Các phương pháp hay nhất về chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động

Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động nghĩa là Google chủ yếu dùng phiên bản dành cho thiết bị di động của nội dung trong quá trình lập chỉ mục và xếp hạng. Trước kia, chỉ mục của Google chủ yếu sử dụng phiên bản dành cho máy tính của nội dung trang khi đánh giá mức độ phù hợp của trang đó với truy vấn của người dùng. Hiện nay, phần lớn người dùng truy cập Google Tìm kiếm thông qua thiết bị di động, nên từ giờ trở đi, Google sẽ chủ yếu thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các trang bằng tác nhân người dùng điện thoại thông minh.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, chúng tôi sẽ bật chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động theo mặc định cho mọi trang web mới (mới xuất bản trên web hoặc Google Tìm kiếm mới phát hiện ra). Đối với các trang web cũ hơn hoặc hiện có, chúng tôi tiếp tục theo dõi và đánh giá các trang dựa trên các phương pháp hay nhất nêu trong hướng dẫn này. Chúng tôi thông báo cho các chủ sở hữu trang web thông qua Search Console về thời gian trang web của họ được chuyển sang chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động.

Để đảm bảo người dùng của bạn có trải nghiệm tốt nhất, hãy làm theo các phương pháp hay nhất nêu trong hướng dẫn này.

Đảm bảo rằng Google có thể truy cập và hiển thị nội dung của bạn

Đảm bảo rằng Google có thể truy cập và hiển thị tài nguyên và nội dung của trang dành cho thiết bị di động.

 • Sử dụng các thẻ meta robots giống nhau trên cả trang web dành cho thiết bị di động và máy tính. Nếu bạn dùng một thẻ meta robots khác trên trang web dành cho thiết bị di động (đặc biệt là thẻ noindex hoặc nofollow) trong khi chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động được áp dụng cho trang web của bạn, thì có khả năng Google không thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang của bạn.
 • Đừng yêu cầu người dùng phải tương tác thì trang mới tải từng phần nội dung chính. Google không tải những nội dung chỉ tải khi có sự tương tác của người dùng (ví dụ: vuốt, nhấp hoặc nhập). Đảm bảo rằng Google có thể thấy nội dung tải từng phần.
 • Cho phép Google thu thập dữ liệu trong các tài nguyên của bạn. Một số tài nguyên trên trang web dành cho thiết bị di động có URL khác với tài nguyên trên trang web dành cho máy tính. Nếu bạn muốn Google thu thập dữ liệu URL của mình, hãy đảm bảo rằng bạn không chặn URL bằng lệnh disallow.

Đảm bảo rằng nội dung trên máy tính và thiết bị di động đều giống nhau

 • Đảm bảo rằng trang web dành cho thiết bị di động của bạn có cùng nội dung với trang web dành cho máy tính. Nếu trang web dành cho thiết bị di động có ít nội dung hơn trang web dành cho máy tính, thì bạn nên cân nhắc cập nhật trang web dành cho thiết bị di động để nội dung chính trên đó cũng tương đương với nội dung trên trang web dành cho máy tính. Bạn có thể dùng một thiết kế khác cho thiết bị di động để tối ưu hoá trải nghiệm người dùng (ví dụ: đưa nội dung vào các danh sách xếp dọc hoặc thẻ), miễn sao nội dung cho thiết bị di động tương đương với nội dung cho máy tính. Lý do là trong chỉ mục, hầu hết dữ liệu trang web của bạn đều đến từ trang web dành cho thiết bị di động.
 • Dùng các tiêu đề rõ ràng, phù hợp và giống nhau trên trang web dành cho thiết bị di động và trang web dành cho máy tính.

Kiểm tra dữ liệu có cấu trúc

Nếu bạn sử dụng dữ liệu có cấu trúc trên trang web của mình, hãy đảm bảo rằng dữ liệu đó có trên cả hai phiên bản của trang web. Bạn nên kiểm tra một số điều cụ thể sau đây:

 • Đảm bảo trang web dành cho thiết bị di động và trang web dành cho máy tính của bạn dùng những dữ liệu có cấu trúc giống nhau. Nếu bạn phải lựa chọn xem loại dữ liệu có cấu trúc nào cần được ưu tiên thêm vào trang web dành cho thiết bị di động của mình, hãy bắt đầu với Breadcrumb, ProductVideoObject.
 • Sử dụng URL chính xác trong dữ liệu có cấu trúc. Hãy nhớ cập nhật các URL trong dữ liệu có cấu trúc trên phiên bản dành cho thiết bị di động thành các URL dành cho thiết bị di động.
 • Nếu bạn dùng Công cụ đánh dấu dữ liệu, hãy huấn luyện công cụ đó trên trang web dành cho thiết bị di động. Nếu bạn sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để cung cấp dữ liệu có cấu trúc, hãy thường xuyên kiểm tra trang tổng quan của Công cụ đánh dấu dữ liệu để tìm lỗi trích xuất.

Đặt siêu dữ liệu giống nhau trên cả hai phiên bản của trang web của bạn

Đảm bảo tiêu đề mô tảphần mô tả meta trên cả hai phiên bản của trang web đều giống nhau.

Kiểm tra vị trí đặt quảng cáo

Đừng để quảng cáo gây ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng của trang dành cho thiết bị di động. Hãy tuân theo Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn khi hiển thị quảng cáo trên thiết bị di động. Ví dụ: quảng cáo ở đầu trang có thể chiếm quá nhiều không gian trên thiết bị di động và gây ra trải nghiệm không tốt cho người dùng

Kiểm tra nội dung hình ảnh

Kiểm tra hình ảnh

Đảm bảo các hình ảnh trên trang web dành cho thiết bị di động của bạn tuân theo các phương pháp hay nhất đối với hình ảnh. Cụ thể, bạn nên thực hiện những việc sau:

 • Cung cấp hình ảnh chất lượng cao. Đừng dùng hình ảnh quá nhỏ hoặc có độ phân giải thấp trên trang web dành cho thiết bị di động.
 • Dùng định dạng hình ảnh được hỗ trợ. Đừng dùng các định dạng hoặc thẻ mà hệ thống không hỗ trợ. Ví dụ: Google hỗ trợ hình ảnh ở định dạng SVG, nhưng hệ thống của chúng tôi không thể lập chỉ mục hình ảnh .jpg trong thẻ <image> bên trong một hình ảnh SVG cùng dòng.
 • Đừng sử dụng những URL sẽ thay đổi mỗi lần trang tải hình ảnh. Google sẽ không thể xử lý và lập chỉ mục các tài nguyên của bạn đúng cách nếu bạn dùng các URL thay đổi liên tục cho những tài nguyên đó.
 • Đảm bảo văn bản thay thế cho hình ảnh trên trang web dành cho thiết bị di động cũng giống như trên trang web dành cho máy tính. Dùng văn bản mô tả thay thế cho hình ảnh trên trang web dành cho thiết bị di động giống như trên trang web cho máy tính.
 • Đảm bảo nội dung trên trang dành cho thiết bị di động cũng có chất lượng tốt như trang dành cho máy tính. Hãy sử dụng tiêu đề mô tả, chú thích, tên tệp và văn bản liên quan đến hình ảnh, và giống nhau trên cả trang web dành cho thiết bị di động lẫn trang web dành cho máy tính.

Kiểm tra video

Đảm bảo các video trên trang web dành cho thiết bị di động của bạn tuân theo các phương pháp hay nhất đối với video. Cụ thể, bạn nên thực hiện những việc sau:

 • Đừng sử dụng những URL sẽ thay đổi mỗi lần trang tải video. Google sẽ không thể xử lý và lập chỉ mục các tài nguyên của bạn đúng cách nếu bạn dùng các URL thay đổi liên tục cho những tài nguyên đó.
 • Dùng một định dạng được hỗ trợ cho video của bạn và đặt video ở giữa các thẻ mà hệ thống hỗ trợ. Hệ thống xác định video trên trang bằng sự hiện diện của thẻ HTML, ví dụ như <video>, <embed> hoặc <object>.
 • Dùng dữ liệu có cấu trúc giống nhau cho video trên cả trang web dành cho thiết bị di động và trang web cho máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của bạn.
 • Đặt video ở một vị trí dễ tìm trên trang khi video đó được xem trên thiết bị di động. Ví dụ: thứ hạng của video có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu người dùng cần cuộn xuống quá nhiều để tìm video đó trên trang dành cho thiết bị di động.

Các phương pháp hay nhất khác về URL riêng biệt

Nếu trang web của bạn có các URL riêng cho phiên bản dành cho máy tính và thiết bị di động (còn được gọi là m-dot), thì bạn nên thực hiện theo các phương pháp hay nhất khác như sau:

 • Đảm bảo rằng trạng thái trang lỗi giống nhau trên cả trang web dành cho máy tính và thiết bị di động. Nếu một trang trên phiên bản trang web dành cho máy tính của bạn hiển thị nội dung bình thường nhưng trang đó trên phiên bản trang web dành cho thiết bị di động lại là một trang lỗi, thì trang đó sẽ không xuất hiện trong chỉ mục.
 • Đảm bảo phiên bản dành cho thiết bị di động của bạn không có các đoạn URL. Đoạn URL là phần cuối của URL và bắt đầu bằng dấu #. Trong phần lớn trường hợp, Google không thể lập chỉ mục các đoạn URL, nên các trang như vậy sẽ không có trong chỉ mục khi miền của bạn đang được áp dụng chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động.
 • Đảm bảo rằng các trang dành cho máy tính cung cấp nội dung khác nhau có phiên bản tương đương dành cho thiết bị di động. Nếu trên thiết bị di động, nhiều URL chuyển hướng đến cùng một URL (ví dụ như trang chủ) thì sau khi chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động được áp dụng cho miền của bạn, tất cả những trang này đều sẽ không có trong chỉ mục.
 • Xác minh cả hai phiên bản trang web của bạn trong Search Console để đảm bảo bạn có quyền truy cập vào dữ liệu và thông báo cho cả hai phiên bản. Có thể sẽ xảy ra việc chuyển dữ liệu trên trang web của bạn khi Google chuyển sang triển khai chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động đối với trang web đó.
 • Kiểm tra các đường liên kết hreflang trên các URL riêng biệt. Nếu bạn dùng yếu tố liên kết rel=hreflang cho phiên bản quốc tế, hãy tách riêng URL dành cho thiết bị di động và URL dành cho máy tính khi liên kết. Phần tử hreflang trong URL cho thiết bị di động phải trỏ đến các URL cho thiết bị di động, và tương tự như vậy, hreflang trong URL dành cho máy tính phải trỏ đến các URL dành cho máy tính.

  Đây là một ví dụ về hreflang cho trang chủ của một trang web có URL riêng cho thiết bị di động và máy tính.

  Thiết bị di động

  Trong ví dụ này, URL trang web dành cho thiết bị di động là https://m.example.com/.

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">
  <link rel="alternate" hreflang="es" href="https://m.example.com/es/">
  <link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://m.example.com/fr/">
  <link rel="alternate" hreflang="de" href="https://m.example.com/de/">
  <link rel="alternate" hreflang="th" href="https://m.example.com/th/">

  Máy tính

  Trong ví dụ này, URL của trang web cho máy tính là https://example.com/.

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">
  <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://m.example.com/">
  <link rel="alternate" hreflang="es" href="https://example.com/es/">
  <link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://example.com/fr/">
  <link rel="alternate" hreflang="de" href="https://example.com/de/">
  <link rel="alternate" hreflang="th" href="https://example.com/th/">
 • Đảm bảo trang web dành cho thiết bị di động của bạn có đủ khả năng xử lý tốc độ thu thập dữ liệu có thể tăng cao trên phiên bản trang web dành cho thiết bị di động.
 • Xác minh rằng các lệnh trong tệp robots.txt của bạn hoạt động đúng như bạn mong muốn cho cả hai phiên bản trang web. Tệp robots.txt cho phép bạn chỉ định Google có thể thu thập dữ liệu những phần nào trên trang web. Trong hầu hết các trường hợp, hãy sử dụng lệnh robots.txt giống nhau cho cả phiên bản dành cho thiết bị di động lẫn máy tính của trang web.
 • Sử dụng các yếu tố liên kết rel=canonicalrel=alternate thích hợp giữa phiên bản cho thiết bị di động và máy tính.

  Sau đây là ví dụ về rel=canonicalrel=alternate khi thiết lập các URL riêng biệt cho trang web.

  Thiết bị di động

  Trong ví dụ này, URL trang web dành cho thiết bị di động là https://m.example.com/.

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">

  Máy tính

  Trong ví dụ này, URL của trang web cho máy tính là https://example.com/.

  <link rel="canonical" href="https://example.com/">
  <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://m.example.com/">

Khắc phục sự cố

Dưới đây là danh sách các lỗi phổ biến nhất có thể khiến Google không thể áp dụng chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động đối với một trang web hoặc có thể làm giảm thứ hạng của trang sau khi áp dụng. Nếu chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động chưa áp dụng với trang web của bạn, bạn thấy thứ hạng giảm sau khi chế độ này được áp dụng, hoặc bạn nhận được thông báo trong Search Console, hãy kiểm tra danh sách các lỗi phổ biến và khắc phục các lỗi bạn có thể có.

Lỗi

Thiếu dữ liệu có cấu trúc

Nguyên nhân: Một số mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc trên trang dành cho máy tính không có trên phiên bản dành cho thiết bị di động.

Khắc phục vấn đề

 1. Xác minh rằng dữ liệu có cấu trúc hiện diện trên cả hai phiên bản trang web của bạn (máy tính và thiết bị di động).
 2. Đảm bảo trang web dành cho thiết bị di động và trang web dành cho máy tính của bạn dùng những dữ liệu có cấu trúc giống nhau.
 3. Sử dụng URL chính xác trong dữ liệu có cấu trúc. Hãy nhớ cập nhật các URL trong dữ liệu có cấu trúc trên phiên bản dành cho thiết bị di động thành các URL chính xác.
 4. Kiểm tra lỗi trích xuất đối với dữ liệu có cấu trúc của bạn. Nếu bạn dùng Công cụ đánh dấu dữ liệu để cung cấp dữ liệu có cấu trúc, hãy thường xuyên kiểm tra trang tổng quan của Công cụ đánh dấu dữ liệu để tìm lỗi trích xuất.
 5. Dùng Công cụ kiểm tra URL để đảm bảo nội dung hiển thị trên trang được kết xuất (trang được kết xuất là chính là phiên bản mà Google nhìn thấy).

Thẻ noindex trên trang

Nguyên nhân: Thẻ noindex chặn Google lập chỉ mục một trang dành cho thiết bị di động.

Khắc phục vấn đề: Dùng các thẻ meta robots giống nhau trên cả trang web dành cho thiết bị di động và cho máy tính. Đừng dùng thẻ noindex trên trang dành cho thiết bị di động (nếu không, Google sẽ không lập chỉ mục trang đó khi áp dụng chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động đối với trang web của bạn).

Thiếu hình ảnh

Nguyên nhân: Một số hình ảnh quan trọng trên trang dành cho máy tính không xuất hiện trên phiên bản dành cho thiết bị di động.

Khắc phục vấn đề

 1. Đảm bảo rằng trang web dành cho thiết bị di động của bạn có cùng nội dung với trang web dành cho máy tính. Nếu trang web dành cho thiết bị di động có ít nội dung hơn phiên bản dành cho máy tính, thì bạn nên cân nhắc cập nhật trang web dành cho thiết bị di động để nội dung chính trên đó cũng tương đương với trang web dành cho máy tính. Chúng tôi chỉ sử dụng nội dung hiển thị trên trang web dành cho thiết bị di động để lập chỉ mục.
 2. Dùng các thẻ meta robots giống nhau trên cả trang web dành cho thiết bị di động và cho máy tính. Đừng dùng thẻ nofollow trên trang dành cho thiết bị di động (nếu không, khi trang web của bạn được áp dụng chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động, Google sẽ không thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các hình ảnh trên trang đó).
 3. Dùng một định dạng và thẻ được hỗ trợ cho hình ảnh. Ví dụ: Google hỗ trợ các hình ảnh ở định dạng SVG, nhưng hệ thống của chúng tôi không thể lập chỉ mục hình ảnh .jpg trong thẻ <image> bên trong một hình ảnh SVG cùng dòng.
 4. Đừng yêu cầu người dùng phải tương tác thì trang mới tải từng phần nội dung chính Google không tải những nội dung chỉ tải khi có sự tương tác của người dùng (ví dụ: vuốt, nhấp hoặc nhập). Đảm bảo rằng Google có thể xem nội dung tải từng phần.

Hình ảnh bị chặn

Nguyên nhân: Tệp robots.txt chặn một hình ảnh quan trọng trên trang dành cho thiết bị di động.

Khắc phục vấn đề: Cho phép Google thu thập dữ liệu các tài nguyên của bạn. Một số hình ảnh trên trang web dành cho thiết bị di động có URL khác với tài nguyên trên trang web dành cho máy tính. Nếu bạn muốn Google thu thập dữ liệu các URL của mình, đừng chặn URL bằng lệnh disallow.

Hình ảnh chất lượng thấp

Nguyên nhân: Một hình ảnh quan trọng trên trang dành cho thiết bị di động có kích thước quá nhỏ hoặc có độ phân giải quá thấp.

Khắc phục vấn đề: Cung cấp hình ảnh chất lượng cao. Đừng dùng những hình ảnh quá nhỏ hoặc có độ phân giải thấp trên trang web dành cho thiết bị di động.

Thiếu văn bản thay thế

Nguyên nhân: Một hình ảnh quan trọng trên trang dành cho thiết bị di động không có văn bản thay thế.

Khắc phục vấn đề: Dùng văn bản mô tả thay thế cho hình ảnh trên trang web dành cho thiết bị di động giống như trên phiên bản dành cho máy tính.

Thiếu tiêu đề trang

Nguyên nhân: Một trang dành cho thiết bị di động không có tiêu đề.

Khắc phục vấn đề: Đảm bảo rằng tiêu đềphần mô tả meta giống nhau trên cả hai phiên bản.

Thiếu phần mô tả meta

Nguyên nhân: Trang dành cho thiết bị di động thiếu phần mô tả meta.

Khắc phục vấn đề: Đảm bảo rằng tiêu đềphần mô tả meta giống nhau trên cả hai phiên bản.

URL dành cho thiết bị di động là trang lỗi

Nguyên nhân: Trang dành cho thiết bị di động là trang lỗi.

Khắc phục vấn đề: Đảm bảo trạng thái trang lỗi trên máy tính và thiết bị di động đều giống nhau. Nếu một trang trên phiên bản trang web dành cho máy tính của bạn hiển thị nội dung bình thường nhưng trang đó trên phiên bản trang web dành cho thiết bị di động lại là một trang lỗi, thì trang đó sẽ không xuất hiện trong chỉ mục.

URL dành cho thiết bị di động có đoạn văn bản liên kết

Nguyên nhân: URL dành cho thiết bị di động có chứa một đoạn liên kết; Google không thể lập chỉ mục những URL có các đoạn như vậy.

Khắc phục vấn đề: Đảm bảo phiên bản dành cho thiết bị di động không có các đoạn URL. Trong phần lớn trường hợp, Google không thể lập chỉ mục các đoạn URL, nên các trang này sẽ không có trong chỉ mục khi chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động được áp dụng cho miền của bạn.

Trang dành cho thiết bị di động bị tệp robots.txt chặn

Nguyên nhân: Trang dành cho thiết bị di động bị một quy tắc trong tệp robots.txt chặn.

Khắc phục vấn đề: Xác minh rằng các lệnh robots.txt và thẻ meta robots hoạt động đúng như dự định cho cả hai phiên bản trang web của bạn. Sử dụng các lệnh robots.txt giống nhau trên cả phiên bản dành cho thiết bị di động và máy tính.

Trang đích trùng lặp trên thiết bị di động

Nguyên nhân: Nhiều trang dành cho máy tính chuyển hướng đến một trang giống nhau dành cho thiết bị di động.

Khắc phục vấn đề: Đảm bảo rằng những trang dành cho máy tính cung cấp nội dung khác nhau có phiên bản tương đương dành cho thiết bị di động. Nếu nhiều URL chuyển hướng đến cùng một URL trên thiết bị di động, thì sau khi chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động áp dụng với miền của bạn, tất cả các trang này đều sẽ không có trong chỉ mục.

Trang web dành cho máy tính chuyển hướng đến trang chủ dành cho thiết bị di động

Nguyên nhân: Hầu hết hoặc tất cả các trang thuộc trang web dành cho máy tính của bạn đều chuyển hướng đến trang chủ của trang web dành cho thiết bị di động.

Khắc phục vấn đề: Đảm bảo phiên bản dành cho máy tính có phiên bản tương đương dành cho thiết bị di động. Nếu nhiều URL cùng chuyển hướng đến trang chủ dành cho thiết bị di động, thì tất cả các trang này đều sẽ không có trong chỉ mục sau khi chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động áp dụng với miền của bạn.

Vấn đề về chất lượng trang

Nguyên nhân: Trang dành cho thiết bị di động có các vấn đề với quảng cáo, thiếu nội dung, tiêu đề hoặc phần tử mô tả cho các hình ảnh trên trang.

Khắc phục vấn đề

 1. Đừng để quảng cáo gây ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng của trang dành cho thiết bị di động. Hãy tuân theo Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn khi hiển thị quảng cáo trên thiết bị di động.
 2. Đảm bảo rằng trang web dành cho thiết bị di động của bạn chứa nội dung giống với phiên bản cho máy tính. Nếu trang web dành cho thiết bị di động có ít nội dung hơn phiên bản dành cho máy tính, thì bạn nên cân nhắc cập nhật trang web dành cho thiết bị di động để nội dung chính trên đó cũng tương đương với trang web dành cho máy tính. Chúng tôi chỉ sử dụng nội dung hiển thị trên trang web dành cho thiết bị di động để lập chỉ mục.
 3. Đảm bảo bạn dùng các tiêu đề rõ ràng, thích hợp và giống nhau trên cả trang web dành cho thiết bị di động và cho máy tính.
 4. Hãy sử dụng tiêu đề mô tả, chú thích, tên tệp và văn bản liên quan đến hình ảnh, và giống nhau trên cả trang web dành cho thiết bị di động lẫn trang web dành cho máy tính.

Vấn đề với video

Nguyên nhân: Trang dành cho thiết bị di động có một video không ở định dạng được hỗ trợ, nằm ở một vị trí khó tìm, thiếu nội dung mô tả meta hoặc tải rất chậm.

Khắc phục vấn đề

 1. Dùng một định dạng được hỗ trợ cho video của bạn và đặt video ở giữa các thẻ mà hệ thống hỗ trợ. Hệ thống xác định video trong trang theo thẻ HTML, ví dụ như <video>, <embed> hoặc <object>.
 2. Đừng yêu cầu người dùng phải tương tác thì trang mới tải từng phần nội dung chính Google không tải những nội dung chỉ tải khi có sự tương tác của người dùng (ví dụ: vuốt, nhấp hoặc nhập). Đảm bảo Google có thể thấy nội dung tải từng phần.
 3. Đặt video ở một vị trí dễ tìm trên trang web dành cho thiết bị di động. Ví dụ: nếu người dùng phải di chuyển xuống quá xa để tìm video trên trang dành cho thiết bị di động thì thứ hạng của video đó có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Các sự cố liên quan đến tải máy chủ

Nguyên nhân: Một số máy chủ lưu trữ không có đủ tải máy chủ.

Khắc phục vấn đề: Đảm bảo trang web dành cho thiết bị di động của bạn có đủ khả năng xử lý tốc độ thu thập dữ liệu có thể tăng cao trên trang web dành cho thiết bị di động.

Thông tin cập nhật mới nhất

Chúng tôi đã công bố rất nhiều thông tin cập nhật về chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động. Sau đây là nhật ký về mọi nội dung chúng tôi đã thông báo trên blog của Trung tâm Google Tìm kiếm:

Thông tin cập nhật
Ngày 4 tháng 3 năm 2020 Chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động sẽ được áp dụng cho mọi trang web từ tháng 9 năm 2020. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng tính năng này cho các trang web khi các hệ thống của chúng tôi cho thấy những trang đó đã sẵn sàng.
Ngày 28 tháng 5 năm 2019 Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, theo mặc định, chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động sẽ được áp dụng cho mọi trang web mới mà Google Tìm kiếm chưa phát hiện trước đó. Đối với các trang web cũ hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá các trang về mức độ sẵn sàng và thông báo cho chủ sở hữu trang web thông qua Search Console khi các trang của họ đã sẵn sàng.
Ngày 19 tháng 12 năm 2018 Chúng tôi thông báo cho các chủ sở hữu trang web thông qua Search Console về thời gian chúng tôi áp dụng chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động đối với trang web của họ. Hãy chuẩn bị cho tính năng này bằng cách xác minh rằng dữ liệu có cấu trúc và các thuộc tính alt có trên cả hai phiên bản trang web bạn.
Ngày 26 tháng 3 năm 2018 Chúng tôi đang dần mở rộng phạm vi triển khai chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động. Chúng tôi đã xuất bản tài liệu về cách chuẩn bị cho chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động. Nội dung được thu thập qua chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động không có thêm lợi thế về thứ hạng so với nội dung dành cho thiết bị di động mà chúng tôi chưa thu thập theo cách này hoặc nội dung dành cho máy tính.
Ngày 18 tháng 12 năm 2017 Chúng tôi sẽ đánh giá các trang web về mức độ sẵn sàng và triển khai chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động một cách thận trọng cho các trang web đã sẵn sàng.
Ngày 4 tháng 11 năm 2016 Chúng tôi đang thử nghiệm chế độ ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động.