Przegląd

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript

Zaawansowane znaczniki pozwalają dostosować tło, obramowanie, tekst glifu i sposób kolizji oraz zastąpić domyślną ikonę znacznika własną obrazem.

Zrzut ekranu z kilkoma
dostosowanymi znacznikami

Pierwsze kroki

Zaawansowane znaczniki wymagają prawidłowego mapID. Identyfikator mapy to unikalny identyfikator, który reprezentuje pojedynczą instancję Map Google. W konsoli Google Cloud możesz w każdej chwili utworzyć identyfikatory map i zaktualizować styl powiązany z identyfikatorem mapy.

Zrzut ekranu tworzący
identyfikator mapy