Tìm hiểu cách nội dung hiển thị trong Google Tìm kiếm

Google Tìm kiếm có thể kích hoạt một nhóm tính năng phong phú cho trang của bạn trong kết quả tìm kiếm nếu chúng tôi hiểu được nội dung của trang và (trong một số trường hợp) nếu bạn cung cấp rõ ràng thông tin bổ sung trong mã trang bằng dữ liệu có cấu trúc. Các tính năng này thuộc hai loại chung:

  • Loại nội dung: Nhiều tính năng tìm kiếm sẽ gắn liền với chủ đề trên trang của bạn. Ví dụ: liệu trang có công thức hoặc tin bài hay chứa thông tin về một sự kiện hoặc một cuốn sách. Khi đó, Google Tìm kiếm có thể áp dụng các tính năng dành riêng cho một loại nội dung, chẳng hạn như làm cho trang của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong băng chuyền tin bài hàng đầu, băng chuyền công thức hoặc danh sách sự kiện.
  • Tính năng nâng cao: Đây là những tính năng có thể áp dụng cho nhiều loại nội dung. Ví dụ: cung cấp số sao đánh giá cho một công thức hoặc bộ phim hoặc hiển thị một băng chuyền kết quả nhiều định dạng.

Không có gì đảm bảo rằng trang của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm với tính năng đã chỉ định. Điều này là do các tính năng tìm kiếm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại thiết bị dùng để tìm kiếm, vị trí và liệu Google có nghĩ rằng tính năng này sẽ cung cấp trải nghiệm tìm kiếm tốt nhất cho người dùng hay không.

Google Tìm kiếm có một vài loại danh mục kết quả tìm kiếm chung. Hầu hết các tính năng sẽ áp dụng cho các danh mục cụ thể.

Danh mục kết quả tìm kiếm
Kết quả cơ bản: Thường được gọi là "liên kết màu xanh đơn giản". Một ví dụ về các tính năng nâng cao xuất hiện trong danh mục kết quả này là Breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp) (hiển thị). Kết quả trên thiết bị di động hiển thị tính năng nâng cao breadcrumb.
Kết quả nhiều định dạng: Một kết quả bao gồm kiểu, hình ảnh và các tính năng khác. Ví dụ về các loại nội dung có kết quả nhiều định dạng bao gồm sách (hiển thị), công thứcsản phẩm. Ví dụ về các tính năng bao gồm breadcrumbđoạn trích đánh giá. Kết quả về sách trên thiết bị di động hỗ trợ hành động đọc
Kết quả tìm kiếm được bổ sung chi tiết: Loại kết quả giàu tính tương tác hơn mà thường có thể hiển thị trên một trang riêng hoặc hỗ trợ tương tác. Ví dụ bao gồm công thứctin tuyển dụng. Kết quả công thức được bổ sung chi tiết trên một thiết bị di động

Kết quả Sơ đồ tri thức : Tổng hợp thông tin từ một hoặc nhiều trang và được hiển thị trong một bố cục trực quan tương tự như kết quả nhiều định dạng. Bạn có thể thấy khó để phân biệt giữa kết quả nhiều định dạng và kết quả Sơ đồ tri thức. Kết quả Sơ đồ tri thức có thể bao gồm đặc điểm nhận dạng (biểu trưng, ​​tên trang web ưa thích, liên kết đến hồ sơ trên mạng xã hội). Sơ đồ tri thức có thể nhập dữ liệu bằng cách sử dụng bất kỳ phần tử schema.org nào, ngay cả những phần tử không được mô tả trong tài liệu này.

Hãy đọc thêm về việc quản lý dữ liệu Sơ đồ tri thức của bạn.

Thẻ Sơ đồ tri thức về George Washington
Băng chuyền: Một băng chuyền chứa nhiều kết quả nhiều định dạng thuộc cùng loại trên trang web của bạn. Google Tìm kiếm cũng có thể tự động tạo băng chuyền gồm các mục cùng loại từ các trang web khác nhau trong kết quả tìm kiếm. Băng chuyền công thức trên một thiết bị di động.

Triển khai các tính năng tìm kiếm

Các tính năng tìm kiếm thường được triển khai bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc. Hãy đọc phần giới thiệu về dữ liệu có cấu trúc để tìm hiểu các nguyên tắc chung mà Google Tìm kiếm yêu cầu tuân theo, sau đó hãy đọc các nguyên tắc cụ thể cho loại nội dung của bạn và mọi tính năng nâng cao.

Các cách kết hợp được hỗ trợ

Hãy bắt đầu bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc phù hợp với nội dung trang của bạn rồi thêm các tính năng nâng cao hoặc tính năng bổ sung nếu bạn muốn. Một số tính năng nâng cao chỉ có thể hoạt động với các loại nội dung cụ thể. Bảng sau đây cho biết những tính năng nâng cao nào được hỗ trợ cho các loại hoặc định dạng nội dung.

Loại nội dung và các tính năng nâng cao được hỗ trợ
Bài viết/blog Các tính năng đặc biệt AMP
Sách Đoạn trích đánh giá, Bài đánh giá phê bình
Công thức Các tính năng đặc biệt AMP, Đoạn trích đánh giá
Sản phẩm Đoạn trích đánh giá
Tất cả các loại nội dung
  • Breadcrumb
  • Hộp tìm kiếm liên kết trang web (dành cho các trang web hoặc ứng dụng lớn hơn)
  • Băng chuyển (Không được hỗ trợ với tên trang web ưa thích, biểu trưng hoặc thông tin liên hệ của công ty)
  • Dữ liệu có cấu trúc khác: Bạn có thể thêm các phần tử dữ liệu có cấu trúc schema.org vào các trang của mình để giúp Google hiểu được mục đích và nội dung của trang. Dữ liệu có cấu trúc có thể giúp Google phân loại chính xác trang của bạn trong kết quả tìm kiếm và cũng khiến trang của bạn đủ điều kiện cho các tính năng tìm kiếm trong tương lai.