Taşıma: google.load'daki Haritalar Modülü

13 Ekim 2021'de, google.load için "Haritalar" modülünü sağlayan hizmet kullanımdan kaldırılacak. Diğer bir deyişle, 13 Ekim 2021'den sonra google.load ürününde "Haritalar" modülünü kullanmaya çalışırsanız hata alırsınız (modül "haritaları" desteklenmez) ve hiçbir harita yüklenmez. Hizmet kesintisi yaşamamak için alternatiflerden birine geçmeniz gerekir.

Ne yapmanız gerekiyor?

İlk olarak, google.load yükleyicisini yükleyen <script> etiketini ve ardından google.load öğesine yapılan çağrıları kaldırın. Google Yükleyici'yi başka işlemler için kullanıyorsanız <script> yükleyici etiketini yerinde bırakabilirsiniz.

Ardından, Maps JavaScript API'yi yüklemek için yeni bir yöntem uygulayın (aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin):

Google Yükleyici'nin kullanıldığı mevcut örnek

Aşağıdaki örnekte, şu anda Maps JavaScript API'yi yüklemek için Google Yükleyici'nin nasıl kullanıldığı gösterilmektedir (iki <script> bloğu vardır):

Önce

<script type='text/javascript' src='https://www.google.com/jsapi'></script>
<script type='text/javascript'>
google.load("maps", "3.exp", {
    "callback": initMap,
    "key": "YOUR_KEY",
    "libraries": "places,visualization"
});
function initMap() {
  // Google Maps JS API is loaded and available
}
</script>

Bu yaklaşım kullanıldığında, Maps JavaScript API, sayfa yüklendiği anda yüklenir. Satır içi yüklemeyi uygulamak için öncelikle www.google.com/jsapi ("before") kodunu yükleyen <script> etiketini aşağıdaki örnekte gösterilen <script> etiketiyle değiştirin:

<script async src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=places,visualization&key=YOUR_API_KEY&v=weekly&callback=initMap">
</script>

Ardından, artık gerekli olmadığı için JavaScript kodunuzda google.load işlev çağrısını kaldırın. Aşağıdaki örnekte, Haritalar kitaplığı başarıyla yüklendiğinde çağrılan boş bir initMap() işlevi gösterilmektedir:

<script type='text/javascript'>
function initMap() {
  // Google Maps JS API is loaded and available
}
</script>

Belgelere göz atın

Başka bir JavaScript dosyasından dinamik yükleme

Dinamik yükleme, Maps JavaScript API'nin ne zaman yükleneceğini kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, kullanıcı bir düğmeyi tıklayana veya başka bir işlem gerçekleştirene kadar Maps JavaScript API'yi yüklemek için bekleyebilirsiniz. Dinamik yüklemeyi uygulamak için öncelikle, www.google.com/jsapi ("before") dosyasını yükleyen <script> etiketini, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi <script> etiketini programatik olarak eklemek üzere kodla değiştirin:

var script = document.createElement('script');
script.src =
'https://maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=places,visualization&key=YOUR_API_KEY&v=weekly&callback=initMap';
script.async=true;

Daha sonra, geri çağırma işlevinizi pencere nesnesine şu şekilde ekleyin:

window.initMap = function() {
  // Google Maps JS API is loaded and available
};

Son olarak, <script> etiketini sayfanın başlığına şu şekilde ekleyin:

document.head.appendChild(script);

Belgelere göz atın