Mẫu mã

Hãy nhấp vào một ví dụ bên dưới, sau đó chọn thẻ ngôn ngữ mà bạn muốn. Bạn có thể tìm thấy đường liên kết đến nguồn GitHub ở cuối mỗi mẫu.

Quản lý tài khoản

Toán tử nâng cao

 • Thêm tùy biến quảng cáo
 • Thêm hệ số sửa đổi giá thầu cho nhóm quảng cáo
 • Thêm chiến dịch quảng cáo ứng dụng
 • Thêm tùy chọn loại trừ dữ liệu đặt giá thầu
 • Thêm mức điều chỉnh theo thời vụ của chiến lược đặt giá thầu
 • Thêm quảng cáo tạo cuộc gọi
 • Thêm quảng cáo tải lên hiển thị
 • Thêm thành phần nguồn cấp dữ liệu trang động
 • Thêm quảng cáo tìm kiếm động
 • Thêm chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất
 • Thêm quảng cáo tìm kiếm thích ứng với tùy biến quảng cáo
 • Thêm chiến dịch thông minh
 • Tạo và đính kèm bộ từ khoá dùng chung
 • Tìm và xóa tiêu chí khỏi nhóm chia sẻ
 • Tải hệ số sửa đổi giá thầu cho nhóm quảng cáo
 • Sử dụng chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản
 • Sử dụng chiến lược đặt giá thầu danh mục đầu tư
 • Xác thực

  Toán tử cơ bản

  Thanh toán

  Quản lý chiến dịch

  Lỗi xử lý

  Phần mở rộng

 • Thêm phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết
 • Thêm phần mở rộng về địa điểm trong trang doanh nghiệp
 • Thêm cuộc gọi
 • Thêm mục tiêu địa lý
 • Thêm chú thích cho khách sạn
 • Thêm phần mở rộng về hình ảnh
 • Thêm phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng
 • Thêm giá
 • Thêm đường liên kết của trang web
 • Thêm đường liên kết của trang web bằng thành phần
 • Di chuyển nguồn cấp dữ liệu khuyến mãi sang thành phần
 • Xóa toàn bộ chế độ cài đặt phần mở rộng cấp chiến dịch về đường liên kết trang web
 • Cập nhật đường liên kết của trang web
 • Cập nhật chế độ cài đặt phần mở rộng cấp chiến dịch về đường liên kết trang web
 • Nguồn cấp dữ liệu

  Quảng cáo khách sạn

  Khác

  Lập kế hoạch

  Đề xuất

  Tiếp thị lại

 • Thêm danh sách người dùng quy tắc kết hợp
 • Thêm hành động chuyển đổi
 • Thêm danh sách người dùng dựa trên lượt chuyển đổi
 • Thêm đối tượng tuỳ chỉnh
 • Thêm danh sách người dùng so khớp khách hàng
 • Thêm thành phần tái tiếp thị linh động
 • Thêm danh sách người dùng quy tắc biểu thức
 • Thêm nguồn cấp dữ liệu chuyến bay
 • Thêm danh sách người dùng được xác định theo logic
 • Thêm chiến dịch tái tiếp thị linh động cho Merchant Center
 • Thêm nguồn cấp dữ liệu bất động sản
 • Thêm hành động tái tiếp thị
 • Thiết lập tính năng tái tiếp thị nâng cao
 • Thiết lập tính năng tái tiếp thị
 • Cập nhật giới hạn mục tiêu đối tượng
 • Tải lượt chuyển đổi dẫn đến cuộc gọi lên
 • Tải mức điều chỉnh cho lượt chuyển đổi lên
 • Tải tính năng nâng cao lượt chuyển đổi lên
 • Tải lượt chuyển đổi lên bằng giá trị nhận dạng
 • Tải lượt chuyển đổi ngoại tuyến lên
 • Tải giao dịch bán hàng tại cửa hàng thực tế lên
 • Hoạt động báo cáo

  Quảng cáo mua sắm

  Nhắm mục tiêu