Quản lý chuyển đổi

Lượt chuyển đổi trong Google Ads là khi một người dùng thực hiện một hành động cụ thể nào đó sau khi nhấp vào một quảng cáo hoặc xem quảng cáo trên Mạng Hiển thị. Lượt chuyển đổi thể hiện số lượt tương tác của khách hàng quan trọng đối với mục tiêu quảng cáo của bạn, chẳng hạn như mua sản phẩm, cài đặt ứng dụng di động hoặc đăng ký danh sách email.

Tính năng Theo dõi lượt chuyển đổi cung cấp thông tin chi tiết chính về hành động của người dùng sau khi xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Bạn có thể theo dõi những người dùng gọi điện, mua sản phẩm, cài đặt ứng dụng di động, v.v.

API Google Ads cho phép bạn quản lý quy trình làm việc toàn diện theo phương thức lập trình để quản lý lượt chuyển đổi. Hướng dẫn quản lý lượt chuyển đổi được chia thành các phần sau, bao gồm cách tạo lượt chuyển đổi, tải lượt chuyển đổi ngoại tuyến lên, điều chỉnh giá trị lượt chuyển đổi, theo dõi tình trạng của các lượt chuyển đổi và nhóm hành động chuyển đổi vào mục tiêu lượt chuyển đổi.

Bắt đầu
Thông tin chi tiết về cách bật tính năng theo dõi lượt chuyển đổi, xác nhận rằng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi đã được bật trong tài khoản chuyển đổi Google Ads của bạn và truy xuất thông tin chi tiết về hành động chuyển đổi cho tài khoản của bạn.
Tạo hành động chuyển đổi

Hướng dẫn về cách xác định những loại hành động chuyển đổi phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn và cách những loại hành động đó liên kết với API Google Ads.

Tài liệu hướng dẫn này cũng bao gồm một ví dụ chi tiết về mã và hướng dẫn về cách tạo một hành động chuyển đổi trong API Google Ads bằng thư viện ứng dụng Google Ads.

Nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến

Thông tin triển khai chi tiết về cách sử dụng các loại hành động chuyển đổi ngoại tuyến cho tải lượt chuyển đổi lên.

Loại hành động chuyển đổi UPLOAD_CLICKS là để tải lượt chuyển đổi từ lượt nhấp ngoại tuyến lên và lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng.

Loại hành động chuyển đổi UPLOAD_CALLS dùng để tải lượt chuyển đổi cuộc gọi ngoại tuyến lên.

Lượt chuyển đổi nâng cao

Hướng dẫn tích hợp với tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web hoặc tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng. Tính năng lượt chuyển đổi nâng cao giúp bạn cải thiện độ chính xác của kết quả đo lường lượt chuyển đổi bằng cách bổ sung dữ liệu lượt chuyển đổi của bên thứ nhất (như địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà riêng và số điện thoại) cho các thẻ chuyển đổi hiện có.

Điều chỉnh lượt chuyển đổi

Hướng dẫn cách điều chỉnh giá trị của một lượt chuyển đổi sau khi lượt chuyển đổi đó được báo cáo trong Google Ads bằng cách tải mức điều chỉnh cho lượt chuyển đổi lên.

Sử dụng quy tắc về giá trị lượt chuyển đổi để điều chỉnh giá trị của các lượt chuyển đổi dựa trên nhiều phương diện.

Theo dõi tình trạng của lượt chuyển đổi

Cách truy xuất thông tin chẩn đoán dữ liệu ngoại tuyến để xem xét tình trạng tổng thể của các quy trình tải lượt chuyển đổi lên và điều chỉnh.

Báo cáo

Cách báo cáo về hiệu suất của hành động chuyển đổi và liên kết các chỉ số trên giao diện người dùng Google Ads với API Google Ads.