Chuẩn bị cho tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động

Ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động nghĩa là chúng tôi sẽ chủ yếu sử dụng phiên bản cho thiết bị di động của nội dung trong quá trình lập chỉ mục và xếp hạng. Trước kia, chỉ mục của Google chủ yếu sử dụng phiên bản cho máy tính để bàn của nội dung trang khi đánh giá mức độ phù hợp của trang đó với truy vấn của người dùng. Vì hiện tại, phần lớn người dùng truy cập Google Tìm kiếm thông qua thiết bị di động, nên từ giờ trở đi, Googlebot sẽ chủ yếu thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các trang bằng tác nhân người dùng dành cho điện thoại thông minh.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, chúng tôi sẽ bật tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động theo mặc định cho tất cả các trang web mới (mới xuất bản trên web hoặc chưa được Google Tìm kiếm phát hiện). Đối với các trang web cũ hơn hoặc hiện có, chúng tôi tiếp tục theo dõi và đánh giá các trang dựa trên các phương pháp hay nhất. Chúng tôi sẽ thông báo cho các chủ sở hữu trang web thông qua Search Console khi thấy trang của họ đã sẵn sàng cho tính năng này. Vì trạng thái mặc định cho các trang web mới là ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động, nên Google không cần gửi thông báo đến các trang web mới.

Điều này có ý nghĩa gì với trang web của bạn

Dựa trên loại trang web của bạn, sau đây là các thay đổi mà bạn có thể thấy sau khi triển khai tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động:

Nếu trang web của bạn thuộc loại này...
Chỉ dành cho máy tính để bàn: Trang web của bạn chỉ dành cho máy tính để bàn và không có phiên bản thân thiện với thiết bị di động. Sẽ không có thay đổi nào. Phiên bản cho thiết bị di động giống như phiên bản cho máy tính để bàn.
Thiết kế web đáp ứng: Trang web của bạn sẽ điều chỉnh theo kích thước màn hình. Sẽ không có thay đổi nào. Phiên bản cho thiết bị di động giống như phiên bản cho máy tính để bàn.
AMP chính tắc: Tất cả các trang web của bạn được tạo trong HTML AMP. Sẽ không có thay đổi nào. Phiên bản cho thiết bị di động giống như phiên bản cho máy tính để bàn.
URL riêng biệt: Mỗi URL cho máy tính để bàn đều có một URL khác tương đương sẽ phân phát nội dung tối ưu hóa cho thiết bị di động. Loại trang web này còn được gọi là trang web m-dot. Google ưu tiên lập chỉ mục URL cho thiết bị di động. Để chuẩn bị cho tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động, hãy làm theo các phương pháp hay nhất của chúng tôi.
Phân phát động: Trang web của bạn phân phát nội dung khác nhau dựa trên thiết bị của người dùng. Người dùng sẽ chỉ thấy một URL. Google ưu tiên lập chỉ mục nội dung được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Để chuẩn bị cho tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động, hãy làm theo các phương pháp hay nhất của chúng tôi.
AMP và không phải AMP: Các trang thuộc trang web của bạn có cả phiên bản AMP và không phải AMP. Người dùng sẽ thấy hai URL khác nhau. Google ưu tiên lập chỉ mục phiên bản cho thiết bị di động của URL không phải AMP. Nếu phiên bản cho thiết bị di động của trang không phải AMP của bạn sử dụng tính năng phân phát động hoặc URL riêng biệt, hãy làm theo các phương pháp hay nhất của chúng tôi.

Phương pháp hay nhất về tính năng phân phát động và URL riêng biệt

Nếu trang web của bạn có nội dung riêng cho máy tính để bàn và thiết bị di động, nghĩa là bạn triển khai tính năng phân phát động hoặc URL riêng biệt (còn gọi là m-dot), thì hãy đảm bảo bạn tuân theo các phương pháp hay nhất bên dưới để chuẩn bị cho chính sách ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động.

  • Trang web cho thiết bị di động của bạn phải có cùng nội dung với phiên bản cho máy tính để bàn. Nếu trang web cho thiết bị di động có ít nội dung hơn phiên bản cho máy tính để bàn, thì bạn nên cân nhắc cập nhật trang web cho thiết bị di động để nội dung chính trên trang cũng tương đương với trang cho máy tính để bàn. Điều này bao gồm văn bản, hình ảnh (với thuộc tính alt) và video – ở định dạng thông thường, có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
  • Bạn phải sử dụng dữ liệu có cấu trúc trên cả hai phiên bản trang web. Hãy đảm bảo cập nhật URL trong dữ liệu có cấu trúc trên phiên bản cho thiết bị di động thành các URL dành cho thiết bị di động. Nếu sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để cung cấp dữ liệu có cấu trúc, bạn nên thường xuyên kiểm tra bảng điều khiển Công cụ đánh dấu dữ liệu để biết lỗi trích xuất.
  • Phải có siêu dữ liệu trên cả hai phiên bản của trang web. Đảm bảo rằng tiêu đề và phần mô tả meta trên cả hai phiên bản thống nhất với nhau.

Phương pháp hay nhất khác về URL riêng biệt

Nếu trang web của bạn có các URL riêng biệt (còn gọi là m-dot), thì bạn nên làm theo các phương pháp hay nhất khác như sau.

  • Xác minh cả hai phiên bản trang web của bạn trong Search Console để đảm bảo bạn có quyền truy cập vào dữ liệu và thông báo cho cả hai phiên bản. Có thể sẽ xảy ra việc chuyển dữ liệu trên trang web của bạn khi Google triển khai tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động với trang web.
  • Kiểm tra đường dẫn liên kết hreflang trên các URL riêng biệt. Nếu bạn sử dụng rel=hreflang rel=hreflang cho phiên bản quốc tế, hãy tách riêng URL cho thiết bị di động và URL cho máy tính để bàn khi liên kết. Phần tử hreflang trong URL cho thiết bị di động phải trỏ đến các URL cho thiết bị di động, và tương tự như vậy, hreflang trong URL cho máy tính để bàn phải trỏ đến các URL cho máy tính để bàn.
  • Đảm bảo máy chủ của bạn có đủ khả năng để xử lý tốc độ thu thập dữ liệu nhanh hơn trên phiên bản trang web dành cho thiết bị di động.
  • Xác minh rằng các lệnh robots.txt và thẻ meta robots hoạt động đúng như dự định cho cả hai phiên bản trang web của bạn. Tệp robots.txt cho phép bạn chỉ định Google có thể thu thập dữ liệu những phần nào trên trang web. Còn thẻ meta robots giúp bạn chỉ định Google có thể lập chỉ mục những phần nào. Trong hầu hết các trường hợp, trang web nên sử dụng lệnh robots.txt và thẻ meta robots giống nhau cho cả phiên bản dành cho thiết bị di động lẫn máy tính để bàn của trang web đó.
  • Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng các yếu tố liên kết rel=canonicalrel=alternate chính xác trong các phiên bản dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn.

Nhật ký thay đổi

Chúng tôi đã công bố rất nhiều nội dung cập nhật về tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động. Sau đây là nhật ký về tất cả nội dung chúng tôi đã thông báo:

Nhật ký thay đổi
Ngày 28 tháng 5 năm 2019 Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, chúng tôi sẽ bật tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động theo mặc định cho tất cả các trang web mới mà Google Tìm kiếm chưa phát hiện. Đối với các trang web cũ hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá các trang về mức độ sẵn sàng và thông báo cho chủ sở hữu trang web thông qua Search Console khi các trang của họ đã sẵn sàng.
Ngày 26 tháng 3 năm 2018 Chúng tôi đang triển khai tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động rộng rãi hơn. Chúng tôi đã xuất bản tài liệu về cách chuẩn bị cho tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động . Nội dung được thu thập qua tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động không có lợi thế nào về thứ hạng so với nội dung dành cho thiết bị di động mà chúng tôi chưa thu thập theo cách này hoặc nội dung dành cho máy tính để bàn.
Ngày 19 tháng 12 năm 2018 Chúng tôi thông báo cho các chủ sở hữu trang web thông qua Search Console về thời gian chúng tôi bật tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động cho trang web đó. Hãy chuẩn bị cho tính năng này bằng cách xác minh rằng dữ liệu có cấu trúc và các thuộc tính alt có trên cả hai phiên bản trang web bạn.
Ngày 18 tháng 12 năm 2017 Chúng tôi sẽ đánh giá các trang web về mức độ sẵn sàng và triển khai tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động một cách thận trọng cho các trang web đã sẵn sàng.
Ngày 4 tháng 11 năm 2016 Chúng tôi đang thử nghiệm việc ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động.