Tổng quan

Mã hóa địa lý là gì?

Mã hoá địa lý là quá trình chuyển đổi địa chỉ (như "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA") thành toạ độ địa lý (như vĩ độ 37.423021 và kinh độ -122.083739) mà bạn có thể sử dụng để đặt điểm đánh dấu trên bản đồ hoặc định vị bản đồ.

Mã hoá địa lý ngược là quá trình chuyển đổi toạ độ địa lý thành địa chỉ mà con người có thể đọc được.

Bạn cũng có thể sử dụng API mã hóa địa lý để tìm địa chỉ cho một mã địa điểm nhất định.

API mã hóa địa lý cung cấp một cách trực tiếp để truy cập các dịch vụ này thông qua yêu cầu HTTP. Ví dụ sau đây sử dụng dịch vụ Mã hoá địa lý thông qua API JavaScript của Maps để minh hoạ chức năng cơ bản.

Hãy xem ví dụ về toàn màn hình này để nắm được thêm chức năng của API Mã hoá địa lý, chẳng hạn như nhiều tuỳ chọn hơn để điều chỉnh yêu cầu (lọc thành phần và xu hướng khung nhìn) cũng như cung cấp thêm thông tin chi tiết về từng kết quả.

Trước khi bắt đầu

Tài liệu này mô tả dịch vụ web về API mã hóa địa lý. Lớp này dành cho các nhà phát triển trang web và thiết bị di động muốn sử dụng dữ liệu mã hóa địa lý trong các bản đồ do một trong những API Nền tảng Google Maps cung cấp.

Lưu ý: Dịch vụ này thường được thiết kế để mã hoá địa lý các địa chỉ tĩnh (đã biết trước) để đặt nội dung ứng dụng trên bản đồ. Dịch vụ này không được thiết kế để phản hồi hoạt động đầu vào của người dùng theo thời gian thực. Đối với mã hoá địa lý động (ví dụ: trong phần tử giao diện người dùng), hãy tham khảo tài liệu về trình mã hoá địa lý API JavaScript cho ứng dụng Maps và/hoặc API Vị trí dịch vụ Google Play.

Trước khi bắt đầu phát triển bằng API mã hóa địa lý, hãy xem lại các yêu cầu xác thực (bạn cần khóa API) và thông tin về việc sử dụng và thanh toán API (bạn cần bật tính năng thanh toán cho dự án của mình).