Người dùng của bạn có đang sử dụng Lớp học với Google Meet không? Hãy tham khảo bài viết hướng dẫn nhanh về Apps Script để biết cách điểm danh học viên trong các khóa học của Google Meet.

Ghi chú phát hành

Trang này chứa ghi chú phát hành cho API Lớp học.

Ngày 21 tháng 9 năm 2020: Tài liệu của Lớp học

Giờ đây, nhà phát triển có thể đọc, ghi và sửa đổi các mục tài liệu của Khóa học công việc trong Lớp học:

Ngày 18 tháng 11 năm 2019: Tham số URL của nút chia sẻ mới

Ngày 2 tháng 4 năm 2019: Các chủ đề trong Classrooom

 • Truy xuất, tạo, chỉnh sửa, và xóa Chủ đề trong Lớp học – giờ đây, bạn có thể sắp xếp và truy xuất các mục Bài tập trên lớp trong Lớp học thông qua API.

Ngày 7 tháng 8 năm 2018: Thông báo đẩy về bài tập của khóa học và bài tập mà học viên đã nộp

Ngày 26 tháng 9 năm 2017: Thông báo đẩy, thông báo và bài đăng được cá nhân hóa

 • Nhận thông báo theo thời gian thực về các thay đổi của danh sách – thay vì thăm dò điểm cuối API Lớp học để thay đổi, bạn có thể sử dụng Google Cloud Pub/Sub để nhận thông tin cập nhật về đội hình cho một lớp học hoặc miền
 • Tạo và cập nhật thông báo – ngoài bài tập của khóa học, giờ đây các ứng dụng có thể tạo và cập nhật thông báo trong luồng lớp học
 • Tạo và cập nhật bài đăng cho từng cá nhân – ứng dụng hiện có tùy chọn đăng thông báo hoặc bài tập của khóa học cho từng học viên thay vì cả lớp

Ngày 1/8/2017: Chuyển quyền sở hữu khóa học và lịch sử nộp bài

 • Cập nhật chủ sở hữu chính của một khóa học (ownerId) bằng thông tin đăng nhập của quản trị viên hoặc bắt đầu lời mời mời một giáo viên trở thành chủ sở hữu khóa học
 • Truy cập vào lịch sử nộp bài dành cho học viên đã nộp

Ngày 19 tháng 6 năm 2017: Lên lịch khóa học, lịch và giáo viên đã xác minh

Nội dung cập nhật về API Lớp học

Ngày 11 tháng 1 năm 2017: Cập nhật về bài tập của khóa học

Khi cập nhật các điểm cuối của bài tập của khóa học, các ứng dụng có thể:

 • Tạo và cập nhật câu hỏi
 • Sửa đổi và xóa bài tập của khóa học
 • Thêm các mục trên Drive và video trên YouTube vào bài tập của học viên và bài tập học viên đã nộp

Ngày 17/8/2016: Người giám hộ trong API Lớp học

Google Lớp học sẽ tạo một bản tóm tắt các hoạt động của học viên qua email cho người giám hộ. API Lớp học có hỗ trợ cho người giám hộ. Nhà phát triển có thể

 • Mời cá nhân trở thành người giám hộ
 • Truy xuất người giám hộ đang hoạt động và được mời của học viên
 • Quản lý người giám hộ đang hoạt động

 • Quản trị viên G Suite cho Giáo dục cần xác nhận rằng các tùy chọn cài đặt Quyền truy cập dữ liệu trên Lớp học là chính xác.

 • API Lớp học hiện đã có trong Google Apps Script. Hãy thử VPAID.

Ngày 18 tháng 5 năm 2016: Bài tập của khóa học được thêm vào API Lớp học

API Lớp học hiện bao gồm các bài tập của khóa học – bài tập, câu hỏi, câu trả lời và điểm của học viên. Hãy xem Hướng dẫn về bài tập của khóa học để bắt đầu.

Ngày 8/8/2015: API Lớp học hiện đã được cung cấp rộng rãi

Tất cả các nhà phát triển và miền G Suite cho Giáo dục hiện có API Lớp học. Bạn không cần yêu cầu quyền truy cập để bắt đầu sử dụng API này.

Ngày 29 tháng 6 năm 2015: API Lớp học hiện có sẵn bản xem trước dành cho nhà phát triển

API Lớp học hiện đã có sẵn để xem trước dành cho nhà phát triển. Bây giờ, bạn có thể đăng ký tài khoản thử nghiệm và truy cập sớm.

Để biết thông báo đầy đủ, hãy xem blog của Google for Education.