Identyfikowanie i określanie użytkowników Google Chat

Na tej stronie wyjaśniamy, jak aplikacje Google Chat mogą identyfikować i określać użytkowników Google Chat.

Aby można było wykonać dowolną z tych czynności, aplikacja do obsługi czatu musi mieć użytkownika:

Jak Google Chat identyfikuje użytkowników

Interfejs Google Chat API generuje zasoby User dla każdej osoby korzystającej z Google Chat. Oto 2 ważne pola User:

 • name to nazwa zasobu w formacie users/{user}, gdzie {user} reprezentuje unikalny i stabilny identyfikator. users/app może służyć jako alias aplikacji do rozmów telefonicznych.
 • type to typ użytkownika. Ten typ informuje Google Chat, czy użytkownikiem jest aplikacja do obsługi czatu czy człowiek. W przypadku aplikacji do obsługi czatu wartość to BOT. W przypadku użytkowników wartość wynosi HUMAN.

Określanie użytkownika w wywołaniu interfejsu Google Chat API

Aby określić użytkownika, użyj tych wartości jako wartości {user}:

 • W przypadku użytkowników w organizacji Google Workspace wykonaj jedną z tych czynności:

  • Wartość name zasobu User w interfejsie Chat API, np. users/123456789.
  • Parametr {person_id} nazwy Person zasobu w interfejsie People API, gdzie resourceName to people/{person_id} – na przykład users/123456789 w Chat API reprezentuje tę samą osobę co people/123456789 w interfejsie People API.
  • Parametr id zasobu User w interfejsie Directory API, na przykład users/123456789 w Chat API, reprezentuje tę samą osobę co users/123456789 w interfejsie Directory API.
 • W przypadku użytkownika z zewnętrznej organizacji Google Workspace albo użytkownika korzystającego z konta Google użyj aliasu e-mail, na przykład users/EMAIL_USERNAME@WORKSPACE_DOMAIN.com lub users/EMAIL_USERNAME@gmail.com.

Identyfikowanie użytkownika na podstawie zdarzenia interakcji

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z aplikacją do obsługi czatu, Google Chat wysyła zdarzenie interakcji z informacjami o tej interakcji i użytkowniku. Jeśli na przykład użytkownik wspomni w wiadomości o aplikacji do obsługi czatu, aplikacja otrzyma informacje o tej interakcji, w tym treść wiadomości i jej nadawcę. Aplikacje do obsługi czatu odwołują się do użytkowników, gdy pobierają informacje o zasobach Google Chat.

Aby zidentyfikować użytkownika, który korzystał z aplikacji do obsługi czatu, pobierz wartość właściwości name z zasobu User, który można uzyskać z Event.user.name.

Ten przykładowy format JSON przedstawia oczekiwany format tożsamości użytkownika podczas interakcji z aplikacją do obsługi czatu:

{
 ...,
 "user": {
  "name": "users/12345678901234567890",
  "displayName": "Sasha",
  "avatarUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/.../photo.jpg",
  "email": "sasha@example.com"
 }
}

Wiadomość to konkretny typ interakcji. Aby zidentyfikować użytkownika, który wysłał wiadomość do aplikacji do obsługi czatu, pobierz wartość właściwości name w zasobie User, korzystając z jednego z tych sposobów: