Nguyên tắc chung đối với dữ liệu có cấu trúc

Đây là những nguyên tắc chung áp dụng cho tất cả dữ liệu có cấu trúc. Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc này để dữ liệu có cấu trúc đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả Google Tìm kiếm. Các trang hoặc trang web vi phạm các nguyên tắc nội dung này có thể có thứ hạng thấp hơn hoặc được đánh dấu là không đủ điều kiện cho kết quả nhiều định dạng trong Google Tìm kiếm. Điều này là để duy trì trải nghiệm tìm kiếm chất lượng cao cho người dùng của chúng tôi. Nếu chúng tôi thấy rằng trang của bạn chứa dữ liệu có cấu trúc hoặc nội dung vi phạm, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp thủ công với trang của bạn. Để kiểm tra xem trang của bạn có bị áp dụng biện pháp thủ công hay không, hãy mở báo cáo Biện pháp thủ công trong Search Console.

Nguyên tắc về kỹ thuật

Bạn có thể kiểm tra xem trang web của mình có tuân thủ nguyên tắc kỹ thuật hay không bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạngCông cụ kiểm tra URL (những công cụ này phát hiện được hầu hết các lỗi kỹ thuật).

Định dạng

Để đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng, bạn nên đánh dấu các trang trên trang web của mình bằng một trong ba định dạng được hỗ trợ sau:

 • JSON-LD (nên dùng)
 • Vi dữ liệu
 • RDFa

Quyền truy cập

Đừng dùng tệp robots.txt, thẻ noindex hay bất kỳ phương pháp kiểm soát quyền truy cập nào khác để chặn Googlebot truy cập vào các trang chứa dữ liệu có cấu trúc của bạn.

Nguyên tắc về chất lượng

Các nguyên tắc này không dễ kiểm tra bằng một công cụ tự động. Nếu vi phạm nguyên tắc về chất lượng, một dữ liệu có cấu trúc chính xác về mặt cú pháp có thể sẽ không xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Google Tìm kiếm hoặc có thể bị đánh dấu là vi phạm.

Nội dung

 • Thực hiện theo các nguyên tắc về chất lượng của Google dành cho quản trị viên trang web.
 • Cung cấp thông tin cập nhật. Chúng tôi sẽ không hiển thị kết quả nhiều định dạng cho những nội dung chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định nhưng nay không còn phù hợp.
 • Cung cấp nội dung gốc mà bạn hoặc người dùng của bạn tạo ra.
 • Đừng đánh dấu nội dung không hiển thị cho người đọc trang. Ví dụ: nếu mã đánh dấu JSON-LD mô tả một nghệ sĩ, thì phần nội dung HTML cũng phải mô tả chính nghệ sĩ đó.
 • Đừng đánh dấu nội dung không liên quan hoặc gây hiểu lầm, chẳng hạn như bài đánh giá giả mạo hoặc nội dung không liên quan đến chủ đề của trang.
 • Đừng sử dụng dữ liệu có cấu trúc để đánh lừa hoặc gây hiểu lầm cho người dùng. Đừng mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, hoặc trình bày sai về quyền sở hữu, quan hệ liên kết hoặc mục đích chính của bạn.
 • Nội dung không được truyền bá nạn ấu dâm, quan hệ tình dục với động vật, bạo lực tình dục, hành động bạo lực hoặc tàn bạo, các hoạt động nguy hiểm và thù địch có chủ đích.
 • Đừng đánh dấu nội dung tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc quảng bá hàng hóa, dịch vụ hoặc thông tin hỗ trợ việc gây tổn hại nghiêm trọng và tức thì cho người khác. Chúng tôi cho phép đánh dấu những nội dung cung cấp thông tin về những nội dung đó cho mục đích giáo dục.
 • Nội dung trong dữ liệu có cấu trúc cũng phải tuân thủ các nguyên tắc hoặc chính sách bổ sung về nội dung, như được ghi trong tài liệu hướng dẫn tính năng cụ thể. Ví dụ: nội dung trong dữ liệu có cấu trúc JobPosting phải tuân theo chính sách nội dung tin tuyển dụng. Nội dung trong dữ liệu có cấu trúc Bài tập thực hành phải tuân theo nguyên tắc nội dung đối với Bài tập thực hành.

Tính liên quan

Dữ liệu có cấu trúc của bạn phải mô tả chính xác nội dung trang. Dưới đây là một số ví dụ về dữ liệu không liên quan:

 • Trang web phát trực tiếp các sự kiện thể thao gắn nhãn phiên phát sóng là sự kiện địa phương.
 • Trang web về nghề mộc gắn nhãn nội dung hướng dẫn là công thức nấu ăn.

Tính hoàn chỉnh

 • Chỉ định tất cả các thuộc tính cần thiết cho loại kết quả nhiều định dạng của bạn. Các mục bị thiếu thuộc tính bắt buộc sẽ không đủ điều kiện cho kết quả nhiều định dạng.
 • Bạn cung cấp càng nhiều thuộc tính được đề xuất thì chất lượng kết quả cho người dùng sẽ càng cao. Ví dụ: người dùng thích các tin tuyển dụng có ghi rõ mức lương hơn là những tin không ghi rõ; người dùng thích các công thức nấu ăn có bài đánh giá và điểm xếp hạng theo sao của người dùng thực (lưu ý rằng bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng không phải của người dùng thực sẽ bị coi là vi phạm). Chúng tôi cũng xem xét thêm những thông tin khác khi xếp hạng kết quả nhiều định dạng.

Vị trí

 • Đặt dữ liệu có cấu trúc trên trang mà dữ liệu đó mô tả, trừ trường hợp tài liệu hướng dẫn nêu cách khác.
 • Nếu có các trang trùng lặp chứa cùng một nội dung, bạn nên đặt cùng một dữ liệu có cấu trúc trên tất cả các trang trùng lặp, không chỉ trên trang chính tắc.

Tính cụ thể

Hình ảnh

 • Khi chỉ định hình ảnh làm một thuộc tính của dữ liệu có cấu trúc, hãy đảm bảo rằng hình ảnh đó phù hợp với nội dung trên trang. Ví dụ: nếu bạn xác định thuộc tính image của NewsArticle, thì hình ảnh phải liên quan đến tin bài đó.
 • Tất cả URL của hình ảnh đều phải cho phép Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục. Nếu không, Google Tìm kiếm sẽ không thể tìm và hiển thị các URL đó trên trang kết quả tìm kiếm. Để kiểm tra xem Google có truy cập được URL của bạn hay không, hãy dùng Công cụ kiểm tra URL.

Nhiều mục trên một trang

Nhiều mục trên một trang có nghĩa là có các mục thuộc nhiều loại trên một trang. Ví dụ: một trang có thể chứa một công thức, video hướng dẫn cách làm công thức đó và thông tin breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp) để người dùng có thể khám phá công thức đó. Bạn cũng có thể đánh dấu tất cả thông tin hiển thị cho người dùng bằng dữ liệu có cấu trúc để giúp các công cụ tìm kiếm (như Google Tìm kiếm) hiểu thông tin trên trang dễ dàng hơn. Khi bạn thêm nhiều mục áp dụng cho một trang, Google Tìm kiếm sẽ có thông tin đầy đủ hơn về nội dung của trang và có thể hiển thị trang đó trong các tính năng tìm kiếm khác nhau.

Một kết quả nhiều định dạng về công thức, trong đó có cả video và các bài đánh giá

Google Tìm kiếm hiểu được nhiều mục trên một trang, cho dù bạn lồng ghép các mục với nhau hay chỉ định riêng từng mục:

 • Dạng lồng ghép: Khi bạn chỉ định một mục chính và nhóm các mục bổ sung trong mục chính đó. Phương thức này đặc biệt hữu ích khi nhóm các mục có liên quan với nhau (ví dụ: công thức có video và các bài đánh giá).
 • Các mục riêng lẻ: Khi mỗi mục là một khối riêng biệt trên cùng một trang.

Dạng lồng ghép

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu có cấu trúc dạng lồng ghép, trong đó Recipe là mục chính còn aggregateRatingvideo được lồng trong Recipe.

<html>
 <head>
  <title>How To Make Banana Bread</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Recipe",
   "name": "Banana Bread Recipe",
   "description": "The best banana bread recipe you'll ever find! Learn how to use up all those extra bananas.",
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.7",
    "ratingCount": "123"
   },
   "video": {
    "@type": "VideoObject",
    "name": "How To Make Banana Bread",
    "description": "This is how you make banana bread, in 5 easy steps.",
    "contentUrl": "http://www.example.com/video123.mp4"
    }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Các mục riêng lẻ

Dưới đây là ví dụ về các mục dữ liệu có cấu trúc riêng lẻ. Có hai mục riêng biệt: RecipeBreadcrumbList.

<html>
 <head>
  <title>How To Make Banana Bread</title>
  <script type="application/ld+json">
  [{
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Recipe",
   "name": "Banana Bread Recipe",
   "description": "The best banana bread recipe you'll ever find! Learn how to use up all those extra bananas."
  },
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "BreadcrumbList",
   "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Recipes",
    "item": "https://example.com/recipes"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Bread recipes",
    "item": "https://example.com/recipes/bread-recipes"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 3,
    "name": "How To Make Banana Bread"
   }]
  }]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Các mẹo khác

 • Để đảm bảo Google Tìm kiếm hiểu được mục đích chính của trang, hãy dùng loại dữ liệu có cấu trúc chính phản ánh trọng tâm của trang. Ví dụ: nếu trang chủ yếu là về công thức, hãy nhớ kèm theo dữ liệu có cấu trúc Công thức ngoài dữ liệu có cấu trúc VideoBài đánh giá. Khi đó, trang có thể đủ điều kiện xuất hiện theo nhiều hình thức trong kết quả tìm kiếm (kết quả nhiều định dạng dành cho công thức, kết quả tìm kiếm video và đoạn trích thông tin đánh giá). Nếu trang chỉ chứa dữ liệu có cấu trúc Video, Google Tìm kiếm sẽ không có đủ thông tin về trang để hiển thị trang dưới dạng kết quả nhiều định dạng dành cho công thức.
 • Để chắc chắn rằng trang của bạn trình bày đầy đủ nội dung mà người dùng nhìn thấy, hãy đảm bảo mọi mục dữ liệu có cấu trúc đều hoàn chỉnh. Ví dụ: nếu bạn kèm theo nhiều bài đánh giá, hãy nhớ kèm theo dữ liệu có cấu trúc về tất cả các bài đánh giá hiển thị cho người dùng trên trang. Nếu bạn không đánh dấu tất cả bài đánh giá trên trang, thì việc này sẽ gây nhầm lẫn cho người dùng, vì cách xuất hiện của trang trong kết quả tìm kiếm khiến người dùng mong đợi rằng họ sẽ xem được tất cả các bài đánh giá đó.