Tìm hiểu về trải nghiệm trên trang trong kết quả của Google Tìm kiếm

Trải nghiệm trên trang là một bộ tín hiệu đánh giá cảm nhận của người dùng về trải nghiệm khi tương tác với một trang web, bên cạnh giá trị cung cấp thông tin đơn thuần. Bộ tín hiệu này bao gồm Các chỉ số quan trọng về trang web, là một nhóm chỉ số đo lường trải nghiệm người dùng trong thực tế về hiệu suất tải trang, khả năng tương tác và độ ổn định của hình ảnh trên trang. Trải nghiệm trên trang cũng bao gồm các tín hiệu hiện có trong Tìm kiếm: tính thân thiện với thiết bị di động, HTTPSnguyên tắc về quảng cáo xen kẽ gây phiền nhiễu.

Tìm hiểu tác động của trải nghiệm trên trang đối với thứ hạng

Khi những thay đổi mà chúng tôi đề cập trong lộ trình này được triển khai, Google sẽ xem xét cả trải nghiệm trên trang bên cạnh hàng trăm tín hiệu khác khi tạo kết quả trên Tìm kiếm.

Mặc dù trải nghiệm trên trang rất quan trọng, nhưng Google vẫn sẽ ưu tiên xếp hạng những trang cung cấp thông tin phù hợp nhất nói chung, ngay cả khi trải nghiệm trên trang đó chưa đạt yêu cầu. Trải nghiệm trên trang cho dù tốt cũng không quan trọng bằng nội dung hữu ích và phù hợp. Tuy nhiên, trong trường hợp nhiều trang có mức độ phù hợp tương tự nhau, trải nghiệm trên trang có thể góp phần quan trọng hơn nhiều vào việc giúp trang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Các tín hiệu về trải nghiệm trên trang

Các tín hiệu sau đây đóng vai trò quan trọng đối với việc cung cấp trải nghiệm tốt trên trang trong Google Tìm kiếm:

Các tín hiệu về trải nghiệm trên trang

Các chỉ số quan trọng về trang web

Trang cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng, tập trung vào các yếu tố như thời gian tải, khả năng tương tác và độ ổn định của hình ảnh:

Sau đây là một số công cụ có thể giúp bạn đo lường và theo dõi Các chỉ số quan trọng về trang web.

Tính thân thiện với thiết bị di động

Trang thân thiện với thiết bị di động. Hãy kiểm tra xem trang của bạn có thân thiện với thiết bị di động hay không bằng công cụ Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động.

HTTPS

Trang được phân phát qua HTTPS. Kiểm tra xem kết nối của trang web có an toàn hay không. Nếu trang của bạn chưa được phân phát qua HTTPS, hãy tìm hiểu cách bảo mật trang web bằng HTTPS.

Không có quảng cáo xen kẽ gây phiền nhiễu

Người dùng có thể dễ dàng truy cập vào nội dung trên trang. Hãy tìm hiểu xem quảng cáo xen kẽ có thể cản trở người dùng truy cập nội dung như thế nào.

Tối ưu hóa trải nghiệm trên trang

Dưới đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn đo lường, theo dõi và tối ưu hóa trải nghiệm trên trang của mình

Thông tin cập nhật gần đây

Sau đây là bản tổng hợp mọi thông tin chúng tôi đã thông báo liên quan đến bản cập nhật về trải nghiệm trên trang trên blog của Trung tâm Google Tìm kiếm:

Thông tin cập nhật
Ngày 4 tháng 8 năm 2021 Chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến đối với báo cáo Trải nghiệm trên trang, trong đó có việc xóa khỏi báo cáo các tiện ích không cần thiết của các tính năng Trải nghiệm quảng cáo và Duyệt web an toàn. Chúng tôi cũng làm rõ việc cơ chế Duyệt web an toàn không được dùng làm tín hiệu xếp hạng. Các hệ thống của cơ chế Duyệt web an toàn sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn cho người dùng trên Google Tìm kiếm. Ngoài ra, các cờ cảnh báo sẽ tiếp tục xuất hiện trong Search Console bên ngoài báo cáo Trải nghiệm trên trang.
Ngày 15 tháng 6 năm 2021 Bản cập nhật về trải nghiệm trên trang đang được ra mắt dần dần (tính năng Tin bài hàng đầu sẽ bắt đầu dùng tín hiệu này từ ngày 17 tháng 6 năm 2021). Quá trình này sẽ hoàn tất vào cuối tháng 8 năm 2021.
Ngày 19 tháng 4 năm 2021 Từ giữa tháng 6 năm 2021, chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng yếu tố trải nghiệm trên trang trong hệ thống xếp hạng. Chúng tôi cũng đã thông báo về nội dung chi tiết trong lần cập nhật này, một báo cáo mới trong Search Console về Trải nghiệm trên trang và việc hỗ trợ cơ chế trao đổi có chữ ký cho mọi nội dung trên Google Tìm kiếm.
Ngày 10 tháng 11 năm 2020 Các tín hiệu về trải nghiệm trên trang trong hệ thống xếp hạng sẽ ra mắt vào tháng 5 năm 2021. Tháng 5 năm 2021 cũng là thời điểm chúng tôi áp dụng quy định mới, theo đó nội dung không ở dạng AMP cũng được phép xuất hiện trong tính năng Tin bài hàng đầu của Google Tìm kiếm trên thiết bị di động. Chúng tôi cũng đã công bố các công cụ mới cho những nhà xuất bản đang tìm cách cải thiện trải nghiệm trên trang.
Ngày 28 tháng 5 năm 2020 Chúng tôi sẽ triển khai một tín hiệu mới, kết hợp Các chỉ số quan trọng về trang web với các tín hiệu hiện có để đánh giá trải nghiệm trên trang. Những thay đổi trong cách xếp hạng sẽ chưa xảy ra cho đến hết năm nay và chúng tôi sẽ thông báo ít nhất 6 tháng trước khi những thay đổi này ra mắt. Hiện chúng tôi đã cung cấp các công cụ để giúp bạn chuẩn bị (và cũng vì nhiều chủ sở hữu trang web liên tục yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin càng sớm càng tốt về sự thay đổi trong cách xếp hạng) nhưng bạn chưa cần làm gì ngay lúc này.