ใช้ OAuth

Routes API รองรับการใช้ OAuth 2.0 สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ Google รองรับสถานการณ์ทั่วไปของ OAuth 2.0 เช่น สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีส่งโทเค็น OAuth ไปยังการเรียก Routes API ในสภาพแวดล้อมการพัฒนา โปรดดูวิธีการใช้ OAuth ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงได้ที่การตรวจสอบสิทธิ์ที่ Google

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนที่จะเริ่มใช้ Routes API คุณต้องมีโปรเจ็กต์ที่มีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินและเปิดใช้ Routes API อยู่ เราขอแนะนำให้สร้างเจ้าของโปรเจ็กต์และผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินหลายคน เพื่อให้ทีมของคุณพร้อมรับบทบาทเหล่านี้เสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในตั้งค่าใน Cloud Console

เกี่ยวกับ OAuth

การสร้างและจัดการโทเค็นเพื่อการเข้าถึงด้วย OAuth ทำได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำให้ใช้งานได้

ตัวอย่างเช่น ระบบ Google OAuth 2.0 สนับสนุนการโต้ตอบแบบเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์ เช่น การโต้ตอบระหว่างแอปพลิเคชันของคุณกับบริการ Google สำหรับสถานการณ์นี้ คุณต้องมีบัญชีบริการ ซึ่งเป็นบัญชีของแอปพลิเคชันของคุณแทนที่จะเป็นของผู้ใช้ปลายทางแต่ละราย แอปพลิเคชันของคุณจะเรียกใช้ Google API ในนามของบัญชีบริการ ผู้ใช้จึงไม่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่การตรวจสอบสิทธิ์ที่ Google

คุณอาจใช้ Routes API เป็นส่วนหนึ่งของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android หรือ iOS ก็ได้ สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ OAuth กับ Routes API รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการโทเค็นเพื่อการเข้าถึงสำหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้งใช้งานแบบต่างๆ โปรดดูการใช้ OAuth 2.0 เพื่อเข้าถึง Google API

เกี่ยวกับขอบเขต OAuth

หากต้องการใช้ OAuth กับ Routes API คุณต้องกำหนดขอบเขตโทเค็น OAuth ดังต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

ตัวอย่าง: ลองใช้การเรียก API ของ REST ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาในเครื่องของคุณ

หากคุณต้องการลองใช้ Routes API โดยใช้โทเค็น OAuth แต่ไม่มีการตั้งค่าสภาพแวดล้อมให้สร้างโทเค็น คุณสามารถใช้กระบวนการในส่วนนี้เพื่อทำการเรียกใช้

ตัวอย่างนี้อธิบายวิธีใช้โทเค็น OAuth ที่ Application Default Credentials (ADC) มีให้เพื่อโทรออก ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ADC เพื่อเรียก Google API โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ได้ที่ตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะส่งคำขอ REST โดยใช้ ADC ให้ใช้ Google Cloud CLI เพื่อให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบแก่ ADC โดยทำดังนี้

 1. หากยังไม่ได้สร้าง ให้สร้างโปรเจ็กต์และเปิดใช้การเรียกเก็บเงินโดยทำตามขั้นตอนในตั้งค่าในคอนโซล Google Cloud
 2. ติดตั้งและเริ่มต้น gcloud CLI
 3. เรียกใช้คำสั่ง gcloud ต่อไปนี้บนเครื่องภายในเพื่อสร้างไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  gcloud auth application-default login
 4. จากนั้นหน้าจอการเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้น หลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้ว ข้อมูลเข้าสู่ระบบจะจัดเก็บอยู่ในไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบในเครื่องที่ ADC ใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในในเอกสารประกอบระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับข้อมูลรับรองเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน

สร้างคำขอ REST

ในตัวอย่างนี้ คุณจะส่งส่วนหัวของคำขอ 2 รายการ ได้แก่

 • ส่งโทเค็น OAuth ในส่วนหัว Authorization โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างโทเค็น

  gcloud auth application-default print-access-token

  โทเค็นที่แสดงผลมีขอบเขตของ https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.

 • ส่งรหัสหรือชื่อโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เปิดใช้การเรียกเก็บเงินในส่วนหัว X-Goog-User-Project ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในตั้งค่าใน Cloud Console

ตัวอย่างต่อไปนี้เรียกใช้ Routes API โดยใช้โทเค็น OAuth

curl -X POST -d '{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   }
  }
 },
 "destination":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.417670,
    "longitude": -122.079595
   }
  }
 },
 "travelMode": "DRIVE",
}' \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth application-default print-access-token)" \
-H "X-Goog-User-Project: PROJECT_ID" \
-H "X-Goog-FieldMask: routes.duration,routes.distanceMeters" \
"https://routes.googleapis.com/directions/v2:computeRoutes"

การแก้ปัญหา

หากคำขอแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ปลายทางที่ API นี้ไม่รองรับ โปรดดูข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ไม่ทำงาน