Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cho phép bạn sử dụng tất cả các kênh và khoảng không quảng cáo của Google Ads bằng một chiến dịch hợp nhất. Nhờ đó, bạn có thể tối ưu hoá hiệu suất và làm việc hiệu quả hơn, một phần là giảm sự phức tạp và chi phí cần thiết để quản lý nhiều loại chiến dịch.

Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất phân bổ ngân sách một cách linh hoạt cho những kênh có hiệu suất cao nhất, bao gồm Mạng Tìm kiếm, YouTube, Mạng Hiển thị, Khám phá, Gmail và Maps. Điều này giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn với mức ROI cao nhất từ ngân sách của mình, đồng thời bạn cũng không cần phải quản lý và cập nhật ngân sách trên nhiều chiến dịch.

Video phổ biến

Tìm hiểu tổng quan về chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất từ góc nhìn của một nhà phát triển.
Nhóm thành phần của chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất bao gồm các hình ảnh, biểu trưng, dòng tiêu đề, nội dung mô tả và video mà bạn thêm vào khi tạo chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.
Google Ads tự động kết hợp và so khớp các thành phần dựa trên kênh quảng cáo của Google — chẳng hạn như YouTube, Gmail hoặc Tìm kiếm — quảng cáo của bạn đang được phân phát.
Nhóm trang thông tin được dùng trong chiến dịch bán lẻ Tối đa hoá hiệu suất để chỉ định những sản phẩm cần đưa vào hoặc loại trừ trong mỗi nhóm thành phần.

Tài nguyên khác

Các khái niệm cơ bản giúp bạn bắt đầu sử dụng nền tảng API Google Ads
Theo dõi lượt chuyển đổi là một thành phần quan trọng của chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất
Tìm hiểu thêm về các thành phần trong API Google Ads
Ví dụ bằng một số ngôn ngữ để giúp bạn bắt đầu
Hãy cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn với chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất
Giải đáp thắc mắc và báo cáo vấn đề