Xác thực thông tin

Tổng quan

Nếu bạn có một trang web đánh giá các tuyên bố của người khác, bạn có thể bao gồm phần tử dữ liệu có cấu trúc ClaimReview trên trang web của bạn. Phần tử này cho phép kết quả Google Tìm kiếm hiển thị phiên bản tóm tắt của xác thực thông tin của bạn khi trang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm về tuyên bố đó.

Ví dụ

Thử tưởng tượng có một trang xác thực tuyên bố rằng trái đất dẹt. Sau đây là cách phép tìm kiếm về "thế giới dẹt" có thể hiển thị trong kết quả Google Tìm kiếm nếu trang cung cấp phần tử ClaimReview (lưu ý rằng thiết kế hình ảnh thực sự có thể thay đổi):

Xác thực tuyên bố riêng lẻ được liên kết với một trang

Xem dữ liệu có cấu trúc có thể hiển thị như thế nào trên trang xác thực thông tin này:

Nguyên tắc

Bên cạnh chính sách chung áp dụng với tất cả đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, các nguyên tắc bổ sung này cũng áp dụng với xác thực thông tin:

 • Các xác thực thông tin liên quan đến bài báo có thể được hiển thị trong kết quả về Tin tức hoặc giao diện xem kết quả tìm kiếm tổng hợp; tất cả xác thực thông tin khác chỉ có thể xuất hiện trong giao diện xem kết quả tìm kiếm tổng hợp.
 • Xác thực thông tin về tin tức phải đáp ứng tiêu chí của Trung tâm xuất bản tin tức đối với xác thực thông tin.
 • Các xác thực thông tin không được bảo đảm sẽ hiển thị: việc bao gồm các phần tử xác thực thông tin trong kết quả Google Tìm kiếm được xác định bằng chương trình. Các phần tử xác thực thông tin được tính điểm dựa trên xếp hạng theo lập trình của trang web. Các trang web được đánh giá theo một quá trình tương tự như xếp hạng trang: nếu xếp hạng của trang web đủ cao, phần tử xác thực thông tin có thể được hiển thị trong kết quả tìm kiếm cùng với trang của bạn. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo chương trình, con người chỉ can thiệp khi phản hồi người dùng được gửi là vi phạm tiêu chí của Trung tâm xuất bản của Google Tin tức đối với xác thực thông tin. nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc hoặc khi nhà xuất bản (dù có phải là trang web tin tức hay không) không đáp ứng các tiêu chuẩn về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch, tính dễ đọc hoặc xuyên tạc về trang web như được nêu trong Nguyên tắc chung của Google Tin tức.
 • Một trang có thể lưu trữ nhiều phần tử ClaimReview, mỗi phần tử cho một tuyên bố riêng biệt (xem bên dưới).
 • Nếu nhiều người đánh giá khác nhau trên trang kiểm tra cùng một thông tin, bạn có thể bao gồm một phần tử ClaimReview riêng cho phân tích của mỗi người đánh giá (xem bên dưới).
 • Trang lưu trữ phần tử ClaimReview phải có ít nhất một đoạn tóm tắt ngắn về xác thực thông tin và kết quả đánh gia, nếu không phải là toàn bộ văn bản.
 • Bạn chỉ nên lưu trữ một ClaimReview cụ thể trên một trang của trang web của bạn. Không lặp lại cùng một xác thực thông tin trên nhiều trang, trừ khi chúng là biến thể của cùng một trang (ví dụ, bạn có thể đăng cùng một ClaimReview trên phiên bản dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn của trang).

Đăng nhiều xác thực thông tin trên một trang

Nhiều phần tử ClaimReview trên một trang không cần phải về một tuyên bố giống nhau, nhưng tất cả chúng phải liên quan đến chủ đề chính của trang.

Phần lớn trang web triển khai nhiều xác thực thông tin mỗi trang theo một trong hai cách:

 • Tạo một trang tóm tắt với nhiều xác thực thông tin tóm tắt, mỗi tóm tắt có một phần tử ClaimReview riêng. Đăng phiên bản đầy đủ của mỗi xác thực thông tin trên trang riêng của nó. Mỗi phần tử ClaimReview trên trang tóm tắt trỏ đến phiên bản toàn trang thay vì trang tóm tắt.
 • HOẶC
 • Tạo một trang riêng lẻ với nhiều đánh giá đầy đủ, mỗi đánh giá đi kèm với liên kết HTML. Mỗi phần tử ClaimReview trỏ đến summary_page.html#anchor đó.

Chỉ trên thiết bị di động, nếu một trang lưu trữ nhiều phần tử ClaimReview, tất cả các mục sẽ được hiển thị trong băng chuyền kết quả như sau:

Thư viện các tuyên bố được liên kết với một trang

Định nghĩa loại

Các loại dữ liệu có cấu trúc sau là bắt buộc để triển khai xác thực thông tin.

ClaimReview

ClaimReview được xác định bởi Schema.org, tại đó bạn có thể tìm danh sách đầy đủ của tất cả thuộc tính được hỗ trợ. Bảng sau cho biết các thuộc tính bắt buộc tối thiểu để một ClaimReview đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Thuộc tính Mô tả
@type

Text, Bắt buộc

Phải là "ClaimReview".

datePublished

DateTime, Bắt buộc

Ngày mà xác thực thông tin được xuất bản

url

URL, Bắt buộc

Liên kết đến trang lưu trữ bài viết đầy đủ của xác thực thông tin. Nếu trang có nhiều phần tử ClaimReview, đảm bảo rằng xác thực thông tin có liên kết HTML, và thuộc tính này trỏ đến liên kết đó. Ví dụ: longreview.html hoặc summarypage.html#fact1

itemReviewed

CreativeWork, Bắt buộc

Đối tượng mô tả tuyên bố được đưa ra. Được mô tả bên dưới.

claimReviewed

Text, Bắt buộc

Tóm tắt ngắn về tuyên bố đang được đánh giá. Cố duy trì độ dài ít hơn 75 ký tự để giảm tối đa xuống dòng khi được hiển thị trên thiết bị di động.

author

Organization, Bắt buộc

Nhà xuất bản của bài viết xác thực thông tin, không phải nhà xuất bản của tuyên bố. Phải là tổ chức, không phải cá nhân. Phải có ít nhất một trong các thuộc tính sau:

 • name [Text, Organization hoặc Person] Tên tác giả của xác thực thông tin.
 • url [URL, chỉ Organization] URL của tác giả của xác thực thông tin. Đây có thể là trang chủ, trang liên hệ hoặc các trang phù hợp khác.
reviewRating

Rating, Bắt buộc

Đánh giá về tuyên bố. Đối tượng này hỗ trợ cả đánh giá dạng số và dạng văn bản. Hiện tại giá trị văn bản là giá trị duy nhất được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Giá trị số không được hiển thị, nhưng được sử dụng để đánh giá độ nhất quán của các xác thực thông tin trên các nguồn khác nhau; vì thế việc có giá trị số có thể làm tăng khả năng xác thực thông tin của bạn được hiển thị.

Cố thiết kế hệ thống xếp hạng tương quan giữa số và văn bản nhất quán cho tất cả xác thực thông tin của bạn. Ví dụ:

 • -1 = "Khó phân loại"
 • 1 = "Sai"
 • 2 = "Hầu như sai"
 • 3 = "Nửa đúng"
 • 4 = "Hầu như đúng"
 • 5 = "Đúng"

Nếu bạn không thể gán giá trị dạng số cho xác thực thông tin của mình, hãy chỉ định -1 cho tất cả [bestRating, worstRatingratingValue] và gán giá trị có ý nghĩa cho alternateName (ví dụ, "Đúng" hoặc "Hầu như đúng").

Xem chi tiết về Xếp hạng đối tượng bên dưới

CreativeWork

CreativeWork được sử dụng bởi đối tượng ClaimReview. Nó được xác định bởi Schema.org, tại đó bạn có thể tìm danh sách đầy đủ của tất cả thuộc tính được hỗ trợ. Bảng sau cho biết các thuộc tính bắt buộc tối thiểu để một xác thực thông tin đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Thuộc tính Mô tả
@type

Text, Bắt buộc

Phải là "CreativeWork".

author

Organization hoặc Person, Bắt buộc

Tác giả của tuyên bố, không phải tác giả của xác thực thông tin. Phải xác định thuộc tính sau:

 • name [Text, Organization hoặc Person] Tác giả của tuyên bố.
datePublished

DateTime, Tùy chọn

Ngày mà tuyên bố được đưa ra hoặc phổ biến rộng rãi (ví dụ, khi nó trở nên phổ biến trên mạng xã hội).

Xếp hạng

Rating được sử dụng bởi đối tượng ClaimReview. Nó được xác định bởi Schema.org, tại đó bạn có thể tìm danh sách đầy đủ của tất cả thuộc tính được hỗ trợ. Bảng sau cho biết các thuộc tính bắt buộc tối thiểu để một xác thực thông tin đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Thuộc tính Mô tả
@type

Text, Bắt buộc

Phải là "Rating."

ratingValue

Number , Bắt buộc (Sử dụng -1 nếu bạn không thể gán giá trị bằng số)

Xếp hạng bằng số của tuyên bố này, trong phạm vi từ worstRatingbestRating. Không được hiển thị, nhưng được sử dụng để đánh giá độ tin cậy của xác thực thông tin này trên nhiều trang. Giá trị số nguyên được khuyến khích nhưng không bắt buộc. Con số này càng gần bestRating thì tuyên bố càng đúng; giá trị này càng gần worstRating, tuyên bố càng sai. Phải có thể đánh giá được dưới dạng số. Ví dụ: 4

bestRating

Number, Bắt buộc (Sử dụng -1 nếu bạn không thể gán giá trị bằng số)

Đối với xếp hạng dạng số, giá trị cao nhất có thể trong thang từ kém nhất đến tốt nhất. Phải lớn hơn worstRating. Phải có thể đánh giá được dưới dạng số. Ví dụ: 4

worstRating

Number, giá trị tối thiểu 1, Bắt buộc (Sử dụng -1 nếu nếu bạn không thể gán giá trị bằng số)

Đối với xếp hạng dạng số, giá trị kém nhất có thể trong thang từ kém nhất đến tốt nhất. Phải nhỏ hơn bestRating. Phải có thể đánh giá được dưới dạng số. Ví dụ: 1

alternateName

Text, Khuyến nghị

Xếp hạng độ chính xác được gán cho ClaimReview.reviewRating, dưới dạng từ hoặc cụm từ ngắn dễ đọc. Giá trị này được hiển thị trong xác thực thông tin trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: "Đúng" hoặc "Hầu như đúng".

Nếu sử dụng câu dài hơn, hãy đảm bảo rằng từ mở đầu của câu cho biết nghĩa, phòng trường hợp câu bị cắt để vừa với giao diện hiển thị. Ví dụ: "Hầu như đúng trong các trường hợp cụ thể, mặc dù tuyên bố nói chung có phần gây nhầm lẫn"

name

Text, Tùy chọn; sử dụng alternateName để thay thế

Giống như alternateName và được sử dụng khi alternateName không được cung cấp, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định alternateName thay vì name.

Gửi phản hồi về...