Sử dụng và thanh toán API vị trí địa lý

API vị trí địa lý sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các yêu cầu API vị trí địa lý tạo ra các lệnh gọi tới một SKU cho tất cả trừ các ứng dụng gốc trên thiết bị di động. Cùng với Điều khoản sử dụng chung của Google, còn có giới hạn sử dụng dành riêng cho API vị trí địa lý. Quản lý chi phí và mức sử dụng bằng các công cụ có trong Google Cloud Console.

Cách tính phí API vị trí địa lý

API vị trí địa lý sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. API và SDK của Nền tảng Google Maps do SKU tính phí. Việc sử dụng được theo dõi cho từng SKU và bất kỳ API hoặc SDK nào cũng có thể có nhiều SKU sản phẩm. Chi phí được tính bằng

Mức sử dụng SKU × Giá mỗi lần sử dụng

Hãy sử dụng Công cụ tính giá và mức sử dụng của chúng tôi để ước tính chi phí sử dụng cho mỗi API hoặc SDK. Đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, mỗi tài khoản thanh toán sẽ nhận được khoản tín dụng Google Maps Platform trị giá 200 USD mỗi tháng. Khoản tín dụng này sẽ tự động áp dụng cho các SKU đủ điều kiện.

Định giá cho API vị trí địa lý

Hệ thống sẽ lập hóa đơn cho các yêu cầu API vị trí địa lý theo SKU cho Vị trí địa lý.

SKU: Vị trí địa lý

SKU Vị trí địa lý được tính phí cho các yêu cầu gửi tới API vị trí địa lý.

PHẠM VI LƯU LƯỢNG HẰNG THÁNG
(Giá mỗi YÊU CẦU)
0 – 100.000 100.001–500.000 Hơn 500.000
0,005 USD mỗi
(5 USD mỗi 1000)
0,004 USD mỗi
(4 USD mỗi 1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

Giới hạn trong Điều khoản sử dụng

Để biết thông tin về điều khoản sử dụng, hãy xem chính sách dành cho API vị trí địa lýmục Giới hạn cấp phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Quản lý chi phí sử dụng

Để quản lý chi phí sử dụng API vị trí địa lý hoặc để đáp ứng nhu cầu về lưu lượng truy cập sản xuất, hãy đặt hạn mức hằng ngày cho tất cả các yêu cầu đối với API bất kỳ. Hạn mức hằng ngày sẽ được đặt lại vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Để xem hoặc thay đổi giới hạn hạn mức cho API vị trí địa lý:

  1. Trong Cloud Console, hãy mở trang Hạn mức của Nền tảng Google Maps.
  2. Nhấp vào trình đơn thả xuống API rồi chọn API vị trí địa lý.
  3. Để xem hạn mức, hãy di chuyển xuống thẻ Yêu cầu.
    Một bảng liệt kê tên và giới hạn của hạn mức.
  4. Để thay đổi một hạn mức, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho hạn mức đó.
    Trong hộp thoại hiện ra, trong trường Giới hạn hạn mức, hãy nhập hạn mức hằng ngày có thể thanh toán mà bạn ưu tiên (tối đa là hạn mức do Google chỉ định, nếu có) rồi chọn Lưu.

Nếu mức sử dụng API của bạn đạt đến hạn mức có thể thanh toán vào một ngày nhất định, thì ứng dụng của bạn sẽ không thể truy cập vào API trong thời gian còn lại của ngày đó.