Kiểm chứng

Nếu bạn có một trang web đánh giá các tuyên bố của người khác, bạn có thể bao gồm dữ liệu có cấu trúc ClaimReview trên trang web của bạn. Dữ liệu có cấu trúc ClaimReview cho phép kết quả Google Tìm kiếm hiển thị phiên bản tóm tắt của mục xác minh tính xác thực của bạn khi trang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm về tuyên bố đó.

Hướng dẫn này mô tả chi tiết cách triển khai dữ liệu có cấu trúc ClaimReview. Nếu không muốn thêm dữ liệu có cấu trúc theo cách thủ công, bạn có thể kiểm tra Công cụ đánh dấu Xác minh tính xác thực. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập phần Giới thiệu về Công cụ đánh dấu Xác minh tính xác thực.

Ví dụ

Thử tưởng tượng có một trang xác thực tuyên bố rằng trái đất dẹt. Sau đây là cách phép tìm kiếm về "thế giới dẹt" có thể hiển thị trong kết quả Google Tìm kiếm nếu trang cung cấp phần tử ClaimReview (xin lưu ý rằng thiết kế hình ảnh thực sự có thể thay đổi):

Xác thực tuyên bố riêng lẻ liên kết với một trang

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu có cấu trúc trên trang lưu trữ mục xác minh tính xác thực này:

Nguyên tắc

Bên cạnh chính sách chung áp dụng với tất cả vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, các nguyên tắc bổ sung này cũng áp dụng với các mục xác minh tính xác thực:

 • Để đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả tìm kiếm về mục xác minh tính xác thực, trang web của bạn phải có vài trang được đánh dấu bằng dữ liệu có cấu trúc ClaimReview.
 • Các mục xác minh tính xác thực liên quan đến bài báo có thể được hiển thị trong kết quả về Tin tức hoặc giao diện xem kết quả tìm kiếm tổng hợp; tất cả mục xác minh tính xác thực khác chỉ có thể xuất hiện trong giao diện xem kết quả tìm kiếm tổng hợp.
 • Xác thực thông tin về tin tức phải đáp ứng tiêu chí của Trung tâm xuất bản tin tức đối với xác thực thông tin.
 • Các xác thực thông tin không được bảo đảm sẽ hiển thị: việc bao gồm các phần tử xác thực thông tin trong kết quả Google Tìm kiếm được xác định bằng chương trình. Các phần tử xác thực thông tin được tính điểm dựa trên xếp hạng theo lập trình của trang web. Các trang web được đánh giá theo một quá trình tương tự như xếp hạng trang: nếu xếp hạng của trang web đủ cao, phần tử xác minh tính xác thực có thể được hiển thị trong kết quả tìm kiếm cùng với trang của bạn. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo chương trình, con người chỉ can thiệp khi thông tin phản hồi người dùng bị xem là vi phạm tiêu chí của Trung tâm xuất bản của Google Tin tức đối với mục xác minh tính xác thực, nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc hoặc khi nhà xuất bản (dù có phải là trang web tin tức hay không) không đáp ứng các tiêu chuẩn về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch, tính dễ đọc hoặc xuyên tạc về trang web như được nêu trong Nguyên tắc chung của Google Tin tức.
 • Một trang có thể lưu trữ nhiều phần tử ClaimReview, mỗi phần tử cho một tuyên bố riêng biệt.
 • Nếu nhiều người đánh giá khác nhau trên trang kiểm tra cùng một thông tin, thì bạn có thể bao gồm một phần tử ClaimReview riêng cho phân tích của mỗi người đánh giá. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập phần Đăng nhiều mục xác minh tính xác thực trên một trang.
 • Trang lưu trữ phần tử ClaimReview phải có ít nhất một đoạn tóm tắt ngắn về mục xác minh tính xác thực và kết quả đánh giá, nếu không phải là toàn bộ văn bản.
 • Bạn chỉ nên lưu trữ một ClaimReview cụ thể trên một trang của trang web của bạn. Không đăng một mục xác minh tính xác thực giống nhau trên nhiều trang, trừ khi chúng là biến thể của cùng một trang (ví dụ, bạn có thể đăng cùng một mục ClaimReview trên phiên bản dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn của trang).
 • Nếu trang web của bạn tổng hợp các bài viết xác minh tính xác thực, hãy đảm bảo rằng tất cả các bài viết phù hợp với các tiêu chí trên và bạn cung cấp một danh sách mở và có thể truy cập công khai về tất cả trang web xác minh tính xác thực mà bạn tổng hợp.

Đăng nhiều mục xác minh tính xác thực trên một trang

Nhiều phần tử ClaimReview trên một trang không cần phải về một tuyên bố giống nhau, nhưng tất cả chúng phải liên quan đến chủ đề chính của trang. Phần lớn trang web triển khai nhiều mục xác minh tính xác thực mỗi trang theo một trong hai cách:

 • Tạo một trang tóm tắt với nhiều mục xác minh tính xác thực tóm tắt, mỗi tóm tắt có một phần tử ClaimReview riêng. Đăng phiên bản đầy đủ của mỗi xác thực thông tin trên trang riêng của nó. Mỗi phần tử ClaimReview trên trang tóm tắt trỏ đến phiên bản toàn trang thay vì trang tóm tắt.
 • HOẶC
 • Tạo một trang riêng lẻ với nhiều đánh giá đầy đủ, mỗi đánh giá đi kèm với liên kết HTML. Mỗi phần tử ClaimReview trỏ đến summary_page.html#anchor đó.

Nếu một trang lưu trữ nhiều phần tử ClaimReview, thì Google Tìm kiếm có thể hiển thị tất cả các mục đó trong băng chuyền. Băng chuyền chỉ hiển thị trên thiết bị di động. Ví dụ:

Thư viện các tuyên bố được liên kết với một trang

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải cung cấp các loại dữ liệu có cấu trúc sau để triển khai mục xác minh tính xác thực:

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Nếu tổ chức của bạn quan tâm đến việc triển khai hoặc đang gặp vấn đề với ClaimReview, hãy gửi thông tin liên hệ của bạn ở đây và nhóm của chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

ClaimReview

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về ClaimReview tại schema.org/ClaimReview.

Thuộc tính bắt buộc
claimReviewed

Text

Tóm tắt ngắn về tuyên bố đang được đánh giá. Hãy cố duy trì độ dài ngắn hơn 75 ký tự để giảm tối đa xuống dòng khi hiển thị trên thiết bị di động.

reviewRating

Rating

Đánh giá về tuyên bố. Đối tượng này hỗ trợ cả đánh giá dạng số và dạng văn bản. Hiện tại giá trị văn bản là giá trị duy nhất được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Có thể có khác biệt nhỏ trong phương thức xếp hạng của các dự án xác minh tính xác thực khác nhau, đặc biệt là đối với các giá trị trung gian. Điều quan trọng là ghi lại các phương thức xếp hạng như vậy để làm rõ ý nghĩa của giá trị xếp hạng bằng số. Ở mức tối thiểu, bạn nên có một hệ thống xếp hạng tương quan giữa số và văn bản cho tất cả các mục xác minh tính xác thực có điểm số.

 • 1 = "Sai"
 • 2 = "Hầu như sai"
 • 3 = "Nửa đúng"
 • 4 = "Hầu như đúng"
 • 5 = "Đúng"

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Rating.

url

URL

Liên kết đến trang lưu trữ bài viết đầy đủ có mục xác minh tính xác thực. Nếu trang có nhiều phần tử ClaimReview, đảm bảo rằng mục xác minh tính xác thực có liên kết HTML, và thuộc tính này trỏ đến liên kết đó. Ví dụ: http://example.com/longreview.html hoặc http://example.com/summarypage.html#fact1

Tên miền của giá trị URL này phải giống với tên miền hoặc tên miền phụ của trang lưu trữ phần tử ClaimReview này. Các URL chuyển hướng hoặc rút ngắn (chẳng hạn như g.co/searchconsole) sẽ không dẫn đến địa chỉ chính xác và do đó không phù hợp trong trường hợp này.

Thuộc tính nên có
author

Organization

Nhà xuất bản của bài viết xác minh tính xác thực, không phải nhà xuất bản của tuyên bố. author phải là một tổ chức hoặc một người. author có ít nhất một trong các thuộc tính sau:

name Text

Tên của tổ chức xuất bản mục xác minh tính xác thực.

url

URL

URL của tổ chức xuất bản mục xác minh tính xác thực. Đây có thể là trang chủ, trang liên hệ hoặc các trang phù hợp khác.

datePublished

DateTime

Ngày xuất bản mục xác minh tính xác thực

itemReviewed

Claim

Đối tượng mô tả tuyên bố được đưa ra. Để biết thêm thông tin, hãy xem Claim.

Claim

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Claim tại schema.org/Claim.

Thuộc tính nên có
appearance

URL hoặc CreativeWork (Tác phẩm sáng tạo)

Liên kết đến hoặc mô tả nội tuyến về CreativeWork có chứa tuyên bố này.

author

Organization (Tổ chức) hoặc Person (Người)

Tác giả của tuyên bố, không phải tác giả của bài viết xác minh tính xác thực. Không bao gồm thuộc tính author nếu tuyên bố không có tác giả. Nếu bạn thêm author, hãy xác định các thuộc tính sau:

nameText, bắt buộc

Nhà xuất bản của tuyên bố. Nhà xuất bản này có thể là một người hoặc tổ chức.

sameAs URL, nên có

Cho biết bên đưa ra tuyên bố, bất kể bên đó là Person (Người) hay Organization (Tổ chức). Khi nhiều nhà xuất bản đưa thông tin về cùng một tuyên bố, thuộc tính appearance có thể được lặp lại. Khi nhiều bên đưa ra tuyên bố giống nhau về cơ bản, thuộc tính author có thể được lặp lại.

URL có thể là:

 • Trang chủ của tổ chức đưa ra tuyên bố.
 • URL chính xác cung cấp thông tin về bên đưa ra tuyên bố, chẳng hạn như trang Wikipedia của người hoặc tổ chức đó.
datePublished

DateTime

Ngày mà tuyên bố được đưa ra hoặc phổ biến rộng rãi (ví dụ, khi nó trở nên phổ biến trên mạng xã hội).

firstAppearance

URL hoặc CreativeWork (Tác phẩm sáng tạo)

Liên kết đến hoặc mô tả nội tuyến về CreativeWork có chứa tuyên bố này.

Rating

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Rating tại schema.org/Rating.

Thuộc tính bắt buộc
alternateName

Text

Xếp hạng độ chính xác được gán cho ClaimReview.reviewRating, dưới dạng từ hoặc cụm từ ngắn dễ đọc. Giá trị này được hiển thị trong xác thực thông tin trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: "Đúng" hoặc "Hầu như đúng".

Nếu sử dụng câu dài hơn, hãy đảm bảo rằng từ mở đầu của câu cho biết nghĩa, phòng trường hợp câu bị cắt để vừa với giao diện hiển thị. Ví dụ: "Hầu như đúng trong các trường hợp cụ thể, mặc dù tuyên bố nói chung có phần gây nhầm lẫn"

Thuộc tính nên có
bestRating

Number (Số)

Đối với xếp hạng dạng số, giá trị cao nhất có thể trong thang từ kém nhất đến tốt nhất. Phải lớn hơn worstRating. Phải có thể đánh giá được dưới dạng số. Ví dụ: 4

name

Text

Giống như alternateName và được sử dụng khi alternateName không được cung cấp, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định alternateName thay vì name.

ratingValue

Number (Số)

Xếp hạng bằng số của tuyên bố này, trong phạm vi từ worstRatingbestRating. Giá trị số nguyên được khuyến khích nhưng không bắt buộc. Con số này càng gần bestRating thì độ chính xác của tuyên bố này càng cao; giá trị này gần hơn với worstRating nghĩa là độ chính xác sẽ giảm. Xếp hạng bằng số phải có thể đánh giá được dưới dạng số. Ví dụ: 4

worstRating

Number (Số)

Đối với xếp hạng dạng số, giá trị kém nhất có thể trong thang từ kém nhất đến tốt nhất. Phải nhỏ hơn bestRating. Phải có thể đánh giá được dưới dạng số. Phải có giá trị tối thiểu là 1. Ví dụ: 1

Gửi phản hồi về...