Tuân theo nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc

Đây là các nguyên tắc chung áp dụng cho tất cả các dữ liệu có cấu trúc. Bạn phải tuân thủ các nguyên tắc này để dữ liệu có cấu trúc của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả Google Tìm kiếm. Các trang hoặc trang web vi phạm các nguyên tắc nội dung này có thể có thứ hạng thấp hơn hoặc được đánh dấu là không đủ điều kiện cho kết quả nhiều định dạng trong Google Tìm kiếm. Điều này là để duy trì trải nghiệm tìm kiếm chất lượng cao cho người dùng của chúng tôi. Nếu chúng tôi thấy rằng trang của bạn chứa dữ liệu hoặc nội dung mang tính vi phạm, chúng tôi sẽ áp dụng thao tác thủ công với trang của bạn. Để kiểm tra xem có thao tác thủ công nào trên trang của bạn hay không, hãy mở báo cáo Thao tác thủ công trong Search Console.

Nguyên tắc kỹ thuật

Bạn có thể kiểm tra việc tuân thủ các nguyên tắc kỹ thuật bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúcCông cụ kiểm tra URL. Đây là những công cụ sẽ phát hiện được hầu hết các lỗi kỹ thuật.

Định dạng

Để đủ điều kiện cho kết quả nhiều định dạng, bạn nên đánh dấu các trang trên trang web của mình bằng một trong ba định dạng được hỗ trợ sau:

 • JSON-LD (nên dùng)
 • Microdata
 • RDFa

Truy cập

Không chặn Googlebot truy cập các trang dữ liệu có cấu trúc của bạn bằng robots.txt, noindex hoặc bất kỳ phương pháp kiểm soát truy cập nào khác.

Nguyên tắc về chất lượng

Các nguyên tắc này không dễ kiểm tra bằng một công cụ tự động. Nếu vi phạm nguyên tắc về chất lượng, một dữ liệu có cấu trúc chính xác về mặt cú pháp có thể sẽ không hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Google Tìm kiếm hoặc có thể bị đánh dấu là vi phạm.

Nội dung

 • Thực hiện theo các nguyên tắc về chất lượng dành cho quản trị web của Google.
 • Cung cấp thông tin cập nhật. Chúng tôi sẽ không hiển thị kết quả nhiều định dạng cho nội dung có thời hạn mà không còn phù hợp.
 • Cung cấp nội dung gốc mà bạn hoặc người dùng của bạn đã tạo.
 • Không đánh dấu nội dung không hiển thị cho người đọc. Ví dụ: nếu thẻ đánh dấu JSON-LD mô tả một nghệ sĩ, thì phần nội dung HTML cũng phải mô tả chính nghệ sĩ đó.
 • Không đánh dấu nội dung không liên quan hoặc gây hiểu lầm, chẳng hạn như bài đánh giá giả mạo hoặc nội dung không liên quan đến chủ đề của trang.
 • Không sử dụng dữ liệu có cấu trúc để đánh lừa người dùng. Không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc xuyên tạc quyền sở hữu, quan hệ liên kết hoặc mục đích chính của bạn.
 • Nội dung không được truyền bá nạn ấu dâm, lừa đảo, bạo lực tình dục, hành động bạo lực hoặc tàn bạo, các hoạt động nguy hiểm và thù địch có chủ đích.
 • Không đánh dấu nội dung tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc quảng bá hàng hóa, dịch vụ hoặc thông tin hỗ trợ việc gây tổn hại nghiêm trọng và tức thì cho người khác. Tuy nhiên, chúng tôi cho phép việc đánh dấu nội dung cung cấp thông tin về chủ đề đó cho mục đích giáo dục.

Mức độ liên quan

Dữ liệu có cấu trúc của bạn phải mô tả chính xác nội dung trang. Dưới đây là một số ví dụ về dữ liệu không liên quan:

 • Trang web phát trực tiếp các sự kiện thể thao gắn nhãn phiên phát sóng là sự kiện địa phương.
 • Trang web về nghề mộc gắn nhãn hướng dẫn là công thức nấu ăn.

Mức độ hoàn chỉnh

 • Chỉ định tất cả các thuộc tính bắt buộc cho loại kết quả nhiều định dạng của bạn. Các mục bị thiếu thuộc tính bắt buộc sẽ không đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng.
 • Bạn càng cung cấp nhiều thuộc tính đề xuất thì kết quả càng có chất lượng cao hơn cho người dùng. Ví dụ: người dùng thích các tin tuyển dụng trong đó nêu rõ mức lương hơn so với những tin không có. Người dùng thích các công thức nấu ăn có bài đánh giá và điểm xếp hạng sao của người dùng thực sự (xin lưu ý rằng bài đánh giá hoặc điểm xếp hạng không phải của người dùng thực sự sẽ bị coi là vi phạm). Chúng tôi sẽ xem xét thêm thông tin khác khi xếp hạng kết quả nhiều định dạng.

Vị trí

 • Đặt dữ liệu có cấu trúc trên trang mà dữ liệu đó mô tả, trừ khi tài liệu nêu cách khác. Bạn nên đặt dữ liệu có cấu trúc trên một trang tóm tắt liên kết đến các trang chi tiết khác, dù đó là trang web của riêng bạn hay trang web khác (trừ khi đây là trang băng chuyền tóm tắt). Ví dụ: không nên đặt dữ liệu có cấu trúc trên các trang sau (ngoại trừ thẻ đánh dấu băng chuyền):

  Không đánh dấu một trang mô tả "10 công thức nấu gà tây ngon nhất" bằng các đường dẫn liên kết đến từng công thức.

  Không đánh dấu một trang liệt kê tất cả các việc làm kỹ thuật tại Mountain View, CA bằng các đường dẫn liên kết đến nhiều trang việc làm riêng lẻ.

 • Nếu có các trang trùng lặp chứa nội dung giống nhau, bạn nên đặt cùng một dữ liệu có cấu trúc trên tất cả các trang trùng lặp, không chỉ trên trang chuẩn.

Tính cụ thể

Hình ảnh

 • Khi chỉ định hình ảnh là một thuộc tính của dữ liệu có cấu trúc, hãy đảm bảo rằng hình ảnh thực sự nằm trong dữ liệu đó. Ví dụ: nếu bạn xác định thuộc tính image của schema.org/NewsArticle.image, hình ảnh được đánh dấu phải trực tiếp nằm trong bài báo đó.
 • Google phải có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục tất cả các URL hình ảnh. Nếu không, Google Tìm kiếm sẽ không thể tìm và hiển thị các URL đó trên trang kết quả tìm kiếm.

Nhiều phần tử trên một trang

Bạn có thể bao gồm nhiều đối tượng dữ liệu có cấu trúc trên một trang, miễn là chúng mô tả nội dung trang mà người dùng nhìn thấy. Tuy nhiên, nếu đánh dấu một mục trong danh sách, bạn phải đánh dấu tất cả các mục. Việc chỉ đánh dấu một danh mục trong số tất cả danh mục liệt kê trên trang là hành vi trái với nguyên tắc của chúng tôi Ví dụ:

Một trang công thức có cả văn bản về công thức và video đi kèm. Hãy đánh dấu riêng văn bản và video lần lượt bằng schema.org/Recipeschema.org/VideoObject.

Một trang danh mục liệt kê một số sản phẩm khác nhau (hoặc công thức nấu ăn, video hay bất kỳ loại nào khác). Mỗi thực thể phải được đánh dấu bằng cách sử dụng loại schema.org thích hợp, chẳng hạn như schema.org/Product cho các trang danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, nếu một mục được đánh dấu, thì tất cả các mục phải được đánh dấu. Ngoài ra, trừ khi đây là trang băng chuyền, các mục được đánh dấu không được liên kết đến các trang chi tiết riêng biệt.

Một trang phát video có các video liên quan được nhúng trong một phần riêng biệt trên trang. Trong trường hợp này, hãy đánh dấu video chính và các video liên quan một cách riêng biệt.