solid #FFFFFF;
}

.property.highlight .details {
 display: flex;
}

.property.highlight .icon svg {
 width: 50px;
 height: 50px;
}

.property .bed {
 color: #FFA000;
}

.property .bath {
 color: #03A9F4;
}

.property .size {
 color: #388E3C;
}

/*
 * House icon colors.
 */
.property.highlight:has(.fa-house) .icon {
 color: var(--house-color);
}

.property:not(.highlight):has(.fa-house) {
 background-color: var(--house-color);
}

.property:not(.highlight):has(.fa-house)::after {
 border-top: 9px solid var(--house-color);
}

/*
 * Building icon colors.
 */
.property.highlight:has(.fa-building) .icon {
 color: var(--building-color);
}

.property:not(.highlight):has(.fa-building) {
 background-color: var(--building-color);
}

.property:not(.highlight):has(.fa-building)::after {
 border-top: 9px solid var(--building-color);
}

/*
 * Warehouse icon colors.
 */
.property.highlight:has(.fa-warehouse) .icon {
 color: var(--warehouse-color);
}

.property:not(.highlight):has(.fa-warehouse) {
 background-color: var(--warehouse-color);
}

.property:not(.highlight):has(.fa-warehouse)::after {
 border-top: 9px solid var(--warehouse-color);
}

/*
 * Shop icon colors.
 */
.property.highlight:has(.fa-shop) .icon {
 color: var(--shop-color);
}

.property:not(.highlight):has(.fa-shop) {
 background-color: var(--shop-color);
}

.property:not(.highlight):has(.fa-shop)::after {
 border-top: 9px solid var(--shop-color);
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Advanced Markers with HTML</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>
  <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.2.0/js/all.js"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

Örneği Deneyin

Animasyonlu işaretçiler

Bu örnekte, CSS ve gelişmiş işaretçiler kullanılarak geleneksel "hemen çıkma" animasyonu oluşturulur. IntersectionObserver öğesine drop CSS stilini ekler. IntersectionObserver, her bir işaretçi görüntü alanına girdiğini algılar ve stili ekler. Ardından, createMarker() işlevinin her bir işaretçiye eklediği animationend etkinlik işleyici stili kaldırır.

Kaynağı görüntüle

TypeScript

/**
  * Returns a random lat lng position within the map bounds.
  * @param {!google.maps.Map} map
  * @return {!google.maps.LatLngLiteral}
  */
 function getRandomPosition(map) {
  const bounds = map.getBounds();
  const minLat = bounds.getSouthWest().lat();
  const minLng = bounds.getSouthWest().lng();
  const maxLat = bounds.getNorthEast().lat();
  const maxLng = bounds.getNorthEast().lng();

  const latRange = maxLat - minLat;

  // Note: longitude can span from a positive longitude in the west to a
  // negative one in the east. e.g. 150lng (150E) <-> -30lng (30W) is a large
  // span that covers the whole USA.
  let lngRange = maxLng - minLng;
  if (maxLng < minLng) {
   lngRange += 360;
  }

  return {
   lat: minLat + Math.random() * latRange,
   lng: minLng + Math.random() * lngRange,
  };
 }

 const total = 100;
 const intersectionObserver = new IntersectionObserver((entries) => {
  for (const entry of entries) {
   if (entry.isIntersecting) {
    entry.target.classList.add('drop');
    intersectionObserver.unobserve(entry.target);
   }
  }
 });

 async function initMap(): Promise<void> {
  // Request needed libraries.
  const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
  const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

  const position = {lat: 37.4242011827985, lng: -122.09242296450893};

  const map = new Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
   zoom: 14,
   center: position,
   mapId: '4504f8b37365c3d0',
  });

  // Create 100 markers to animate.
  google.maps.event.addListenerOnce(map, 'idle', () => {
   for (let i = 0; i < 100; i++) {
    createMarker(map, AdvancedMarkerElement);
   }
  });

  // Add a button to reset the example.
  const controlDiv = document.createElement("div");
  const controlUI = document.createElement("button");

  controlUI.classList.add("ui-button");
  controlUI.innerText = "Reset the example";
  controlUI.addEventListener("click", () => {
   // Reset the example by reloading the map iframe.
   refreshMap();
  });
  controlDiv.appendChild(controlUI);
  map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER].push(controlDiv);
 }

 function createMarker(map, AdvancedMarkerElement) {  
  const advancedMarker = new AdvancedMarkerElement({
   position: getRandomPosition(map),
   map: map,
  });
  const content = advancedMarker.content as HTMLElement;
  content.style.opacity = '0'; 
  content.addEventListener('animationend', (event) => { 
   content.classList.remove('drop');
   content.style.opacity = '1';
  });
  const time = 2 + Math.random(); // 2s delay for easy to see the animation
  content.style.setProperty('--delay-time', time +'s');
  intersectionObserver.observe(content);
 }

 function refreshMap() {
   // Refresh the map.
   const mapContainer = document.getElementById('mapContainer');
   const map = document.getElementById('map');
   map!.remove();
   const mapDiv = document.createElement('div');
   mapDiv.id = 'map';
   mapContainer!.appendChild(mapDiv);
   initMap();
 }

initMap();

JavaScript

/**
 * Returns a random lat lng position within the map bounds.
 * @param {!google.maps.Map} map
 * @return {!google.maps.LatLngLiteral}
 */
function getRandomPosition(map) {
 const bounds = map.getBounds();
 const minLat = bounds.getSouthWest().lat();
 const minLng = bounds.getSouthWest().lng();
 const maxLat = bounds.getNorthEast().lat();
 const maxLng = bounds.getNorthEast().lng();
 const latRange = maxLat - minLat;
 // Note: longitude can span from a positive longitude in the west to a
 // negative one in the east. e.g. 150lng (150E) <-> -30lng (30W) is a large
 // span that covers the whole USA.
 let lngRange = maxLng - minLng;

 if (maxLng < minLng) {
  lngRange += 360;
 }
 return {
  lat: minLat + Math.random() * latRange,
  lng: minLng + Math.random() * lngRange,
 };
}

const total = 100;
const intersectionObserver = new IntersectionObserver((entries) => {
 for (const entry of entries) {
  if (entry.isIntersecting) {
   entry.target.classList.add("drop");
   intersectionObserver.unobserve(entry.target);
  }
 }
});

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker");
 const position = { lat: 37.4242011827985, lng: -122.09242296450893 };
 const map = new Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 14,
  center: position,
  mapId: "4504f8b37365c3d0",
 });

 // Create 100 markers to animate.
 google.maps.event.addListenerOnce(map, "idle", () => {
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
   createMarker(map, AdvancedMarkerElement);
  }
 });

 // Add a button to reset the example.
 const controlDiv = document.createElement("div");
 const controlUI = document.createElement("button");

 controlUI.classList.add("ui-button");
 controlUI.innerText = "Reset the example";
 controlUI.addEventListener("click", () => {
  // Reset the example by reloading the map iframe.
  refreshMap();
 });
 controlDiv.appendChild(controlUI);
 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER].push(controlDiv);
}

function createMarker(map, AdvancedMarkerElement) {
 const advancedMarker = new AdvancedMarkerElement({
  position: getRandomPosition(map),
  map: map,
 });
 const content = advancedMarker.content;

 content.style.opacity = "0";
 content.addEventListener("animationend", (event) => {
  content.classList.remove("drop");
  content.style.opacity = "1";
 });

 const time = 2 + Math.random(); // 2s delay for easy to see the animation

 content.style.setProperty("--delay-time", time + "s");
 intersectionObserver.observe(content);
}

function refreshMap() {
 // Refresh the map.
 const mapContainer = document.getElementById("mapContainer");
 const map = document.getElementById("map");

 map.remove();

 const mapDiv = document.createElement("div");

 mapDiv.id = "map";
 mapContainer.appendChild(mapDiv);
 initMap();
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

/* set the default transition time */
:root {
 --delay-time: .5s;
}

#map {
 height: 100%;
}

#mapContainer {
 height: 100%;
}

html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

@keyframes drop {
 0% {
  transform: translateY(-200px) scaleY(0.9);
  opacity: 0;
 }
 5% {
  opacity: 0.7;
 }
 50% {
  transform: translateY(0px) scaleY(1);
  opacity: 1;
 }
 65% {
  transform: translateY(-17px) scaleY(0.9);
  opacity: 1;
 }
 75% {
  transform: translateY(-22px) scaleY(0.9);
  opacity: 1;
 }
 100% {
  transform: translateY(0px) scaleY(1);
  opacity: 1;
 }
}
.drop {
 animation: drop 0.3s linear forwards var(--delay-time);
}

.ui-button {
 background-color: #fff;
 border: 0;
 border-radius: 2px;
 box-shadow: 0 1px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 margin: 10px;
 padding: 0 0.5em;
 font: 400 18px Roboto, Arial, sans-serif;
 overflow: hidden;
 height: 40px;
 cursor: pointer;
}

.ui-button:hover {
 background: rgb(235, 235, 235);
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Advanced Markers CSS Animation</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="mapContainer">
   <div id="map" style="height: 100%"></div>
  </div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

Örneği Deneyin