Tổng quan về API REST của Google Meet

API REST của Google Meet cho phép bạn tạo và quản lý cuộc họp trên Google Meet, đồng thời cung cấp điểm truy cập cho người dùng ngay từ ứng dụng của bạn.

Với API REST của Meet, bạn có thể làm những việc sau:

 • Tạo không gian họp để kết nối người dùng qua video.
 • Tìm không gian họp hoặc hội nghị truyền hình theo tên tài nguyên.
 • Nhận danh sách người tham gia và các phiên của người tham gia.
 • Nhận cấu phần phần mềm trong cuộc họp (bản ghi âm, bản chép lời và mục nhập bản chép lời).

Bạn cũng có thể đăng ký sự kiện trên Meet bằng API Sự kiện của Google Workspace. Để nhận thông báo về các thay đổi, bạn có thể đăng ký không gian họp được chỉ định hoặc tất cả không gian họp thuộc về một người dùng được chỉ định. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Đăng ký sự kiện bằng API Sự kiện Google WorkspaceĐăng ký sự kiện Google Meet.

Trường hợp sử dụng

Các ứng dụng có thể tích hợp với API REST của Meet để thực hiện những nhiệm vụ sau:

 • Trước khi diễn ra hội nghị: Điều chỉnh trải nghiệm hội nghị truyền hình nếu cần bằng cách tạo không gian họp. Bạn cũng có thể quản lý khách mời và thiết lập trước các chế độ cài đặt.

 • Trong hội nghị: Truy xuất thông tin hội nghị để thay đổi trải nghiệm ứng dụng dựa trên siêu dữ liệu được trả về.

 • Sau hội nghị truyền hình: Tìm nạp các cấu phần phần mềm của hội nghị truyền hình, chẳng hạn như bản ghi và bản chép lời.

Dưới đây là một số ví dụ về những việc bạn nên sử dụng API REST của Meet:

 • Quản lý tài khoản và bán hàng

  • Truy xuất thông tin về cuộc họp và người tham gia để ghi lại.
  • Tìm nạp các cấu phần phần mềm trong cuộc họp và đăng lên tài khoản.
  • Chạy bản chép lời và bản ghi thông qua các mô hình AI để huấn luyện và phân tích hiệu quả bán hàng.
 • Học tập và phát triển

  • Tạo và thiết lập trước các cuộc họp để đào tạo.
  • Chỉ định vai trò người đồng tổ chức cho chuyên viên đào tạo và trưởng nhóm.
  • Truy xuất các bản ghi để học viên có thể xem lại tài liệu sau khi khoá học kết thúc.
 • Hoạt động của nhà phát triển

  • Tạo cuộc họp để kết nối ngay lập tức với các thành viên trong nhóm.
  • Cho phép các bên liên quan khác tham gia các cuộc họp đang diễn ra bằng cách chia sẻ thông tin về cuộc họp theo thời gian thực và thông tin về người tham gia.
  • Chạy dữ liệu chép lời thông qua các mô hình AI để tạo các bước tiếp theo chính xác.
Tạo và tham gia một cuộc họp linh hoạt với đồng nghiệp trong một phòng Chat.
Hình 1. Tạo và tham gia một cuộc họp linh hoạt với đồng nghiệp trong một phòng Chat.

Bạn cũng có thể tích hợp các API khác của Google Workspace như API Chat vào ứng dụng để tăng cường cộng tác hơn nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Các trường hợp sử dụng Chat.

Thuật ngữ thường gặp

Sau đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến được dùng trong API này:

Cấu phần phần mềm
Tệp do Meet tạo ra để phản hồi một hội nghị, chẳng hạn như bản ghitranscripts. Thường thì cấu phần phần mềm sẽ sẵn sàng để được tìm nạp ngay sau khi hội nghị kết thúc.
Sự kiện trên lịch
Một sự kiện trong Lịch Google có nhiều người tham dự, thường do người tổ chức cuộc họp tạo, chứa thông tin về cách tham gia của một cuộc họp. Meet có thể là giải pháp hội nghị cho sự kiện.
Gọi điện
Một phiên sử dụng Meet hoặc để thông báo cho người khác rằng một cuộc gọi đang bắt đầu hoặc đang diễn ra và cho phép họ tham gia ngay.
Hội nghị
Hội nghị truyền hình là một thực thể của cuộc gọi trong không gian họp. Người dùng thường coi trường hợp này là một cuộc họp.
Người đồng tổ chức
Người tham gia một lệnh gọi đã được máy chủ cấp đặc quyền quản lý người tổ chức, ngoại trừ khả năng xoá máy chủ lưu trữ ban đầu.
Máy chủ lưu trữ
Người đã tạo cuộc gọi (người tổ chức cuộc họp) hoặc người điều khiển cuộc gọi. Xin lưu ý rằng người tổ chức cuộc họp có thể tổ chức cuộc họp nhưng không thể có mặt khi cuộc họp diễn ra. Máy chủ cũng có thể uỷ quyền các đặc quyền của máy chủ cho một người đồng tổ chức.
Mã cuộc họp
Một chuỗi duy nhất gồm 10 ký tự có thể nhập liệu cho một không gian họp được dùng trong URL tham gia của không gian họp. Ví dụ: abc-mnop-xyz. Bạn không nên lưu trữ mã cuộc họp trong thời gian dài vì mã này có thể bị tách biệt với không gian họp và có thể được sử dụng lại cho nhiều không gian họp sau này. Thường thì mã cuộc họp sẽ hết hạn sau 365 ngày kể từ lần sử dụng gần nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tìm hiểu về mã cuộc họp trong Google Meet.
Tên cuộc họp
Mã nhận dạng duy nhất do máy chủ tạo, dùng để xác định một không gian họp. Mã cuộc họp được trả về trong trường name của tài nguyên spaces.
Người tổ chức cuộc họp
Người dùng đã tạo không gian họp. Người dùng này cũng có thể được coi là chủ sở hữu cuộc họp. Họ có thể không xuất hiện trong cuộc gọi hoặc là người tổ chức cuộc họp. Chỉ có thể có một người tổ chức cuộc họp.
Không gian hội họp
Một địa điểm ảo hoặc đối tượng cố định (chẳng hạn như phòng họp) nơi tổ chức hội nghị. Bạn chỉ có thể tổ chức một hội nghị đang diễn ra tại một không gian tại bất cứ thời điểm nào. Không gian hội họp cũng giúp người dùng gặp gỡ và tìm thấy các tài nguyên dùng chung.
Người tham gia
Một người đã tham gia một cuộc gọi hoặc sử dụng Chế độ đồng hành, xem với tư cách là người xem hoặc một thiết bị trong phòng đã kết nối với cuộc gọi. Có một tài nguyên conferenceRecords.participants cho mỗi người. Khi một người tham gia tham gia hội nghị, một mã nhận dạng duy nhất sẽ được chỉ định.
Buổi chia sẻ của người tham gia
Mã phiên duy nhất được tạo cho mỗi cặp thiết bị của người tham gia tham gia lệnh gọi. Có một tài nguyên conferenceRecords.participants.participantSessions cho mỗi phiên hoạt động. Nếu người tham gia tham gia cùng một lệnh gọi nhiều lần từ cùng một cặp thiết bị của người tham gia, thì mỗi người tham gia sẽ được chỉ định mã phiên hoạt động duy nhất.

Thông tin xác thực và uỷ quyền dành riêng cho API

Phạm vi uỷ quyền là các quyền mà bạn yêu cầu người dùng cấp cho ứng dụng của bạn truy cập vào nội dung cuộc họp. Khi có người cài đặt ứng dụng của bạn, người dùng sẽ được yêu cầu xác thực các phạm vi này. Nhìn chung, bạn nên chọn phạm vi được tập trung hẹp nhất có thể và tránh yêu cầu các phạm vi mà ứng dụng không cần. Người dùng dễ dàng cấp quyền truy cập vào các phạm vi giới hạn, được mô tả rõ ràng hơn.

API REST của Meet hỗ trợ các phạm vi OAuth 2.0 sau đây:

Mã phạm vi Nội dung mô tả Cách sử dụng
https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.readonly Cho phép ứng dụng đọc siêu dữ liệu về bất kỳ không gian họp nào mà người dùng có quyền truy cập. Nhạy cảm
https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created Cho phép các ứng dụng tạo, sửa đổi và đọc siêu dữ liệu về không gian họp do ứng dụng của bạn tạo. Nhạy cảm
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly Cho phép ứng dụng tải tệp bản ghi âm và tệp chép lời xuống qua API Google Drive. Bị hạn chế

Để biết thêm thông tin về các phạm vi OAuth 2.0 cụ thể, hãy xem nội dung Các phạm vi OAuth 2.0 cho API Google.