Giới thiệu về Tiện ích Bắt đầu nhanh

Cửa sổ tiện ích thành công

Tiện ích Bắt đầu nhanh của Nền tảng Google Maps là một cách an toàn, bảo mật để thiết lập tài khoản của bạn với Google (nếu bạn chưa thiết lập) và nhận khoá API để sử dụng với các trình bổ trợ của Nền tảng Google Maps trên các nền tảng của bên thứ ba như Wordpress, Shopify, Magento, v.v.

Thông tin thanh toán bạn cung cấp cho Google là thông tin an toàn và nhà phát triển trình bổ trợ hoặc nền tảng bạn đang dùng không thể xem được.

Khi sử dụng trình bổ trợ Nền tảng Google Maps, bạn có thể thấy nút giới thiệu như sau để khởi chạy Tiện ích bắt đầu nhanh và cho phép bạn nhanh chóng tạo khoá API để sử dụng với trình bổ trợ. Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google hoặc thiết lập thông tin thanh toán của tài khoản, tiện ích Bắt đầu nhanh cũng sẽ hướng dẫn bạn quy trình đó. Trên thực tế, bạn có thể nhận được khoá API để sử dụng với bất kỳ trình bổ trợ Nền tảng Google Maps nào bằng cách nhấp vào nút sau để khởi chạy Tiện ích Bắt đầu nhanh ngay tại đây.

Tiện ích cho biết một tài khoản đã tồn tại, đang chuyển hướng người dùng đến Cloud Console Nếu bạn đã có tài khoản và dự án Nền tảng Google Maps, tiện ích Bắt đầu nhanh sẽ cho bạn biết và gửi bạn đến Google Cloud Console, tại đó bạn có thể sử dụng khoá API hiện có hoặc tạo khoá mới.

Sau khi tạo một khoá API, bạn nên bảo mật khoá đó bằng cách làm theo các phương pháp hay nhất về bảo mật API.

Giá

Nền tảng Google Maps tự động cấp 200 đô la miễn phí mỗi tháng cho tài khoản thanh toán được liên kết với dự án Google Cloud của bạn.

Phí sử dụng được tính theo mỗi yêu cầu được gửi tới API Nền tảng Google Maps, chẳng hạn như yêu cầu tải bản đồ, chỉ đường và Thông tin địa điểm. Chi phí cho mỗi yêu cầu sẽ khác nhau tùy theo loại yêu cầu và tổng số yêu cầu hằng tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem công cụ tính giá của chúng tôi.

Chuyển đến công cụ tính giá

Hỗ trợ

Để tìm kiếm sự trợ giúp hoặc tạo yêu cầu hỗ trợ, hãy chuyển đến phần Hỗ trợ của Nền tảng Google Maps trong Google Cloud Console.