จัดการข้อผิดพลาดคําขอ

Routes API จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการตอบกลับการเรียกใช้เมธอด เช่น หากคุณไม่ใช้คีย์ API ในคำขอ เมธอดจะแสดงผลดังนี้

{
 "error": {
  "code": 403,
  "message": "The request is missing a valid API key.",
  "status": "PERMISSION_DENIED"
 }
}

หากคุณไม่ใส่พารามิเตอร์ Body ที่จำเป็น เช่น origin ระบบจะแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "Origin and destination must be set.",
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและการจัดการข้อผิดพลาดได้ที่ข้อผิดพลาด