Chính sách nội dung đối với Web Stories trên Google

Để có thể xuất hiện trên Google Khám phá và Google Tìm kiếm dưới dạng các kết quả riêng biệt, Web Stories của bạn phải tuân thủ các chính sách của Khám pháNguyên tắc cơ bản của Google Tìm kiếm. Để Web Stories xuất hiện trong các trải nghiệm nhiều định dạng của Google (ví dụ: chế độ xem lưới trên Google Tìm kiếm, Google Hình ảnh và băng chuyền trên Google Khám phá), Web Stories còn phải tuân thủ thêm một số chính sách nội dung sau đây: Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Chính sách nội dung dành cho Web Stories, trang web có thể vĩnh viễn không còn xuất hiện trong các trải nghiệm nhiều định dạng trên tất cả sản phẩm của Google.

Chúng tôi không chấp nhận những Web Stories vi phạm bản quyền của bất cứ ai. Mục đích của Web Stories là hiển thị tác phẩm gốc, vì vậy chúng tôi không chấp nhận những Web Stories dùng tác phẩm thuộc bản quyền của người khác, trừ trường hợp bạn đã được cấp quyền. Google không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì liên quan đến việc xin cấp quyền để Web Stories có thể xuất hiện trên Google. Nếu Web Stories của bạn vi phạm bản quyền của người khác, chúng tôi có thể chặn không cho Web Stories đó xuất hiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem lại các thủ tục của chúng tôi liên quan đến bản quyền.

Web Stories có quá nhiều chữ

Chúng tôi không chấp nhận những Web Stories có quá nhiều chữ. Có thể Web Stories sẽ không đủ điều kiện xuất hiện nếu phần lớn các trang chứa hơn 180 ký tự văn bản. Bạn nên sử dụng video có thời lượng ngắn (ít hơn 60 giây/trang) nếu có thể.

Tài sản chất lượng thấp

Chúng tôi không chấp nhận những Web Stories chứa tài sản hình ảnh và video đã bị kéo giãn hoặc tạo pixel tới mức ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của người xem.

Nội dung không có kết cấu

Chúng tôi không chấp nhận những Web Stories không có kết cấu nội dung hoặc chủ đề xuyên suốt các trang.

Nội dung chưa hoàn chỉnh

Chúng tôi không chấp nhận những Web Stories có nội dung chưa hoàn chỉnh hoặc yêu cầu người dùng nhấp vào đường liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng khác để nắm được thông tin chính.

Thương mại hóa quá mức

Chúng tôi không chấp nhận những Web Stories có mục tiêu duy nhất là quảng cáo dịch vụ hoặc sản phẩm, đặc biệt là trường hợp bạn có thể hưởng lợi trực tiếp từ những người dùng xem Web Stories của mình. Chúng tôi chấp nhận các đường liên kết dạng tiếp thị liên kết nhưng bạn chỉ được sử dụng những đường liên kết này trong một phạm vi nhỏ trên Web Stories. Bạn có thể đặt quảng cáo hiển thị theo Nguyên tắc quảng cáo câu chuyện. Các chương trình liên kết hiệu quả cũng được hỗ trợ dựa trên chính sách của Google đối với nội dung rác trong kết quả tìm kiếm trên web.