Hộp tìm kiếm liên kết trang web

Google Tìm kiếm có thể hiển thị hộp tìm kiếm trong phạm vi trang web của bạn khi trang xuất hiện dưới dạng kết quả tìm kiếm. Hộp tìm kiếm này do Google Tìm kiếm cung cấp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cung cấp hộp tìm kiếm này bằng công cụ tìm kiếm của riêng bạn hoặc nếu bạn muốn kết quả tìm kiếm cũng bao gồm một ứng dụng tương ứng dành cho thiết bị di động, bạn có thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc được nhúng trên trang web của mình.

Người dùng tìm kiếm đôi khi nhập tên thương hiệu hoặc URL của một trang web hoặc ứng dụng đã biết, chỉ để tìm kiếm chi tiết hơn khi đã đến trang họ muốn. Ví dụ: người dùng tìm kiếm các ghim về pizza trên Pinterest sẽ nhập Pinterest hoặc pinterest.com vào Google Tìm kiếm—từ Ứng dụng Google hoặc từ trình duyệt web của họ—rồi tải trang web hoặc ứng dụng Android, sau đó tìm kiếm pizza. Hộp tìm kiếm là một cách nhanh chóng để người dùng tìm kiếm trang web hoặc ứng dụng của bạn ngay trên trang kết quả tìm kiếm. Hộp tìm kiếm triển khai các mục đề xuất theo thời gian thực và các tính năng khác.

Ví dụ

Sau đây là một ví dụ về kết quả tìm kiếm cho "Pinterest" trên Google trong đó có hộp tìm kiếm liên kết trang web cho trang web Pinterest:

Cách sử dụng hộp tìm kiếm liên kết trang web

Dưới đây là một số ví dụ về mục đánh dấu để triển khai hộp tìm kiếm liên kết trang web bằng công cụ tìm kiếm tùy chỉnh của trang web:

JSON-LD

Dưới đây là một ví dụ trong JSON-LD:

Microdata

Dưới đây là một ví dụ trong Microdata:

Dưới đây là một ví dụ về trang web và ứng dụng trong JSON-LD:

Nguyên tắc

Bên cạnh nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc, các nguyên tắc bổ sung này cũng áp dụng với mục đánh dấu hộp tìm kiếm liên kết trang web.

Dưới đây là các bước để thiết lập hộp tìm kiếm cho trang web hoặc ứng dụng của bạn:

 1. Cài đặt một công cụ tìm kiếm hoạt động trên trang web hoặc ứng dụng Android của bạn.

  Các cụm từ tìm kiếm liên kết trang web sẽ đưa người dùng đến trang kết quả tìm kiếm về trang web hoặc ứng dụng của bạn, vì vậy bạn cần một công cụ tìm kiếm hoạt động để cung cấp tính năng này.

  • Trang web: Thiết lập một công cụ tìm kiếm trên trang web hoặc ứng dụng Android của bạn. Tính năng này sẽ chuyển tiếp truy vấn của người dùng đến mục tiêu của bạn bằng cú pháp được chỉ định trong dữ liệu có cấu trúc của bạn. Công cụ tìm kiếm của bạn nên hỗ trợ các truy vấn được mã hóa UTF-8.
  • Ứng dụng: Hãy xem phần Tổng quan về Tìm kiếm trên Trang web dành cho nhà phát triển Android để tìm hiểu cách triển khai công cụ tìm kiếm cho ứng dụng của bạn. Ứng dụng Android của bạn phải hỗ trợ ý định ACTION_VIEW từ kết quả Tìm kiếm, trong đó URI dữ liệu tương ứng được chỉ định trong thuộc tính potentialAction.target của bạn.
 2. Triển khai phần tử dữ liệu có cấu trúc WebSite trên trang chủ cho trang web của bạn. Một ứng dụng phải có một trang web tương ứng để kích hoạt tính năng này, ngay cả khi trang web chỉ có một trang duy nhất. Bạn phải tuân theo một số nguyên tắc bổ sung sau:
  • Chỉ thêm đánh dấu này vào trang chủ chứ không phải trang nào khác.
  • Luôn chỉ định một thuộc tính SearchAction cho trang web, và một thuộc tính khác nếu hỗ trợ chức năng tìm kiếm ứng dụng. Bạn phải luôn cung cấp SearchAction cho trang web ngay cả khi ứng dụng là mục tiêu tìm kiếm ưa thích của bạn. Điều này đảm bảo rằng nếu người dùng không tìm kiếm từ điện thoại Android hoặc chưa cài đặt ứng dụng Android của bạn, thì kết quả tìm kiếm sẽ dẫn đến trang web tương ứng.
 3. Xác minh dữ liệu có cấu trúc của bạn bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.
 4. Xác minh cách triển khai công cụ tìm kiếm của bạn bằng cách sao chép URL WebSite.potentialAction.target từ dữ liệu có cấu trúc của bạn, thay thế search_term_string bằng một truy vấn thử nghiệm và duyệt đến URL đó trong trình duyệt web. Ví dụ: nếu trang web của bạn là example.com và bạn muốn kiểm tra truy vấn "mèo con", hãy duyệt đến https://www.example.com/search/?q={kittens}.
 5. Đặt URL chính tắc ưa thích cho trang chủ của miền của bạn bằng phần tử liên kết rel="canonical" trên tất cả các biến thể của trang chủ. Điều này giúp Google Tìm kiếm chọn đúng URL cho mục đánh dấu của bạn. Máy chủ của bạn phải hỗ trợ loại mã hóa ký tự UTF-8.
 6. Đối với ứng dụng, hãy bật các bộ lọc ý định phù hợp để hỗ trợ URL bạn đã chỉ định trong mục tiêu ứng dụng của mục đánh dấu. Để biết ví dụ về cách tạo bộ lọc ý định cho URL Google Tìm kiếm, hãy xem phần Lập chỉ mục ứng dụng Firebase cho Android.

Google Tìm kiếm có thể chọn thêm một hộp tìm kiếm liên kết trang web vào trang web của bạn ngay cả khi trang web không có dữ liệu có cấu trúc mà chúng tôi mô tả ở đây. Tuy nhiên, bạn có thể chặn hành vi này bằng cách thêm thẻ meta sau vào trang chủ của mình:

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" />

Hộp tìm kiếm liên kết trang web sẽ bị vô hiệu hóa trong quá trình thu thập dữ liệu và xử lý trang thông thường của Googlebot. Quá trình này có thể mất vài tuần tùy thuộc vào trang web và các yếu tố khác.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Loại WebSite sửa đổi

Google Tìm kiếm sử dụng loại dữ liệu có cấu trúc WebSite đã sửa đổi cho cả hộp tìm kiếm trang web và ứng dụng. Bạn có thể tìm định nghĩa đầy đủ về WebSite trên schema.org, mặc dù loại dữ liệu mà Google Tìm kiếm sử dụng hơi khác một chút so với định nghĩa chuẩn. Sau đây là phần mô tả đầy đủ.

Thuộc tính bắt buộc
potentialAction

Một chuỗi gồm một hoặc hai đối tượng SearchAction

Đối tượng này mô tả URI cần đưa truy vấn đến và cú pháp của yêu cầu được gửi. Bạn phải triển khai một trang web hoặc trình xử lý ý định có thể tiếp nhận yêu cầu và thực hiện tìm kiếm phù hợp trên chuỗi đã gửi. Nếu người dùng không sử dụng ứng dụng Android (hoặc sử dụng ứng dụng Android nhưng chưa chỉ định mục tiêu ý định của Android), hộp tìm kiếm sẽ gửi phiên bản trang web trong truy vấn đến vị trí chỉ định. Nếu người dùng sử dụng thiết bị Android và đã chỉ định URI ý định Android, thì hộp tìm kiếm sẽ gửi ý định đó.

Bạn phải luôn tạo một SearchAction trên trang web để kích hoạt chức năng tìm kiếm trên máy tính để bàn. Nếu cũng hỗ trợ tìm kiếm ứng dụng, bạn có thể chỉ định thêm một đối tượng SearchAction khác cho ứng dụng của mình. Mỗi đối tượng SearchAction có các thành phần sau:

potentialAction.query-input

Text

Sử dụng chuỗi ký tự required name = search_term_string hoặc bất kỳ trình giữ chỗ nào bạn đã sử dụng trong target.

potentialAction.target

Text

Một chuỗi ở định dạng sau: search_handler_uri?q={search_term_string}

Ví dụ:

https://query.example.com/search?q={search_term_string}
search_handler_uri Đối với các trang web, đây là URL của trình xử lý sẽ nhận và xử lý cụm từ tìm kiếm. Đối với các ứng dụng, đây là URI của trình xử lý ý định cho công cụ tìm kiếm của bạn mà sẽ chịu trách nhiệm xử lý các truy vấn.
search_term_string

Chuỗi trình giữ chỗ mà sẽ được thay thế bằng cụm từ tìm kiếm của người dùng khi người dùng nhấp vào nút "Tìm kiếm" trong hộp tìm kiếm.

url

URL

Chỉ định URL của trang web mà bạn đang tìm kiếm. Hãy đặt URL này thành trang chủ chính tắc của trang web của bạn. Ví dụ: https://www.example.org