Cách yêu cầu trợ giúp

Chúng tôi sử dụng kết hợp các nền tảng khác nhau để hỗ trợ nhà phát triển, vì vậy, hãy xem xét các lựa chọn bên dưới để xác định cách tốt nhất để được trợ giúp.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ Google Workspace

Nếu có tài khoản Google Workspace hoặc Cloud Identity, bạn có thể gửi email cho một chuyên gia hỗ trợ nhà phát triển của Google Workspace.

Hãy nhớ cung cấp những thông tin sau khi liên hệ với chúng tôi:

  • Nội dung mô tả vấn đề và hành vi mà bạn mong đợi.
  • Danh sách các bước và một đoạn mã mẫu nhỏ có thể được dùng để tái hiện sự cố.
  • Nội dung mô tả kết quả mà bạn mong đợi và những gì thực sự xảy ra. Bao gồm mọi thông báo lỗi bạn nhận được.
  • Thông tin về môi trường phát triển của bạn, bao gồm ngôn ngữ lập trình, phiên bản thư viện, v.v.

Câu hỏi và lời khuyên

Chúng tôi sử dụng trang web H&A phổ biến về lập trình Stack Overflow để giải đáp các câu hỏi kỹ thuật. Google không sở hữu hoặc quản lý trang web này, nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.

Stack Overflow chứa các câu hỏi về nhiều chủ đề và các nhà phát triển sử dụng thẻ [google-keep-api] để đánh dấu các câu hỏi liên quan đến dịch vụ này. Bạn có thể muốn thêm thẻ bổ sung vào câu hỏi để thu hút sự chú ý của chuyên gia trong các công nghệ liên quan.

Đặt câu hỏi mới

Ý kiến phản hồi về sản phẩm dành cho nhà phát triển

Nếu bạn có ý kiến phản hồi về tính năng hoặc chức năng của sản phẩm dành cho nhà phát triển, hãy tìm Công cụ theo dõi lỗi để xem những người khác đã gửi phản hồi tương tự hay chưa. Nếu bạn tìm thấy báo cáo phản hồi hiện có, hãy nhấp vào dấu sao bên cạnh số phát hành để thể hiện thoả thuận của bạn và giúp chúng tôi ưu tiên các báo cáo quan trọng nhất. Nếu có bối cảnh hoặc thông tin khác cần đóng góp, bạn có thể thêm nhận xét.

Nếu chưa có ai khác gửi phản hồi tương tự, bạn có thể gửi báo cáo phản hồi mới. Vui lòng mô tả cụ thể ý kiến phản hồi của bạn, bao gồm cả lý do bạn cho rằng nội dung đó quan trọng.

Gửi ý kiến phản hồi mới