Publikowanie aplikacji Google Chat

Po utworzeniu aplikacji do obsługi czatu możesz ją opublikować w taki sposób, aby była dostępna dla wybranych osób lub grup, wszystkich osób w organizacji w Google Workspace lub dla wszystkich użytkowników Google Chat mających konto Google Workspace.

Jak użytkownicy odkrywają aplikacje Google Chat i z nich korzystają

Użytkownicy mogą znajdować aplikacje Google Chat i korzystać z nich na kilka sposobów:

 • Wyszukiwanie aplikacji w Google Chat
 • Interakcja z aplikacją, która została dodana do pokoju czatu
 • odkrycie aplikacji w panelu czatów, gdy administrator Google Workspace ją zainstalował;

Aby zacząć korzystać z aplikacji, użytkownicy Google Chat mogą rozpocząć czat z aplikacją lub dodać ją do pokoju, wybierając ją z listy sugerowanych adresów:

Aby dodać aplikację do pokoju, wpisz @ w wiadomości.

Użytkownicy mogą zawęzić proponowaną listę odbiorców przez @wzmiankę o aplikacji. Jeśli na przykład opublikujesz aplikację o nazwie „Planner Bot”, a użytkownik w Twojej organizacji wpisze „@sch”, Google Chat zaproponuje ją jako jedną z opcji autouzupełniania.

Administratorzy Google Workspace mogą też znaleźć aplikacje do obsługi czatu w Google Workspace Marketplace i zainstalować je dla użytkowników w swojej organizacji. Gdy administratorzy zainstalują aplikację Google Chat, pojawia się ona w panelu czatu użytkowników.

Administratorzy Google Workspace mogą też zarządzać korzystaniem z aplikacji Google Chat na liście dozwolonych w organizacji Google Workspace. Jeśli tworzysz aplikację do obsługi czatu dla organizacji korzystającej z listy dozwolonych, musisz poprosić administratora o dodanie aplikacji Google Chat do listy dozwolonych, aby użytkownicy mogli znaleźć tę aplikację i z niej korzystać. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji pomocy dla administratorów Google Workspace w artykule Zezwalanie użytkownikom na instalowanie komunikatorów.

Konfigurowanie i publikowanie aplikacji do obsługi czatu za pomocą konsoli Google Cloud

Aby opublikować aplikację Google Chat i udostępnić ją innym użytkownikom, musisz zwykle wykonać te czynności:

 1. Włączanie i konfigurowanie interfejsu Google Chat API Po skonfigurowaniu interfejsu API przyznajesz innym użytkownikom Google Chat dostęp do aplikacji Google Chat na potrzeby testów.
 2. Opublikuj aplikację przy użyciu pakietu SDK Google Workspace Marketplace. Aplikację Google Chat możesz skonfigurować tak, aby była dostępna dla wszystkich użytkowników Google Workspace w organizacji lub dla wszystkich użytkowników Google Chat.
 3. Jeśli Twoja organizacja w Google Workspace zarządza dostępem do aplikacji do obsługi czatu, poproś administratora Google Workspace o dodanie aplikacji do listy dozwolonych organizacji.

Ustawienia widoczności i publikacji aplikacji do obsługi czatu

Z tej tabeli dowiesz się, jak skonfigurować ustawienia Google Chat API i pakietu SDK Google Workspace Marketplace w zależności od odbiorców aplikacji Google Chat:

. . . .
Tworzę aplikację Google Chat... Metoda uwierzytelniania Ustawienia interfejsu Google Chat API Ustawienia pakietu SDK Google Workspace Marketplace Gdzie jest opublikowana moja aplikacja do obsługi czatu?
...dla mojego małego zespołu Uwierzytelnij się jako użytkownik lub aplikacja.W ustawieniu Widoczność określ osoby lub grupy dyskusyjne Google, które będą miały dostęp do aplikacji.

Jeśli Twoje konto Google Workspace wymaga, aby aplikacje były dodane do listy dozwolonych, możesz określić maksymalnie 5 adresów e-mail (nie można określić grup dyskusyjnych Google).

Nie musisz konfigurować pakietu SDK Google Workspace Marketplace dla swojej aplikacji do obsługi czatu. Członkowie zespołu mogą znaleźć aplikację Google Chat i korzystać z niej w Google Chat.
...dla mojego dużego zespołu Uwierzytelnij się jako użytkownik lub aplikacja.W ustawieniu Widoczność określ osoby lub grupy dyskusyjne Google, aby przetestować aplikację Google Chat.

Po zakończeniu testowania opublikuj aplikację do obsługi czatu w organizacji Google Workspace przy użyciu ustawień pakietu Google Workspace Marketplace.

Ustaw Widoczność aplikacji na Prywatne.

Ustaw Ustawienia instalacji na Osobiste i administracyjne.

Jeśli Twoje konto Google Workspace wymaga, aby aplikacje znajdowały się na liście dozwolonych, poproś administratora o dodanie aplikacji Google Chat do listy dozwolonych, aby użytkownicy mogli znajdować tę aplikację i z niej korzystać. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji pomocy dla administratorów Google Workspace, w artykule Zezwalanie użytkownikom na instalowanie komunikatorów.

Każda osoba z organizacji Google Workspace może znaleźć i zainstalować Twoją aplikację w Google Chat oraz przejrzeć ją w Google Workspace Marketplace. Użytkownicy i administratorzy Google Workspace mogą zainstalować aplikację z Marketplace.

...dla mojej organizacji Google Workspace Uwierzytelnij się jako użytkownik lub aplikacja.W ustawieniu Widoczność określ osoby lub grupy dyskusyjne Google, aby przetestować aplikację Google Chat.

Po zakończeniu testowania opublikuj aplikację do obsługi czatu w organizacji Google Workspace przy użyciu ustawień pakietu Google Workspace Marketplace.

Ustaw Widoczność aplikacji na Prywatne.

Ustaw Ustawienia instalacji na Osobiste i administracyjne.

Każda osoba z organizacji Google Workspace może znaleźć i zainstalować Twoją aplikację w Google Chat oraz przejrzeć ją w Google Workspace Marketplace. Tylko administratorzy Google Workspace mogą instalować aplikację z Marketplace.

...Dla wszystkich (publiczna aplikacja Google Chat) Uwierzytelnij się jako aplikacja.W ustawieniu Widoczność określ osoby lub grupy dyskusyjne Google, aby przetestować aplikację Google Chat.

Po zakończeniu testów opublikuj aplikację do obsługi czatu za pomocą ustawień w Google Workspace Marketplace.

Ustaw Widoczność aplikacji na Publiczna.

Ustaw Ustawienia instalacji na Osobiste lub Administracja

Każdy użytkownik Google Workspace może znaleźć i zainstalować Twoją aplikację w Google Chat, a także wyświetlić ją w Google Workspace Marketplace. Tylko administratorzy Google Workspace mogą instalować aplikację z Marketplace.

Włączanie i konfigurowanie interfejsu Google Chat API

Skonfiguruj projekt dla aplikacji w Google API Console i włącz interfejs Google Chat API.

 1. Użyj przycisku poniżej, aby utworzyć nowy projekt (lub wybrać istniejący) i dodać do niego konto usługi. Przypisz do konta usługi rolę Właściciel projektu.
  Włączanie interfejsu API
 2. Zapisz pobrany klucz JSON. Aplikacja może używać tego klucza do uwierzytelniania wiadomości wysyłanych asynchronicznie do pokoi.
 3. Otwórz projekt w API Console. Na liście interfejsów API kliknij Google Chat API.
 4. Wybierz kartę Konfiguracja i wpisz informacje dotyczące aplikacji zgodnie z poniższą tabelą.

Gdy zapiszesz konfigurację aplikacji, stanie się ona dostępna dla określonych użytkowników w organizacji Google Workspace.

Ustawienia konfiguracji interfejsu Google Chat API

Pole Opis
Nazwa aplikacji Nazwa, której używają użytkownicy, gdy korzystają z Twojej aplikacji.
URL awatara Adres URL HTTPS wskazujący kwadratowy obraz (np. PNG lub JPEG) o rozmiarze co najmniej 128 x 128, który będzie wyświetlany jako awatar Twojej aplikacji.
Opis Opis funkcji aplikacji widoczny pod nazwą aplikacji.
Funkcje Zestaw pól określających, jakie zdarzenia mogą wywoływać aplikację:
 • Odbieranie wiadomości 1:1: użytkownicy mogą znaleźć aplikację i wysłać do niej wiadomość bezpośrednio w Google Chat.
 • Odbieranie zdarzeń dotyczących instalacji przez administratora: gdy administrator Google Workspace zainstaluje lub odinstaluje aplikację w organizacji, z Google Chat będzie otrzymywać zdarzenia ADDED_TO_SPACE lub REMOVED_FROM_SPACE. Domyślnie aplikacja nie otrzymuje tych zdarzeń, chyba że wyrazisz zgodę na ich otrzymywanie, ponieważ może to spowodować wzrost liczby zapytań na sekundę.
 • Dołączanie do pokoi i rozmów grupowych: aplikacja może dołączać do pokoi i rozmów grupowych, gdy zostaną do nich dodane.
Ustawienia połączenia Punkt końcowy aplikacji, czyli jeden z tych:
 • URL aplikacji: punkt końcowy HTTPS, w którym hostowana jest implementacja aplikacji.
 • Projekt Apps Script: identyfikator wdrożenia projektu Apps Script implementującego aplikację.
 • Nazwa tematu Cloud Pub/Sub: temat Cloud Pub/Sub, który aplikacja subskrybują jako punkt końcowy.
 • Dialogflow: rejestruje aplikację przy użyciu integracji Dialogflow. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Dialogflow dotyczącej integracji z Google Chat.
Polecenia rozpoczynające się ukośnikiem Polecenia, które mogą być wyświetlane użytkownikom w Google Chat. Pozwala użytkownikom zobaczyć podstawowe działania dotyczące Twojej aplikacji w Google Chat oraz wybrać konkretne działanie, z którym będą chcieli wejść w interakcję.
Rozwijanie linków Wzorce adresów URL rozpoznawane przez aplikację i zawierające dodatkowe treści, gdy użytkownicy wysyłają linki. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat rozłączania linków.
Widoczność Maksymalnie 5 osób lub co najmniej 1 grupa dyskusyjna Google, które mogą wyświetlać i instalować Twoją aplikację Google Chat. Aby przetestować aplikację lub udostępnić ją zespołowi, użyj tego pola. Więcej informacji znajdziesz w artykule Ustawienia widoczności i publikacji aplikacji Google Chat.

Przyznaj uprawnienia do konfigurowania aplikacji

Dostęp do strony konfiguracji aplikacji możesz przyznać określonym użytkownikom. Aby to zrobić, użyj uprawnień Właściciel aplikacji w Google Chat i Przeglądający aplikacje Google Chat. Użytkownicy z tymi rolami nie mogą przechodzić na stronę konfiguracji aplikacji przez panel Interfejsy API i usługi, ale mogą uzyskać dostęp do tej strony, przechodząc do konsoli projektu w następujący sposób:

https://console.developers.google.com/apis/api/chat.googleapis.com/hangouts-chat?project=your-project-id

Publikowanie aplikacji przy użyciu pakietu SDK Google Workspace Marketplace

Za pomocą pakietu SDK Google Workspace Marketplace możesz:

 • Opublikuj aplikację publicznie i pozwól każdemu użytkownikowi Google Chat dodać ją do pokoju.
 • Opublikuj aplikację w swojej domenie.
 • Udostępnij aplikację administratorom Google Workspace, aby mogli zainstalować ją dla użytkowników w swojej organizacji. Aby Twoja aplikacja była widoczna dla administratorów Google Workspace, musi zawierać funkcję bezpośredniej komunikacji.

Zanim opublikujesz aplikację za pomocą pakietu SDK Google Workspace Marketplace, wykonaj te czynności:

 1. Przetestuj aplikację Google Chat, zainstalując ją z Google Chat. Upewnij się, że aplikacja w pełni działa, a nie jest w toku.
 2. Sprawdź wymagania dotyczące publikacji i sprawdź, czy Twoja aplikacja je spełnia. Zobacz Obszary weryfikacji.
 3. Zapisz numer wersji aplikacji – jest to potrzebne do skonfigurowania pakietu SDK Google Workspace Marketplace.

Gdy aplikacja będzie gotowa do opublikowania, przeczytaj artykuł Omówienie aplikacji Publikowanie.

Wyłączanie aplikacji Google Chat

Po zapisaniu strony konfiguracji pojawi się pole Stan aplikacji. To pole pozwala określić, czy aplikacja ma być aktywna czy wyłączona.

Aby wyłączyć aplikację Google Chat:

 1. Otwórz konsolę Google Cloud.
 2. W razie potrzeby wybierz projekt Google Cloud hostujący aplikację Google Chat:
  1. Obok opcji „Google Cloud” kliknij strzałkę w dół . Pojawi się okno z listą bieżących projektów.
  2. Wybierz projekt, który hostuje przeniesioną aplikację Google Chat.
  3. Kliknij Otwórz.
 3. Wyszukaj „Google Chat API” i kliknij Google Chat API.
 4. Kliknij Zarządzaj.
 5. Kliknij Configuration (Konfiguracja).
 6. W sekcji „Stan aplikacji” wybierz Wyłączona.
 7. Kliknij Zapisz.