Nghề nghiệp

Dữ liệu có cấu trúc Occupation cho phép các nhà cung cấp dữ liệu ước tính tiền lương xác định phạm vi tiền lương và mức lương trung bình theo khu vực cho các loại công việc, chi tiết về nghề nghiệp như phúc lợi hay yêu cầu về bằng cấp và học vấn điển hình và tổng hợp chúng theo các yếu tố như mức độ kinh nghiệm hoặc tổ chức tuyển dụng.

Sử dụng các loại schema.org và các tiện ích của Google dưới đây để xác định dữ liệu ước tính tiền lương và các thông tin khác về nghề nghiệp.

Ví dụ

Ví dụ JSON-LD dưới đây thể hiện một Occupation đơn giản với dữ liệu ước tính tiền lương trong Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

Ví dụ JSON-LD dưới đây thể hiện một ví dụ phức tạp hơn về OccupationAggregationByEmployer với dữ liệu ước tính tiền lương trong Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo nguyên tắc về chất lượngnguyên tắc về kỹ thuật chung đối với dữ liệu có cấu trúc. Ngoài ra, các nguyên tắc sau áp dụng cho dữ liệu có cấu trúc Occupation:

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Dữ liệu có cấu trúc Occupation là dữ liệu độc lập. Nó không cần phải được liên kết với bất kỳ dữ liệu có cấu trúc nào khác mà bạn cung cấp cho Google.
 • Chỉ thêm một Occupation, OccupationAggregation, hoặc OccupationAggregationByEmployer duy nhất vào trang web. Không thêm nhiều hơn một định nghĩa loại kiểu này trên mỗi trang.
 • Đảm bảo dữ liệu có cấu trúc của bạn nhất quán với những gì bạn trình bày trên trang. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Bạn chỉ hiển thị mức lương trung vị trên trang của mình cho người dùng và dữ liệu có cấu trúc của bạn chỉ bao gồm các giá trị đó.
  • Bạn làm tròn mức lương hàng năm của bạn thành bội số gần nhất của 5.000 trên trang của bạn và bạn cung cấp mức độ chi tiết tương tự đối với dữ liệu có cấu trúc.
 • Hầu hết các thuộc tính chỉ được xuất hiện một lần trong định nghĩa, trừ khi được chỉ định khác.
 • Đối với các nghề nghiệp có đặc điểm khác nhau tùy theo vị trí (ví dụ, phạm vi tiền lương ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có thể khác với vùng Trung Tây), hãy tạo các trang web riêng, mỗi trang có định nghĩa Occupation riêng chỉ định một occupationLocation khác.
 • Không thêm dữ liệu có cấu trúc ước tính tiền lương vào các trang danh sách (các trang hiển thị danh sách nghề nghiệp).
 • Khi các trang của bạn thay đổi, hãy cập nhật sơ đồ trang web của bạn hàng ngày.

Nguyên tắc về nội dung

 • Tạo nhóm cho chức danh nghề nghiệp tương tự nhau khi tất cả các công việc có phạm vi tiền lương và mô tả tương tự nhau. Chức danh nghề nghiệp cần phải cụ thể, nhưng không cụ thể đến mức trở thành khó hiểu. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Đừng tạo nhóm quá rộng:

   Không nên: "Bác sĩ lâm sàng, tư vấn và nhà tâm lý học"

   Nên: "Giáo viên tư vấn trường học", "Bác sĩ tâm lý lâm sàng", "Bác sĩ trị liệu lâm sàng", "Tiến sĩ tâm lý học"

  • Đừng tạo nhóm quá cụ thể:

   Không nên: "Điều dưỡng chăm sóc tại nhà có chứng chỉ" và "Điều dưỡng có chứng chỉ (RN)" và "RN - Điều dưỡng có chứng chỉ - Chăm sóc sức khỏe tại nhà - Điều dưỡng lưu động"

   Nên: "Điều dưỡng có chứng chỉ"

Định nghĩa loại dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các loại dữ liệu có cấu trúc liên quan đến ước tính tiền lương.

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để dữ liệu có cấu trúc của bạn đủ điều kiện hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Bất kỳ Occupation nào thiếu các trường bắt buộc sẽ đều không được xem xét cho kết quả Tìm kiếm nâng cao. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính được đề xuất để thêm thông tin vào đánh dấu của bạn, điều này có thể mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Bạn có thể sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của Google để xác thực đánh dấu của bạn.

Nghề nghiệp

Loại Occupation xác định thông tin về việc làm, chẳng hạn như mức lương ước tính, kỹ năng cần thiết và trách nhiệm. Định nghĩa đầy đủ của Occupation có sẵn trên schema.org/Occupation.

Thuộc tính
@context

Bắt buộc

Đặt @context thành "http://schema.org/". Ví dụ:

"@context": "http://schema.org/"
@type

Bắt buộc

Đặt @type thành "Occupation". Ví dụ:

"@type": "Occupation"
description

Text, Được đề xuất

Mô tả nghề nghiệp.

description phải bao gồm thông tin đầy đủ về công việc, bao gồm trách nhiệm, yêu cầu về bằng cấp, kỹ năng, giờ làm việc, học vấn và kinh nghiệm.

Nguyên tắc bổ sung:

 • Bao gồm description trên tất cả các trang chi tiết mà người dùng có thể truy cập, không chỉ trên trang cấp cao nhất.
 • description phải xác định một nghề nghiệp duy nhất và cung cấp thông tin mô tả cụ thể về những gì nghề nghiệp đòi hỏi.

  Không nên: “Thực tập sinh - Thực tập sinh là hình thức đào tạo nghề cho nhân viên văn phòng và các ngành chuyên môn”.

  Nên: “Thực tập sinh phân tích dữ liệu - Thực tập sinh làm việc với nhà phân tích dữ liệu. Nhà phân tích dữ liệu trích xuất thông tin chi tiết từ dữ liệu để giúp đưa ra quyết định dựa theo dữ liệu”.

 • description không được giống với name.
 • Không bao gồm tổ chức tuyển dụng trong description. Thay vào đó, hãy sử dụng hiringOrganization.
estimatedSalary

Mảng MonetaryAmountDistribution, Bắt buộc

Mức lương ước tính cho nghề nghiệp này trong occupationLocation cho trước. Bạn nên chỉ định phạm vi tiền lương hoặc ước tính tiền lương dựa trên xếp hạng nhóm phần trăm.

Ví dụ dưới đây thể hiện phạm vi tiền lương ước tính:

"estimatedSalary": [{
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "name": "base",
 "currency": "USD",
 "unitText": "YEAR",
 "minValue": "100000", // Inherited from QuantitativeValue
 "maxValue": "150000", // Inherited from QuantitativeValue
 "median": "124900" // Inherited from QuantitativeValueDistribution
}]

Để tính toán tiền lương cơ sở, tiền thưởng và các hình thức đền bù bằng tiền khác, hãy xác định nhiều mức lương trong mảng estimatedSalary. Bạn phải chỉ định mức lương cơ sở. Các loại đền bù khác có thể có hoặc không. Ví dụ:

"estimatedSalary": [
 {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "base",
  "currency": "USD",
  "unitText": "YEAR",
  "minValue": "100000",
  "maxValue": "150000",
  "median": "124900"
 }, {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "bonus",
  "currency": "USD",
  "unitText": "YEAR",
  "minValue": "0",
  "maxValue": "34500",
  "median": "4450"
 }
]
mainEntityOfPage

WebPage, Được đề xuất

Ngày đưa ra thông tin tiền lương ước tính. Trường lastReviewedđịnh dạng ISO 8601; ví dụ:

"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}
name

Text, Bắt buộc

Chức danh nghề nghiệp. Trường này cho phép văn bản dạng tự do. Ví dụ: "Kỹ sư phần mềm".

Các phương pháp hay nhất

 • Trường này chỉ nên điền chức danh nghề nghiệp.
 • Không bao gồm mã công việc, địa chỉ, ngày tháng, tiền lương hoặc tên công ty trong trường name.

  Không nên: Ứng tuyển ngay cho công việc CNTT - người nói tiếng PHÁP ở Bucharest

  Nên: Chuyên gia thị trường, người nói tiếng Pháp

 • Cung cấp tiêu đề ngắn gọn, dễ đọc.
 • Không lạm dụng các ký tự đặc biệt như "!" và "*". Việc lạm dụng các ký tự đặc biệt có thể khiến đánh dấu của bạn bị coi là Đánh dấu có cấu trúc spam. Chấp nhận các số và ký tự như "/" và "-".

  Không nên: ***KHO HÀNG ĐANG TUYỂN DỤNG!! LÁI XE BUÝT!! ***

  Nên: Nhân viên giao và nhận hàng

occupationLocation

Mảng City, State hoặc Country, Được đề xuất

Nơi thông tin mô tả nghề nghiệp này được áp dụng. Bạn có thể xác định địa điểm ở cấp độ thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia. Ví dụ:

"occupationLocation": [
 {
  "@type": "City", // Maximum level of granularity
  "name": "Mountain View"
 }
]

Địa điểm không nên cụ thể hơn cấp độ thành phố.

Giá trị của occupationLocation là địa điểm thực tế của nghề nghiệp, không phải là địa điểm mà danh sách ước tính tiền lương được tạo.

Nếu một loại Occupation có nhiều địa điểm, hãy chỉ định các địa điểm trong mảng occupationLocation, như ví dụ dưới đây thể hiện:

"occupationLocation": [
 {
  "@type": "State",
  "name": "Oregon"
 }, {
  "@type": "State",
  "name": "Washington"
 }
]

Các dữ liệu như phạm vi tiền lương, yêu cầu về học vấn và bằng cấp cho nghề nghiệp thường thay đổi dựa theo vị trí. Để thể hiện điều này, hãy xác định nhiều trang, mỗi trang có định nghĩa Occupation riêng và một occupationLocation khác.

MonetaryAmountDistribution

Loại MonetaryAmountDistribution là phân phối thống kê của số tiền. Sử dụng MonetaryAmountDistribution để xác định phân phối thống kê của tiền lương, tiền thưởng và các dữ liệu đền bù bằng tiền khác cho định nghĩa Occupation.

Định nghĩa đầy đủ của MonetaryAmountDistribution có sẵn tại schema.org/MonetaryAmountDistribution. Ngoài các thuộc tính được liệt kê bên dưới, loại này thừa hưởng tất cả các thuộc tính của loại QuantitativeValueDistribution.

Thuộc tính
@type

Bắt buộc

Đặt @type thành "MonetaryAmountDistribution".

currency

Text, Được đề xuất

Mã đơn vị tiền tệ gồm 3 chữ cái theo ISO 4217 cho giá trị. Ví dụ: "USD" hoặc "CAD".

name

Text, Bắt buộc

Loại giá trị. Bạn phải chỉ định mức lương cơ sở. Các loại đền bù khác có thể có hoặc không. Ví dụ: "Cơ sở", "Tiền thưởng", "Tiền hoa hồng".

QuantitativeValueDistribution

Loại QuantitativeValueDistribution là phân phối thống kê của các giá trị.

Sử dụng MonetaryAmountDistribution để xác định phân phối thống kê dữ liệu có cấu trúc Occupation.

Ngoài các thuộc tính được liệt kê bên dưới, loại này thừa hưởng tất cả các thuộc tính của loại schema.org QuantitativeValue. Định nghĩa đầy đủ của QuantitativeValueDistribution có sẵn tại schema.org/QuantitativeValueDistribution.

Thuộc tính
@type

Bắt buộc

Đặt @type thành "QuantitativeValueDistribution".

median

Number, Được đề xuất

Giá trị trung vị (hoặc "ở giữa"). Ví dụ, một nửa số mức lương của nghề nghiệp bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

percentile10

Number, Được đề xuất

Giá trị của nhóm 10 phần trăm. Ví dụ, có 10% mức lương của nghề nghiệp bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

percentile25

Number, Được đề xuất

Giá trị của nhóm 25 phần trăm. Ví dụ, có 25% mức lương của nghề nghiệp bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

percentile75

Number, Được đề xuất

Giá trị của nhóm 75 phần trăm. Ví dụ, có 75% mức lương của nghề nghiệp bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

percentile90

Number, Được đề xuất

Giá trị của nhóm 90 phần trăm. Ví dụ, có 90% mức lương của nghề nghiệp bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

unitText

Text, Bắt buộc

Tần suất của giá trị được chỉ định. Các giá trị điển hình cho unitText là:

 • "DAY"
 • "HOUR"
 • "MONTH"
 • "WEEK"
 • "YEAR"

OccupationAggregation

Loại OccupationAggregation là một tiện ích của Occupation cung cấp dữ liệu như một bộ sưu tập công việc đặc biệt. Ví dụ: bạn có thể chỉ định phúc lợi và số năm kinh nghiệm tối thiểu cần thiết cho công việc khi chúng được tổng hợp bằng loại này. Đây là một tiện ích schema.org mới do Google đề xuất.

oài các thuộc tính được liệt kê bên dưới, loại này thừa kế tất cả các thuộc tính của loại Occupation.

Thuộc tính
@context

Bắt buộc

Đặt @context thành "http://schema.googleapis.com/".

@type

Bắt buộc

Đặt @type thành "OccupationAggregation".

sampleSize

Number, Được đề xuất

Số lượng điểm dữ liệu đóng góp vào dữ liệu tiền lương tổng hợp. Ví dụ:

"sampleSize": 42
yearsExperienceMax

Number, Được đề xuất

Số năm kinh nghiệm tối đa được chấp nhận cho nghề nghiệp này. Ví dụ: vị trí cấp thấp có thể chỉ định tối đa 5 năm kinh nghiệm, như ví dụ dưới đây thể hiện:

"yearsExperienceMax": 5
yearsExperienceMin

Number, Được đề xuất

Số năm kinh nghiệm tối thiểu cần thiết cho nghề nghiệp này. Ví dụ: vị trí cấp cao có thể yêu cầu ít nhất 10 năm kinh nghiệm, như ví dụ dưới đây thể hiện:

"yearsExperienceMin": 10

OccupationAggregationByEmployer

Loại OccupationAggregationByEmployer là tiện ích của OccupationAggregation cung cấp dữ liệu liên quan đến công việc được phân nhóm theo nhà tuyển dụng. Ví dụ: bạn có thể chỉ định ngành nghề và tổ chức tuyển dụng cho một nhóm nghề nghiệp khi chúng được tổng hợp theo nhà tuyển dụng. Đây là một tiện ích schema.org mới do Google đề xuất.

Ngoài các thuộc tính được liệt kê bên dưới, loại này thừa hưởng tất cả các thuộc tính của các loại OccupationOccupationAggregation.

Thuộc tính
@context

Bắt buộc

Đặt @context thành "http://schema.googleapis.com/".

@type

Bắt buộc

Đặt @type thành "OccupationAggregationByEmployer".

hiringOrganization

Organization, Bắt buộc

Tổ chức đề nghị một vị trí trong ngành nghề này. Đặt @context thành "http://schema.org/". hiringOrganization phải là tên của công ty (ví dụ: “Starbucks, Inc”) và không phải là địa chỉ cụ thể của địa điểm đang tuyển dụng (ví dụ: “Starbucks trên Main Street”). Ví dụ:

"hiringOrganization": {
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "Organization",
 "name": "Google, Inc."
}

Gửi phản hồi về...