Xóa trang AMP khỏi Google Tìm kiếm

Trang này mô tả cách mà các nhà phát triển web có thể xóa các trang AMP của họ khỏi Google Tìm kiếm.

Có ba tùy chọn để xóa nội dung AMP:

Xóa tất cả các phiên bản của nội dung AMP, bao gồm cả AMP và không phải AMP

Phần này mô tả cách xóa tất cả phiên bản của nội dung AMP khỏi Google Tìm kiếm, bao gồm cả trang AMP và không phải AMP.

Để xóa các trang AMP và không phải AMP khỏi Google Tìm kiếm, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Xóa các phiên bản AMP và không phải AMP của trang khỏi máy chủ hoặc CMS của bạn.
 2. Sử dụng công cụ Xóa nội dung lỗi thời để yêu cầu xóa trang của bạn. Nhập URL (địa chỉ web) cho phiên bản AMP và không phải AMP của trang bạn muốn xóa.
 3. Cập nhật Bộ nhớ đệm AMP của Google để đảm bảo rằng nội dung AMP của bạn bị xóa khỏi bộ nhớ đệm.
 4. Xác minh kết quả xóa trang AMP của bạn bằng cách tìm kiếm nội dung của bạn trên Google Tìm kiếm. Để xác minh kết quả xóa một số lượng lớn trang AMP, hãy sử dụng báo cáo trạng thái AMP trong Search Console. Chú ý xem có xu hướng giảm trên biểu đồ "trang AMP được lập chỉ mục" hay không.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của yêu cầu của mình trên trang Xóa nội dung lỗi thời.

Chỉ xóa các trang AMP và giữ lại các trang chính tắc không phải AMP

Phần này mô tả cách chỉ xóa các trang AMP khỏi Google Tìm kiếm, trong khi vẫn duy trì trang chính tắc không phải AMP.

Để xóa phiên bản AMP của trang khỏi Google Tìm kiếm (trong khi vẫn duy trì trang chính tắc không phải AMP), hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Xóa đường liên kết rel="amphtml" từ trang chính tắc không phải AMP trong mã nguồn.
 2. Định cấu hình máy chủ của bạn để trả về phản hồi HTTP 301 Moved Permanently hoặc 302 Found cho trang AMP đã xóa.
 3. Định cấu hình lệnh chuyển hướng từ trang AMP đã xóa sang trang chính tắc không phải AMP.
 4. Ngoài Google Tìm kiếm, nếu bạn muốn xóa một trang AMP khỏi cả các nền tảng không phải của Google, hãy hoàn tất các bước dưới đây:
  1. Xóa trang AMP của bạn bằng cách định cấu hình máy chủ để gửi phản hồi HTTP 404 Not Found cho trang AMP đã xóa để trang không còn truy cập được nữa. Thao tác này giúp đảm bảo rằng Bộ nhớ đệm AMP của Google không phân phát nội dung cũ cho các nền tảng khác.
  2. Cập nhật Bộ nhớ đệm AMP của Google để đảm bảo rằng nội dung AMP của bạn bị xóa khỏi bộ nhớ đệm.
  3. Xác minh kết quả xóa trang AMP của bạn bằng cách tìm kiếm nội dung của bạn trên Google Tìm kiếm. Để xác minh kết quả xóa một số lượng lớn trang AMP, hãy sử dụng báo cáo trạng thái AMP trong Search Console. Chú ý xem có xu hướng giảm trên biểu đồ "trang AMP được lập chỉ mục" hay không.
  4. Nếu bạn muốn giữ lại các đường liên kết cố định, hãy định cấu hình máy chủ của bạn để gửi phản hồi HTTP 301 Redirect cho trang AMP đã xóa đến trang chính tắc không phải AMP.

Xóa các trang AMP và không phải AMP bằng CMS

Nhìn chung, các nhà cung cấp CMS xuất bản các trang AMP và không phải AMP cùng một lúc. Để xóa một trang, hãy hủy xuất bản hoặc xóa trang, thao tác này sẽ xóa cả phiên bản AMP và không phải AMP của trang đó.

Xóa một trang

Để xóa một trang và dừng xuất bản trang ở cả dạng AMP và không phải AMP, hãy sử dụng giao diện CMS. Hãy xem trang trợ giúp của nhà cung cấp CMS của bạn để biết chi tiết về cách dừng phân phát AMP:

Xóa tất cả các trang AMP

Một tùy chọn khác là vô hiệu hóa trang AMP trong CMS của bạn.

Để vô hiệu hóa trang AMP, hãy kiểm tra trang trợ giúp của nhà cung cấp CMS của bạn hoặc liên hệ với nhà cung cấp CMS. Nếu trang web của bạn được lưu trữ trên một miền CMS, CMS có thể chuyển hướng người dùng đến trang chính tắc không phải AMP sau khi trang AMP bị vô hiệu hóa. Nếu lệnh chuyển hướng không xảy ra, hãy liên hệ với nhà cung cấp CMS của bạn để được hỗ trợ.