Occupation (Nghề nghiệp)

Dữ liệu có cấu trúc Occupation cho phép các nhà cung cấp dữ liệu ước tính tiền lương xác định phạm vi tiền lương và mức lương trung bình theo khu vực cho các loại công việc, chi tiết về nghề nghiệp như phúc lợi hay yêu cầu về bằng cấp và học vấn điển hình và tổng hợp chúng theo các yếu tố như mức độ kinh nghiệm hoặc tổ chức tuyển dụng.

Dữ liệu có cấu trúc Occupation có thể xuất hiện trong trải nghiệm công việc trên Google Tìm kiếm và dưới dạng kết quả nhiều định dạng về mức lương ước tính cho một nghề nghiệp nhất định.

Thông tin nghề nghiệp trong trải nghiệm công việc trên Google Tìm kiếm

Hãy sử dụng các loại schema.org và các phần mở rộng dưới đây của Google để xác định dữ liệu mức lương ước tính và các thông tin khác về nghề nghiệp.

Ví dụ

Ví dụ bằng JSON-LD dưới đây thể hiện một mục Occupation đơn giản chứa dữ liệu về mức lương ước tính:

Ví dụ bằng JSON-LD dưới đây thể hiện một ví dụ phức tạp hơn về mục OccupationAggregationByEmployer chứa dữ liệu về mức lương ước tính:

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo nguyên tắc về chất lượngnguyên tắc về kỹ thuật chung đối với dữ liệu có cấu trúc. Ngoài ra, các nguyên tắc sau cũng áp dụng cho dữ liệu có cấu trúc Occupation:

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Dữ liệu có cấu trúc Occupation là dữ liệu độc lập. Dữ liệu này không cần phải được liên kết với bất kỳ dữ liệu có cấu trúc nào khác mà bạn cung cấp cho Google.
 • Bạn chỉ cần thêm một Occupation, OccupationAggregation hoặc OccupationAggregationByEmployer duy nhất vào một trang web. Bạn không nên thêm nhiều định nghĩa thuộc loại này trên mỗi trang.
 • Đảm bảo dữ liệu có cấu trúc của bạn thống nhất với nội dung bạn trình bày trên trang. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Bạn chỉ hiển thị mức lương trung bình trên trang của mình cho người dùng và dữ liệu có cấu trúc của bạn chỉ bao gồm các giá trị đó.
  • Bạn làm tròn mức lương hàng năm của bạn thành bội số gần nhất của 5.000 trên trang của bạn và bạn cung cấp con số chi tiết tương tự trong dữ liệu có cấu trúc.
 • Hầu hết các thuộc tính chỉ nên xuất hiện một lần trong định nghĩa, trừ khi có quy định khác.
 • Đối với các nghề nghiệp có đặc điểm khác nhau tùy theo vị trí (ví dụ, phạm vi tiền lương ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có thể khác với vùng Trung Tây), hãy tạo các trang web riêng sao cho mỗi trang có định nghĩa Occupation riêng chỉ định một occupationLocation khác nhau.
 • Không thêm dữ liệu có cấu trúc mức lương ước tính vào các trang danh sách (các trang hiển thị danh sách nghề nghiệp).
 • Khi các trang của bạn thay đổi, hãy cập nhật sơ đồ trang web của bạn hàng ngày.

Nguyên tắc về nội dung

 • Tạo nhóm cho các chức danh nghề nghiệp tương tự nhau khi tất cả các công việc đều có phạm vi tiền lương và nội dung mô tả tương tự nhau. Chức danh nghề nghiệp cần phải cụ thể, nhưng không nên cụ thể đến mức khó hiểu. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Đừng tạo nhóm quá rộng:

   Không nên: "Bác sĩ lâm sàng, tư vấn và nhà tâm lý học"

   Nên: "Giáo viên tư vấn trường học", "Bác sĩ tâm lý lâm sàng", "Bác sĩ trị liệu lâm sàng", "Tiến sĩ tâm lý học"

  • Đừng tạo nhóm quá cụ thể:

   Không nên: "Điều dưỡng chăm sóc tại nhà có chứng chỉ" và "Điều dưỡng có chứng chỉ (RN)" và "RN - Điều dưỡng có chứng chỉ - Chăm sóc sức khỏe tại nhà - Điều dưỡng lưu động"

   Nên: "Điều dưỡng có chứng chỉ"

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các loại dữ liệu có cấu trúc liên quan đến ước tính tiền lương.

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị trong kết quả tìm kiếm nâng cao. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Bạn có thể sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của Google để xác thực thẻ đánh dấu của mình.

Occupation (Nghề nghiệp)

Loại Occupation xác định thông tin về một công việc, chẳng hạn như mức lương ước tính, kỹ năng cần thiết và trách nhiệm. Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Occupation tại schema.org/Occupation.

Thuộc tính bắt buộc
estimatedSalary

Mảng MonetaryAmountDistribution

Mức lương ước tính cho nghề nghiệp này tại occupationLocation đã cho. Bạn nên chỉ định phạm vi tiền lương hoặc mức lương ước tính dựa trên thứ hạng theo tỷ lệ phần trăm.

Để tính toán tiền lương cơ sở, tiền thưởng và các hình thức trả công bằng tiền khác, hãy xác định nhiều mức lương trong mảng estimatedSalary. Bạn phải chỉ định mức lương cơ sở. Thuộc tính chỉ định các hình thức trả công khác là không bắt buộc.

name

Text

Chức danh nghề nghiệp. Có thể sử dụng văn bản dạng tự do cho thuộc tính này. Ví dụ: "Kỹ sư phần mềm".

Các phương pháp hay nhất

 • Bạn chỉ nên điền chức danh nghề nghiệp vào thuộc tính này.
 • Không đưa mã công việc, địa chỉ, ngày tháng, tiền lương hoặc tên công ty vào thuộc tính name.

  Không nên: Ứng tuyển ngay cho công việc CNTT – người biết tiếng PHÁP ở Bucharest

  Nên: Chuyên gia thị trường biết tiếng Pháp

 • Cung cấp tiêu đề ngắn gọn, dễ đọc.
 • Đừng lạm dụng các ký tự đặc biệt như "!" và "*". Việc lạm dụng các ký tự đặc biệt có thể khiến thẻ đánh dấu của bạn bị coi là Thẻ đánh dấu có cấu trúc mang tính vi phạm. Các số và ký tự như "/" và "-" được chấp nhận.

  Không được đề xuất: ***KHO HÀNG ĐANG TUYỂN DỤNG!! LÁI XE BUÝT!! ***

  Nên: Nhân viên giao và nhận hàng

occupationLocation

Mảng City, State hoặc Country

Địa điểm mà thông tin mô tả nghề nghiệp này được áp dụng. Xác định địa điểm ở cấp thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia trong một trường Name nếu bạn chỉ định thông tin này cho một địa điểm.

Các phương pháp hay nhất

 • Địa điểm không nên cụ thể hơn cấp thành phố.
 • Có thể sử dụng tên khu vực cho thuộc tính State nếu không có danh sách tiểu bang cho quốc gia của bạn.
 • Giá trị của occupationLocation là địa điểm thực tế của nghề nghiệp, không phải là địa điểm mà danh sách mức lương ước tính được tạo.
 • Nếu một loại Occupation có nhiều địa điểm, hãy chỉ định các địa điểm trong mảng occupationLocation, như trong ví dụ dưới đây:
 • Các dữ liệu như phạm vi tiền lương, yêu cầu về học vấn và bằng cấp cho nghề nghiệp thường thay đổi theo địa điểm. Để thể hiện điều này, hãy xác định nhiều trang sao mỗi trang có định nghĩa Occupation riêng và một occupationLocation khác biệt.
Thuộc tính nên có
description

Text

Nội dung mô tả về nghề nghiệp.

description phải bao gồm thông tin đầy đủ về công việc, bao gồm trách nhiệm, bằng cấp, kỹ năng, giờ làm việc, yêu cầu về trình độ học vấn và các yêu cầu về kinh nghiệm.

Nguyên tắc bổ sung:

 • Bên cạnh trang cấp cao nhất, hãy đưa description vào tất cả các trang chi tiết mà người dùng có thể truy cập.
 • description phải xác định một nghề nghiệp duy nhất và cung cấp thông tin mô tả cụ thể về những gì nghề nghiệp này yêu cầu.

  Không nên: “Thực tập sinh – Thực tập sinh là hình thức đào tạo nghề cho nhân viên văn phòng và các ngành chuyên môn”.

  Nên: “Thực tập sinh phân tích dữ liệu - Thực tập sinh làm việc với nhà phân tích dữ liệu. Nhà phân tích dữ liệu trích xuất thông tin chi tiết từ dữ liệu để giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu”.

 • description không được giống với name.
 • Không đưa thông tin về tổ chức tuyển dụng vào description. Thay vào đó, hãy sử dụng hiringOrganization.
mainEntityOfPage

WebPage

Ngày đưa ra thông tin mức lương ước tính. Thuộc tính lastReviewedđịnh dạng ISO 8601; ví dụ:


"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}

MonetaryAmountDistribution

Loại MonetaryAmountDistribution là các mức phân phối về thống kê của tiền lương thưởng. Hãy sử dụng MonetaryAmountDistribution để xác định các mức phân phối về thống kê của tiền lương, tiền thưởng và các hình thức trả công bằng tiền khác cho định nghĩa Occupation.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về MonetaryAmountDistribution tại schema.org/MonetaryAmountDistribution. Ngoài các thuộc tính nêu bên dưới, loại này cũng thừa kế tất cả các thuộc tính của loại QuantitativeValueDistribution.

Thuộc tính bắt buộc
name

Text

Loại của giá trị. Bạn phải chỉ định mức lương cơ sở. Thuộc tính chỉ định các hình thức trả công khác là không bắt buộc. Ví dụ: "Cơ sở", "Tiền thưởng", "Tiền hoa hồng".

Thuộc tính nên có
currency

Text

Mã đơn vị tiền tệ gồm 3 chữ cái theo ISO 4217 của giá trị. Ví dụ: "USD" hoặc "CAD".

OccupationAggregation

Loại OccupationAggregation là một phần mở rộng của Occupation, có chức năng cung cấp dữ liệu dưới dạng một tập hợp công việc cho mục đích cụ thể. Ví dụ: bạn có thể chỉ định phúc lợi và số năm kinh nghiệm tối thiểu cần thiết cho các công việc khi chúng được tổng hợp theo loại này. Đây là một phần mở rộng mới trên schema.org do Google đề xuất.

Ngoài các thuộc tính nêu bên dưới, loại này cũng kế thừa tất cả các thuộc tính của loại Occupation.

Thuộc tính nên có
sampleSize

Number

Số lượng điểm dữ liệu trong dữ liệu tổng hợp về tiền lương. Ví dụ:


"sampleSize": 42
yearsExperienceMax

Number

Số năm kinh nghiệm tối đa được chấp nhận cho nghề nghiệp này. Ví dụ: vị trí cấp thấp có thể chỉ định tối đa 5 năm kinh nghiệm, như trong ví dụ dưới đây:


"yearsExperienceMax": 5
yearsExperienceMin

Number

Số năm kinh nghiệm tối thiểu cần thiết cho nghề nghiệp này. Ví dụ: vị trí cấp cao có thể yêu cầu ít nhất 10 năm kinh nghiệm, như trong ví dụ dưới đây:


"yearsExperienceMin": 10

OccupationAggregationByEmployer

Loại OccupationAggregationByEmployer là phần mở rộng của OccupationAggregation, có chức năng cung cấp dữ liệu liên quan đến công việc; dữ liệu này được nhóm theo nhà tuyển dụng. Ví dụ: bạn có thể chỉ định ngành nghề và tổ chức tuyển dụng cho một nhóm nghề nghiệp khi các nghề đó được tổng hợp theo nhà tuyển dụng. Đây là một phần mở rộng mới trên schema.org do Google đề xuất.

Ngoài các thuộc tính nêu bên dưới, loại này cũng kế thừa tất cả các thuộc tính của các loại OccupationOccupationAggregation.

Thuộc tính bắt buộc
hiringOrganization

Organization

Tổ chức đề nghị một vị trí trong ngành nghề này. Hãy đặt @context thành "https://schema.org/". hiringOrganization phải là tên của công ty (ví dụ: "Starbucks, Inc") thay vì địa chỉ cụ thể của nơi tuyển dụng (ví dụ: "Starbucks trên đường Xuân Thủy"). Ví dụ:


"hiringOrganization": {
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Organization",
 "name": "Google LLC"
}

QuantitativeValueDistribution

Loại QuantitativeValueDistribution là các mức phân phối về thống kê của giá trị. Hãy sử dụng MonetaryAmountDistribution để xác định các mức phân phối về thống kê của dữ liệu có cấu trúc Occupation. Ngoài các thuộc tính nêu bên dưới, loại này thừa hưởng tất cả các thuộc tính của loại QuantitativeValue trên schema.org. Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về QuantitativeValueDistribution tại schema.org/QuantitativeValueDistribution.

Thuộc tính bắt buộc
unitText

Text

Tần suất của giá trị được chỉ định. Các giá trị điển hình cho unitText là:

 • "DAY"
 • "HOUR"
 • "MONTH"
 • "WEEK"
 • "YEAR"
Thuộc tính nên có
median

Number

Giá trị trung vị (hoặc "ở giữa"). Ví dụ, một nửa số mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

percentile10

Number

Giá trị của phân vị thứ 10. Ví dụ, có 10% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

percentile25

Number

Giá trị của phân vị thứ 25. Ví dụ, có 25% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

percentile75

Number

Giá trị của phân vị thứ 75. Ví dụ, có 75% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

percentile90

Number

Giá trị của phân vị thứ 90. Ví dụ, có 90% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.