Kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết

Ngoài các kết quả nhiều định dạng tiêu chuẩn, Google Tìm kiếm còn hỗ trợ một loại kết quả nhiều định dạng được bổ sung chi tiết và giàu tính tương tác hơn, gọi là kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết. Kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết thường có một giao diện bật lên cuốn hút hoặc kèm theo những tính năng tương tác nâng cao khác. Ví dụ: Dưới đây là giao diện bật lên cho kết quả được bổ sung chi tiết về Việc làm, có thể xuất hiện khi người dùng tìm "jobs in Mountain View" (việc làm ở Mountain View):

Kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết về Việc làm

Kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết cho phép người dùng tìm kiếm bằng nhiều thuộc tính của một mục dữ liệu có cấu trúc. Chẳng hạn, người dùng có thể tìm công thức nấu canh gà dưới 200 calo hoặc các công thức chỉ mất chưa đến 1 giờ chế biến.

Kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết là một tập hợp con của kết quả nhiều định dạng và được triển khai bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc. Một số loại kết quả nhiều định dạng chỉ xuất hiện dưới dạng các loại kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết (ví dụ như công thức nấu ăn, việc làm và sự kiện). Các loại kết quả nhiều định dạng khác có thể được mở rộng thành loại kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết khi thêm một vài thuộc tính. Tài liệu về loại kết quả nhiều định dạng tương ứng sẽ giải thích loại kết quả đó có thể được mở rộng từ kết quả nhiều định dạng cơ bản thành kết quả được bổ sung chi tiết hay không.

Bạn có thể xem thông tin kỹ thuật và thư viện kết quả tại đây.

Thuật toán xếp hạng của Google Tìm kiếm sẽ chi phối kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết. Ngoài việc thêm dữ liệu có cấu trúc chính xác trên các trang, bạn còn phải tuân theo những nguyên tắc về chất lượng sau đây để Google có thể lập chỉ mục và xếp hạng các trang của bạn một cách chính xác.

Lưu ý về nội dung dữ liệu có cấu trúc trùng lặp: Dữ liệu có cấu trúc thường được nhân bản trên nhiều trang trong một trang web vì lý do xác đáng. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhiều Tin tuyển dụng cho cùng một vị trí còn trống ở nhiều địa điểm. Những tin này sẽ có giá trị mô tả giống nhau nhưng giá trị địa điểm khác nhau. Thuật toán xếp hạng kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết sẽ xem xét yếu tố đó và những đối tượng này không bị coi là trùng lặp.

Các loại kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết

Các loại nội dung tìm kiếm sau đây hỗ trợ trải nghiệm tìm kiếm được bổ sung chi tiết:

Nguyên tắc về chất lượng đối với kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết

Bạn phải tuân thủ những chính sách này về nội dung rác để có thể đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết. Nếu thuật toán xếp hạng kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết nhận thấy phần lớn nội dung trên trang web không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, thì thuật toán có thể loại trừ toàn bộ trang web đó khỏi kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết.

 • Các thuộc tính bắt buộc: Mỗi loại kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết yêu cầu một tập hợp các thuộc tính bắt buộc. Các mục thiếu thuộc tính bắt buộc sẽ không đủ điều kiện.
 • Tính đầy đủ: Bạn cung cấp càng nhiều thuộc tính bổ sung (khuyên dùng) thì mục đó càng có chất lượng cao hơn cho người dùng của chúng tôi. Đối với các tin tuyển dụng, người dùng thích những công việc có nêu rõ mức lương hơn những việc không có thông tin này, và thuật toán xếp hạng kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết cũng xem xét điều này. Nếu công thức nấu ăn của bạn có bài đánh giá của người dùng thật và số sao xếp hạng thật, thì thông tin đó cũng có ý nghĩa với khách truy cập và kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết. Ngoài ra, kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết còn cho phép người dùng tìm thông tin theo cách có cấu trúc, ví dụ: người dùng có thể lọc danh sách việc làm theo mức lương. Khi người dùng áp dụng bộ lọc này, tin tuyển dụng không nêu mức lương sẽ không được xếp hạng. Đây là một trong những tín hiệu xếp hạng quan trọng nhất cho kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết.
 • Mức độ phù hợp: Dữ liệu được đánh dấu phải phù hợp với loại kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết mà bạn muốn xuất hiện. Sau đây là một số ví dụ về dữ liệu không liên quan:
  • Trang web phát trực tiếp các sự kiện thể thao gắn nhãn phiên phát sóng là sự kiện địa phương.
  • Trang web về nghề mộc gắn nhãn nội dung hướng dẫn là công thức nấu ăn.
 • Nội dung chi tiết: Kết quả được bổ sung chi tiết chỉ dùng được cho các trang chi tiết, không dùng được cho các trang danh sách. Trang chi tiết là loại trang mô tả các thuộc tính chi tiết của một mục. Ngược lại, trang danh sách là một trang danh mục liên kết đến nhiều trang chi tiết. Sau đây là ví dụ về các trang danh sách:
  • Một trang mô tả "10 ý tưởng nấu món gà tây ngon nhất" có các đường liên kết đến từng công thức.
  • Một trang liệt kê tất cả việc làm tại Mountain View, California, có các đường liên kết đến từng công việc.
 • Chính sách nội dung: Mỗi loại kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết sẽ có các chính sách bổ sung đối với loại nội dung cụ thể và theo từng loại dữ liệu, như mô tả trong tài liệu hướng dẫn của từng loại kết quả tìm kiếm. Tài liệu hoặc trang web vi phạm những chính sách nội dung này có thể bị xếp hạng thấp hơn hoặc không đủ điều kiện áp dụng tính năng này.