Przegląd

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript

Zaawansowane znaczniki pozwalają tworzyć i dostosowywać znaczniki o dużej skuteczności. Dostosuj domyślny kolor tła, obramowania i glifu znacznika i zastąp domyślną ikonę niestandardowymi obrazami.

Znaczniki zaawansowane to obiekty typu AdvancedMarker, które są podklasą klasy Marker. Dzięki zaawansowanym znacznikiom wszystkie dotychczasowe właściwości Marker można dostosować, w tym:

Znaczniki zaawansowane dodają następujące dodatkowe funkcje:

  • Dostosuj kolorowe pinezki
  • Ustaw dowolny obiekt View na Androida jako znacznik.
  • Kontrola zachowania podczas kolizji

Dostosuj właściwości znaczników

Dostosuj domyślny kolor tła, glifu i obramowania znacznika.

Zrzut ekranu z kilkoma
dostosowanymi znacznikami.

Używanie widoku Androida jako znacznika

Zastąp domyślną ikonę znacznika ikoną Androida View, która zawiera niestandardowy znacznik.

Zrzut ekranu z niestandardowymi znacznikami
SVG.

Ustaw zachowanie podczas kolizji znaczników

Określ, jak ma zachowywać się znacznik, gdy koliduje z innym znacznikiem lub etykietą mapy. Wysokość znacznika jest obsługiwana tylko na mapach wektorowych.

Następny krok