การย้ายข้อมูลช่องสถานที่ (open_now, utc_offset)

เราเลิกใช้งานช่อง Places opening_hours.open_now และ utc_offset ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 และจะปิดให้บริการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2021 ฟิลด์เหล่านี้เลิกใช้งานเฉพาะใน ไลบรารีสถานที่, Maps JavaScript API เท่านั้น คู่มือนี้จะแสดงวิธีอัปเดตโค้ดเพื่อหยุดใช้ช่องเหล่านี้

opening_hours.open_now ช่อง

ส่วนนี้จะแสดงวิธีอัปเดตฟังก์ชันนี้สำหรับคำขอ Places แต่ละประเภท

คำขอรายละเอียดสถานที่

ระบบจะแทนที่ช่อง opening_hours.open_now ด้วยเมธอด opening_hours.isOpen()

สำหรับคำขอรายละเอียดสถานที่ แทนที่จะขอ opening_hours.open_now ในพารามิเตอร์คำขอ fields ให้ใส่ opening_hours และ utc_offset_minutes ในพารามิเตอร์คำขอ fields จากนั้นเรียกใช้เมธอด opening_hours.isOpen() ในออบเจ็กต์ google.maps.places.PlaceResult ที่แสดงผลเพื่อตรวจสอบว่าสถานที่เปิดอยู่หรือไม่ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคำขอรายละเอียดสถานที่ซึ่งกำหนดว่าสถานที่นั้นๆ จะเปิดหรือไม่

new google.maps.places.PlacesService(attrContainer).getDetails({
 placeId: '...',
 fields: ['opening_hours','utc_offset_minutes'],
 }, function (place, status) {
  if (status !== 'OK') return; // something went wrong
  const isOpenAtTime = place.opening_hours.isOpen(new Date('December 17, 2020 03:24:00'));
  if (isOpenAtTime) {
    // We know it's open.
  }

  const isOpenNow = place.opening_hours.isOpen();
  if (isOpenNow) {
    // We know it's open.
  }
});

คำขอค้นหาสถานที่

สำหรับคำขอค้นหาสถานที่ จะไม่มีการแทนที่ช่อง opening_hours.open_now เราขอแนะนำให้สร้างคำขอรายละเอียดสถานที่เพื่อรับข้อมูลopening_hours

คำขอการค้นหาใกล้เคียงและการค้นหาข้อความ

สำหรับคำขอฟีเจอร์การค้นหาใกล้เคียงและการค้นหาข้อความ คุณสามารถใช้พารามิเตอร์คำขอ openNow ซึ่งจะมีผลในการกรองผลการค้นหาให้รวมเฉพาะสถานที่ที่เปิดอยู่เท่านั้น

 • openNow:false แสดงผลสถานที่ทั้งหมด
 • openNow:true แสดงผลเฉพาะสถานที่ที่เปิดอยู่เท่านั้น

หากต้องการแสดงรายการสถานที่ทั้งหมดและระบุสถานะopenNow ให้ส่งคำขอโดยใช้ openNow:false เพื่อรับข้อมูลสถานที่ทั้งหมดก่อน จากนั้นจึงส่งคำขอโดยใช้ openNow:true เพื่อรับข้อมูลสถานที่ที่เปิดอยู่เท่านั้น จากนั้นจึงรวมคำตอบ

utc_offset ช่อง

ในคำขอรายละเอียดสถานที่ ช่อง utc_offset จะถูกแทนที่ด้วยช่อง utc_offset_minutes เพียงแทนที่รายการ utc_offset ด้วย utc_offset_minutes ในพารามิเตอร์คำขอ fields และเมื่ออ่านข้อมูลนี้จาก PlaceResult