Danh sách Địa điểm hàng đầu

Nếu doanh nghiệp của bạn được nhắc tên trong một danh sách "địa điểm hàng đầu" trên mạng, thì Google có thể cho thấy một kết quả nhiều định dạng gồm những danh sách có đề cập đến doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: nếu nhà hàng của bạn xuất hiện trong danh sách "10 nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng nhất Hà Nội" và danh sách "Nhà hàng ngon nhất trong thành phố" trên các trang web đủ điều kiện, thì những danh sách này sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm về doanh nghiệp của bạn. Tính năng này chỉ dành cho những doanh nghiệp có địa điểm thực tế.

Danh sách các địa điểm hàng đầu trên trang kết quả tìm kiếm nhà hàng

Yêu cầu đối với trang web lập danh sách

Để danh sách "địa điểm hàng đầu" của trang web đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả Danh sách địa điểm hàng đầu, danh sách đó phải đáp ứng những tiêu chí sau:

  • Danh sách phải do nhà cung cấp nội dung tuyển chọn, có nội dung xác thực, độc lập và không được tài trợ.
  • Danh sách không được chứa các câu theo mẫu được tạo nên từ dữ liệu hoặc chỉ số tự động.
  • Danh sách không được chứa ngôn từ thô tục hoặc phản cảm.

Chặn các danh sách của trang web xuất hiện trong tính năng Danh sách địa điểm hàng đầu

Để ngăn không cho các danh sách trên trang web của bạn xuất hiện trong Danh sách địa điểm hàng đầu, hãy chọn không xuất hiện trên Google Địa phương và các sản phẩm khác của Google.